Open standaarden 

 Hier vind je alle huidige open standaarden 

Doordat er standaarden zijn kunnen we elkaar begrijpen. En doordat die standaarden open zijn kan iedereen ze gebruiken. Een standaard is een afspraak die is geborgd in een specificatiedocument. AFAS heeft onderstaande standaarden geïmplementeerd om gegevens uit te wisselen. Deze open standaarden dragen wij dan ook uit in onze dienstverlening. Onze visie: open standaarden zijn de norm! 

Waarom open standaarden? 


Open standaarden bevorderen de elektronische uitwisseling van informatie (interoperabiliteit). AFAS hecht groot belang aan het gebruik van open standaarden en heeft daarom het Leveranciers Manifest Open Standaarden ondertekend, een initiatief van Nederland Open in Verbinding (NOIV).

AFAS hanteert een open standaarden beleid omdat open standaarden bijdragen aan interoperabiliteit. Het gebruik van open standaarden in de software van AFAS bespaart kosten en verlicht administratieve lasten.

Interoperabiliteit betekent het kunnen uitwisselen van digitale gegevens tussen systemen van bijvoorbeeld bedrijven, instanties als de belastingdienst, en andere soorten organisaties Het gebruik van open standaarden verbetert deze communicatie omdat de ICT-systemen elkaar begrijpen.Wat betekent dit voor AFAS Profit? 


Open standaarden zitten in veel van de projecten die wij ontwikkelen. Onderstaand zie je een overzicht van de huidige open standaarden van AFAS. Onze software is duidelijk opgezet om maximaal te ontsluiten van (open) data en functies, onder meer door de inzet van webstandaarden zoals SOAP en Rest API. Tot slot maakt onze op open standaarden gebaseerde architectuur het mogelijk deze in te zetten in de cloud (AFAS Online). Op AFAS Online levert dit een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van duurzaamheid en het hergebruiken van gegevens en functionaliteit.Huidige open standaarden • IPv6 en IPv4
  Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de tegenwoordig gangbare voorganger IPv4.

 • NEN-ISO/IEC 27001
  De NEN-ISO/IEC 27001 standaard bevat eisen waar het managementsysteem voor informatiebeveiliging aan dient te voldoen. De standaard werkt uniformerend ten aanzien van het informatiebeveiligingsbeleid voor informatiebeveiliging. 

 • PDF A1 
  PDF A1 is een open standaardformaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. Het uitgangspunt van PDF A1 is dat gebruikers documenten kunnen uitwisselen, bekijken en afdrukken, onafhankelijk van de omgeving waarin ze worden gecreëerd, bekeken of afgedrukt. 

 • PDF A2 
  PDF A2 is een open standaardformaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. Het uitgangspunt van PDF A2 is dat gebruikers documenten kunnen uitwisselen, bekijken en afdrukken, onafhankelijk van de omgeving waarin ze worden aangemaakt, bekeken of afgedrukt. 

 • SETU
  De SETU-standaarden zijn ontwikkeld door de grote uitzendorganisaties en is de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard. Door toepassing van de SETU standaarden ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid).
 • SMeF 2.0 
  Het Semantisch Model e-factureren (SMeF) maakt voor overheid en bedrijfsleven duidelijk waar een e-factuur aan moet voldoen en wat er op een e-factuur moet staan, ongeacht de onderliggende techniek van uitwisseling.

 • SPF
  Sender Policy Framework (SPF) is een standaard voor het veiliger maken van email verkeer door het tegengaan van spam en phisingmail door misbruik van domeinnamen bij e-mail te voorkomen. SPF controleert of de mailserver die een e-mail wil versturen namens het e-maildomein deze e-mail mag verzenden. 

 • TLS
  TLS is een protocol, dat tot doel heeft om beveiligde verbindingen op de transportlaag over het internet te verzorgen. De standaard wordt gebruikt bovenop standaard internet transport protocollen (TCP/IP) en biedt een beveiligde basis, waar applicatie protocollen als HTTP (webverkeer) of SMTP en IMAP (mailuitwisseling) op hun beurt weer op kunnen bouwen en gebruik van kunnen maken.

 • XBRL en Dimensions
  XBRL is standaard om (financiële)rapportage gegevens uit te wisselen via het internet. Doordat XBRL-bestanden direct leesbaar zijn voor softwareapplicaties, betekent dit een enorme kostenbesparing op het vlak van verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie. Door deze wijze van aanlevering van financiële informatie is het mogelijk om in een boekhoudpakket één rapportage aan te maken en te versturen naar zowel bank als overheid.