ISAE3402 type II

De doelstelling van de ISAE3402 type II-rapportage is om aan klanten van AFAS Online en aan de interne organisatie aan te tonen dat de kwaliteit van dienstverlening van AFAS Online in voldoende mate is gewaarborgd. De kwaliteit van de dienstverlening wordt in de rapportage aangetoond door de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersingsmaatregelen te beoordelen. Voor de interne beheersing heeft AFAS een framework opgezet en geïmplementeerd om de kwaliteit van het managementsysteem te waarborgen en de processen te verankeren. Met dit systeem beheerst AFAS Online haar risico’s.

ISAE 3402 type II

ISAE 3402 handelt over assurance-opdrachten die worden uitgevoerd bij een serviceorganisatie. Dit wordt gedaan om afnemers van diensten van deze serviceorganisatie en hun accountants een redelijke mate van zekerheid te verschaffen over de interne beheersingsmaatregelen van de serviceorganisatie. De reikwijdte van het onderzoek is beperkt tot processen en beheersmaatregelen, voor zover van belang voor de jaarrekeningcontrole van de dienstenafnemende entiteit.

Scope

Dit rapport is gericht op de online dienstverlening van AFAS, AFAS Online. Middels deze dienstverlening beschikken klanten 24/7 over een volwaardige versie van de AFAS Profit software. De AFAS Online dienstverlening betekent het continue beheren en verbeteren van de geboden online oplossing.

Certificeringsorganisatie

AFAS heeft in combinatie met de 27001-certificering ook besloten om een ISAE-rapportage uit te laten geven door Ernst & Young Accountants LLP.

Veelgestelde vragen

Wat is de volledige scope van de rapportage? 

Dit rapport is gericht op de online dienstverlening van AFAS, AFAS Online. Middels deze dienstverlening beschikken klanten 24/7 over een volwaardige versie van de AFAS Profit software. De AFAS Online dienstverlening betekent het continue beheren en verbeteren van de geboden online oplossing.

Hiervoor levert AFAS de volgende diensten die in scope voor deze rapportage zijn:

  • AFAS Online verzorgt systeem- en applicatiebeheer, een optimale beveiliging en een dagelijkse back-up. Dit wordt ook wel een cloud, Software-as-a-Service (SaaS) of Application Service Provider (ASP) oplossing genoemd;
  • Applicatiebeheer is beperkt tot het installeren van AFAS Profit versies en patches binnen de AFAS Online omgeving. Waarbij een geautomatiseerde controle op de ‘desired state’ van de AFAS Online omgeving wordt uitgevoerd voor- en nadat een AFAS Profit versie of patch is geïnstalleerd in de productieomgeving van AFAS Online;
  • Beveiliging van gegevens is voor AFAS een absolute prioriteit. Deze beveiliging is van toepassing op zowel de hostingleverancier, de dataverbinding en gegevensbeheer;
  • Monitoring en controle door AFAS op de geleverde dienstverlening zoals gerapporteerd door de hostingleverancier met betrekking tot de fysieke hosting & housing en infrastructuur diensten.
  • Uitvoering en monitoring van testwerkzaamheden op de AFAS Profit Software gewijzigde functionaliteit.

Niet in scope zijn:

  • Ontwikkeling van de AFAS Profit software en gewijzigde functionaliteit;
  • Parameteraanpassingen binnen de AFAS Profit software;
  • CAO updates en wettelijke wijzigingen binnen de AFAS Profit software;
  • De dienstverlening van de hostingleverancier met betrekking tot fysieke hosting, housing en infrastructuur diensten. (wel de monitoring hiervan)

Wanneer is de rapportage over 2020 beschikbaar?

De volgende rapportage zal de rapportage over het gehele jaar 2020 zijn. Om een volledige rapportage te maken moet het jaar 2020  afgelopen zijn. Omdat de audits bij de accountant enige tijd in beslag kunnen nemen is de verwachting dat de volgende rapportage rond kwartaal 1 2021 beschikbaar zal komen. Zodra de rapportage beschikbaar is zorgen wij dat dit in de nieuwsbrief gemeld wordt. Mocht de accountant dit eerder gereed hebben melden wij dit uiteraard. Wij hebben voor de tussentijd geen ‘Bridge letters’ beschikbaar.

Rapportages: 

Zodra de rapportage over het betreffende jaar beschikbaar is zal hieronder de mogelijkheid komen om de ISAE rapportage in te kunnen zien. 

Let op! Deze rapportage is enkel ingelogd in te zien, zorg ervoor dat je ingelogd bent voordat je de link aanklikt. 

ISAE rapportage over 2019 inzien

ISAE rapportage over 2018 inzien

ISAE rapportage over 2017 inzien

ISAE rapportage over 2016 inzien

ISAE rapportage over 2015 inzien

Wij gaan er van uit dat al onze klanten vertrouwelijk met deze rapportage om gaan.
Heb je een inhoudelijke vraag over een rapportage? Stel deze dan hier.