Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht wordt door adviseurs ontraden: gedoe, regels, bemoeizucht... Wij zien het echter als completering van onze aanpak. Namelijk een volledige Business Control Framework wat volledig gebaseerd is op de actualiteiten en de toekomst. Hierom laten we de Belastingdienst meedenken in onze processen en een bijdrage leveren aan deze aanpak. De Tax Controle Framework (TCF) maakt een integraal onderdeel hiervan uit, zodat de totale compliance naar een hoger niveau gaat. Daarnaast liggen er ook kansen om AFAS Profit te verbeteren door controles daarin te integreren. Zo kunnen onze klanten ook van deze aanpak profiteren. Wat nodig is? Een open maar ook pragmatische houding in de samenwerking. Hierdoor bereiken we een gezamenlijke win-win situatie.

Convenant


Wat is horizontaal toezicht?

Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen een belastingplichtige en de Belastingdienst. Hierbij staat centraal dat scherper wordt aangegeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te handhaven. Daarnaast is het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken belangrijk. De onderliggende verhoudingen en de communicatie tussen burger en overheid verschuiven daarmee naar een meer gelijkwaardige situatie. Horizontaal toezicht sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving waar eigen verantwoordelijkheid van de burger gepaard gaat met het gevoel dat handhaving van het recht ook een groot goed is.

Scope:

AFAS heeft een grote verantwoordelijkheid als het om fiscale zaken gaat. Door AFAS wordt het ERP pakket “AFAS Profit” ontwikkeld en onderhouden. Meer dan 10.000 bedrijven en 1.000.000 gebruikers maken gebruik van Profit. Dit zijn organisaties die hun boekhouding voeren, personeelsadministratie bijhouden, de verloning verzorgen of processen verzorgen voor hun klanten. Zeer veel aangiften die worden gegenereerd vanuit Profit komen geautomatiseerd in de systemen van de fiscus terecht. In Nederland krijgen 1.7 miljoen medewerkers een verloning uit Profit, worden meer dan 1.1 miljoen IB- of VPB-aangiften samengesteld en worden 150.000 Btw-aangiften en 200.000 loonbelastingaangiften naar de Belastingdienst verzonden.

De basis in het product vormt steeds het proces, in combinatie met fiscale content. Deze combinatie zorgt voor een kwalitatief en adequate uitvoering van werkzaamheden.

De Belastingdienst

Met horizontaal toezicht wil de Belastingdienst in zijn toezichtaanpak aansluiten op de ontwikkelingen in de maatschappij. Het accent ligt op de fase vóór de aangifte, op optreden in de actualiteit en op samenwerking in de fiscale keten. Een doel van horizontaal toezicht is om het proces van transactie naar aangifte en aanslag beter in de greep te hebben.