Wijziging Profit Connector

Heb je via de connectoren koppelingen tussen AFAS Profit en andere producten? Wanneer die koppeling met gebruikersnaam en wachtwoord (NTLM-authenticatie) plaatsvindt, moet je binnenkort overstappen op authenticatie met een token (App Connector).

m

Wat verandert er en waarom?

Per 1 januari 2017 werkt NTLM-authenticatie niet meer op AFAS Online* en roep je een connector alleen nog aan via tokens, met de App Connector.
Uit ervaring blijkt dat we met de App Connector de veiligheid en stabiliteit van het connectorgebruik beter kunnen waarborgen. We raden je daarom aan op korte termijn de App Connector in gebruik te nemen.

Heeft dit betrekking op ons?

Een koppeling is software waarmee het mogelijk is om via connectoren gegevens uit te wisselen tussen AFAS Profit en een ander softwareprogramma. Komen er bijvoorbeeld facturen, financiële mutaties of geboekte uren in Profit of vanuit Profit naar een ander pakket zonder dat je medewerkers dat zelf invoeren, dan gebeurt die meestal via een koppeling.

Deze koppelingen worden niet door AFAS gemaakt. Hierbij is altijd een derde partij ingeschakeld. Neem contact op met de partij die dit heeft ingericht en laat ze de aanpassingen van deze pagina doornemen.

De voordelen van de App Connector op een rij:

  •  De verbinding met de connector is stabieler;
  •  De authenticatiemethode is veiliger (uniek gebruikerstoken);
  •  Autorisatiemogelijkheid: App Connectoren (Get en Update) autoriseer je per stuk.

* Voor lokale installaties blijven de huidige methodes werken. We raden om de hierboven genoemde redenen wel iedereen aan over te stappen op de App Connectoren.

Over op stabielere en veiligere connectoren.


Over op de App Connector

  1. Acties voor klanten / gebruikers van koppelingen:

Volg hier de stappen die je moet doorlopen om de App Connector in te richten. Weet je niet welke GetConnectoren en UpdateConnectoren er aan de App Connector moeten worden toegevoegd, vraag dit dan aan de maker van de koppeling.

Richt je de koppeling niet zelf in? Neem in dat geval contact op met de partij die de koppeling voor jullie heeft ingericht of neem contact op met een gecertificeerde AFAS productpartner.

  1. Actie voor makers van koppelingen: 
  • Eigen koppeling? Volg hier de stappen die je moet doorlopen om de App Connector in te richten.
  • Meld je aan voor een inloopmiddag en Thymen Simons legt je uit hoe je met een App Connector veiliger en stabieler kunt werken.
  • Meld je klanten (de gebruikers van de koppeling) dat ze de app connector voor je koppeling moeten aanmaken. Geef daarbij aan welke GetConnectoren en UpdateConnectoren aan de app connector voor je koppeling toegevoegd moet worden en zorg dat je een token voor de app connector ontvangt en instelt in je applicatie. 

Bekijk ook deze bronnen


Evenement


ga naar top

Video over de App Connector


ga naar top

Cursus voor connector

Specialisatiecursus Connector

Als verantwoordelijke binnen de organisatie voor de uitwisseling van gegevens tussen Profit en andere (software)applicaties leer je in deze cursus hoe je een softwaresysteem kunt koppelen aan Profit, met behulp van de Profit Connector. Dit kan de software zijn van branchepartners of derde partijen.


Consultant

Neem contact op!

Partner

Heb je een bij AFAS geregistreerde koppeling en heb je een vraag over
je koppeling? Stel je vraag via partner.afas.nl.

Klant

Ben je klant en heb je een algemene vraag over een koppeling die je gebruikt? Neem contact op met de maker/leverancier van de koppeling of met de support van het programma dat je aan Profit hebt gekoppeld.

ga naar top