UPA certificering

De Uniforme Pensioenaangifte (UPA) is een nieuwe standaard voor het volautomatisch uitwisselen van salarisgegevens tussen werkgevers/administratiekantoren en pensioenfondsen. Het aangifteproces en de -systematiek is gebaseerd op de loonaangifte, uitgebreid met een aantal rubrieken ten behoeve van pensioenen. Het gebruik van één standaard biedt voordelen voor alle betrokken partijen. De gegevensuitwisseling is stabieler en betrouwbaarder, waardoor de kans op fouten en de daarbijbehorende herstelwerkzaamheden vermindert. Hierdoor kunnen pensioenfondsen efficiënter, goedkoper en klantvriendelijker werken.

De certificering binnen AFAS 

Januari 2017 werd AFAS Software blij verrast met een bezoek van pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) waarbij wij het officiële UPA-certificaat in ontvangst mochten nemen. De Uniforme Pensioenaangifte (UPA) gaat voor de hele pensioensector als standaard gebruikt worden. De software is in december vorig jaar uitgeleverd, waarbij voor bestaande klanten de inrichting voor 99% is geconverteerd. Per 1 januari 2017 is PFZW als eerste pensioenfonds overgegaan op de UPA.

Het voordeel voor softwareontwikkelaars als AFAS is dat op termijn alle losse maatwerkoplossingen passé zijn. Daardoor kunnen we meer tijd investeren in coole, nieuwe features die klanten echt verder brengen. Bijkomend voordeel is dat we meer pensioenfondsen kunnen ondersteunen en een geautomatiseerde aanlevering voor veel meer werkgevers mogelijk maken.

Certificeringspartij

De UPA is voortgekomen uit de in 2012 geïntroduceerde pensioenaangifte, een initiatief van Syntrus Achmea. De afgelopen jaren is dit initiatief door een selecte groep softwareontwikkelaars en pensioenuitvoerders geëvalueerd en doorontwikkeld tot een landelijk gedragen standaardformaat. Deze standaard wordt bewaakt door een High Level Groep van acht pensioenuitvoerders die zich laten adviseren door een onderliggende klankbordgroep aangevuld met een aantal vaste softwareontwikkelaars.

Certificaat