Jaarrekening

Voor zover mogelijk en efficiënt maakt EY (voorheen Ernst & Young) in de jaarrekeningcontrole gebruik van de interne beheersmaatregelen rondom de (administratieve) geautomatiseerde gegevensverwerking. Een beoordeling van de interne beheersing (AO/IC) binnen de organisatie is hiervoor van belang en met name de vertaling daarvan in het geautomatiseerde systeem. De processen binnen AFAS worden ondersteund door de eigen applicatie Profit.

IT audits

IT-auditing is het vakgebied dat zich bezighoudt met het beoordelen van de automatisering van de organisatie en de organisatie van de automatisering. IT-auditing is een specialisme binnen het auditing-vakgebied. Het specialisme wordt meer en meer gevraagd bij uitvoering van accountantscontroles. De laatste decennia heeft IT-auditing zich verbreed tot de relatie tussen de bedrijfsprocessen en ICT en richt de aandacht zich minder op het rekencentrum en systeemontwikkelafdelingen. Aanleiding voor het ontstaan van het vakgebied is de toenemende automatiseringsgraad. Doordat de verwerking van administratieve processen steeds meer binnen geautomatiseerde informatiesystemen plaatsvindt, krijgt een accountant meer zekerheid omtrent de getrouwheid van de financiële verslaglegging van organisaties. Het doorgronden van geautomatiseerde informatiesystemen vergt andere kennis dan alleen bedrijfseconomie en administratieve organisatie. In de loop van de tijd is de aandacht meer en meer verlegd van geautomatiseerde informatiesystemen naar ontwikkel- en beheerprocessen.

Scope

De scope van de IT audits betreft heel AFAS en AFAS Online.

Certificeringspartij

Ook dit onderzoek is in combinatie met de ISAE 3402- en ISO 27001-audits uitgevoerd, om maximale efficiëntie te behalen. Dit is wederom door EY gedaan.

Uitkomst

De uitgebreidere controleverklaring bij de jaarrekening 2015 is in overstemming met Standaard 702N. De controleverklaring staat in het jaarverslag.