AFAS Inspiratienetwerk

AFAS ontvangt regelmatig verzoeken van toekomstige en bestaande klanten om bij andere klanten een kijkje in de keuken te mogen nemen. Om dit in goede banen te leiden heeft AFAS een referentenprogramma opgezet. Het doel is om onze topklanten, die optimaal gebruik maken van onze software én die onze visie uitdragen, in contact te laten komen met elkaar en andere (toekomstige) klanten. Dit met als doel om elkaar te inspireren en ervaringen en best practices te delen.

Omdat het uitgangspunt van het programma het inspireren van elkaar, toekomstige en bestaande klanten is noemen we het programma het AFAS Inspiratienetwerk.

Het inspiratienetwerk bestaat uit topklanten van AFAS. Aan de toetreding tot het
AFAS Inspiratienetwerk zijn daarom een aantal voorwaarden verbonden.


De 6 voorwaarden 

 1. De klant werkt minimaal 2 jaar met onze software
 2. De klant werkt met een Profit+ licentie op AFAS Online
 3. De klant behaalt bovengemiddeld veel voordeel uit onze software
 4. De klant heeft haar beheersorganisatie goed op orde met goed opgeleide beheerders
 5. De klant is bereid een klant of prospect te ontvangen om over de voordelen van onze software te sparren
 6. De klant beseft dat optimalisatie een continu proces is

Als lid van het inspiratienetwerk ben je inspiratiebron voor de totaaloplossing of voor één of meerdere deelprocessen zoals bijvoorbeeld Sollicitant Self Service en Inkoopproces. Potentiële toetreders worden gekoppeld aan een Succesmanager waarmee de mogelijke toetreding nader wordt bekeken.
Wat mag je van ons verwachten?

 • Begeleiding door vaste Succesmanager en consultant.
 • Jaarlijks op- of bijstellen jaarplanning.
 • Aangepast consultancy- en opleidingstarief.
 • Deelname aan focussessies.
 • Netwerk bijeenkomsten en inspiratiesessies.
 • Speciale trainingen (OndernemingsProcesBeheer, presenteren, etc.).

Wat verwachten wij van jou?

 • Ontvangen van klant(en) of prospect(s).
 • Terugkoppeling van het gesprek.
 • Snelle reactie op een aanvraag.
 • Het actief delen van een klantverhaal, business case of ROI berekening op basis van eigen succesverhalen.
 • Jaarlijks op- of bijstellen jaarplanning met Succesmanager en consultant.
 • Opstellen klant- en introductieverhaal (bij toetreding)
AFAS Adviseur

 Referent worden

Heb je het gevoel dat jouw organisatie van waarde kan zijn voor het Inspiratienetwerk en zou je graag willen toetreden? 
Neem dan contact op met je Succesmanager.

Nog geen Succesmanager ? Maak dan een afspraak!


AFAS stimuleert zelfredzaamheid bij haar klanten. Om die reden levert AFAS, naast het Inspiratienetwerk, uitgebreide opleidingsmogelijkheden. Inspiratie over onze visie op het juist beheren van de software hebben we ondergebracht onder Succesbeheer, een platform voor AFAS beheerders vol met tips en trucs. Over het inspiratienetwerk 

Wil je meer weten over dit exclusieve netwerk?
Bekijk dan de infographic.Ben je benieuwd naar het ledenoverzicht van het inspiratienetwerk?