ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. AFAS is continue bezig met het optimaliseren van haar processen en diensten. Dankzij de procesinrichting in de eigen software, Profit ERP, bleken de audits een fluitje van een cent. De strenge controles verliepen soepel omdat alle processen, afspraken en de daarbij behorende gegevens zijn geborgd in het softwaresysteem. Ook voor klanten van AFAS is deze ISO certificering belangrijk. Een softwareproduct moet aan de zwaarste kwaliteitsnormen voldoen en dat begint bij de organisatie en haar mensen. Ten slotte zijn het de mensen die het product maken. Door zo'n krachtmeting aan te gaan, weet de gebruiker zich zeker van een aantal cruciale kwaliteitsnormen zoals de kwaliteit van het product en hoge betrouwbaarheid, service en zekerheid van de organisatie.

ISO 9001 binnen AFAS volgens de auditor

Tijdens de auditdagen is het EY, de certificeringsinstelling, opgevallen dat het AFAS Kwaliteitsmanagementsysteem (AKMS) goed gedefinieerd, geïmplementeerd en gecontroleerd is. Maatregelen zijn effectief en de risico's worden goed gemanaged. Binnen het AKMS wordt continue verbeterd en gemonitord. EY was in het bijzonder te spreken over de volgende vier punten:

 1. Focus op klanttevredenheid
  Er kwam duidelijk naar voren dat AFAS Klanttevredenheid op één heeft staan. Alle geïnterviewden noemden de focus op klanttevredenheid als kenmerk van de organisatie. Daarnaast kwam deze focus duidelijk naar voren binnen het kwaliteitsmanagementsysteem.
 2.  Monitoring
  Gedurende de auditperiode is geconstateerd dat alle processen gemonitord worden door onder andere het gebruik van cockpits. AFAS meet veel en kan zo inzicht verschaffen in alle activiteiten van de verschillende afdelingen.
 3. Workflows
  Binnen heel AFAS wordt gewerkt met geautomatiseerde en taak gerichte workflows. Dit zorgt voor een goede vastlegging van de informatie en draagt bij aan een goede klantfocus.
 4. Algemene proceskennis
  Alle geïnterviewde medewerkers hebben een goede proceskennis van zowel hun eigen werkzaamheden als wat zich ervoor en erna afspeelt. Er is sprake van een eenheid.

Scope

Het ontwikkelen, verkopen, implementeren en ondersteunen van één ERP softwarepakket voor het automatiseren van de administratieve bedrijfsprocessen.

Certificeringspartij

De certificering is uitgevoerd door EY Certify Point. EY CertifyPoint opgericht in 2002, is een geaccrediteerde onafhankelijke en onpartijdige certificatie-instelling met ervaren auditors.

Zij richt zich op het organiseren, beheren en gebruik maken van de certificatie van de organisatie en het beheer van systemen en kaders tegen diverse ISO-normen. EY CertifyPoint is verantwoordelijk voor beslissingen over de toekenning, het behoud, de uitbreiding, het beperken, uitstellen of intrekken van certificaten. Zij voeren het totale certificeringspad uit in overeenstemming met de procedures en richtlijnen die zijn opgenomen in specifieke kwaliteit handleidingen per 'type' van de certificering.

 

Certificaat