Minimumloon per uur

Met ingang van 2024 komt er één wettelijk minimumuurloon voor alle medewerkers. De werkweek van de medewerker bepaalt wat het loon per periode wordt. Op deze pagina lees je wat dit betekent en wat AFAS hiervoor uitlevert. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

 

Wat houdt deze wijziging in?

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat betekent dat vanaf dat moment alle minimum maand-, week- en daglonen vervallen. 

De essentie van de wet is dat je betaald moet krijgen voor het aantal uren dat je werkt. Op dit moment (in 2023) is het minimumloon per maand vanaf 21 jaar € 1.995, ongeacht of je daar bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week voor moet werken.

Er zijn ook andere werkweken in gebruik, bijvoorbeeld een 37-urige week. Hiervoor geldt dezelfde berekening op basis van het minimumuurloon. 

Wat worden de bedragen?

Vanaf 2024 kent de wet alleen nog maar een minimumloon per uur. De basis voor de berekening is afgeleid van een 36-urige werkweek. Sinds 1 juli 2023 is het minimumuurloon voor 21 en jaar en ouder € 12,79. Vanaf 1 januari is dit € 13,27.

Dit worden de minimummaandlonen voor 21 jaar en ouder voor de verschillende werkweken:

 • 36 uur: € 2.086,05
 • 38 uur: € 2.201,94
 • 40 uur: € 2.317,83

Er zijn ook andere werkweken in gebruik, bijvoorbeeld een 37-urige week. Hiervoor geldt dezelfde berekening op basis van het minimumuurloon. Uitleg hierover vind je bij Wat levert AFAS uit?.

Meer informatie over het wettelijk minimumuurloon lees je op de website van de Rijksoverheid en in de Staatscourant van 16 oktober 2023.

Webinar terugkijken

HRM & Payroll wet- en regelgeving 2024

 

Op 10 oktober gaven Nieke en Benno een webinar over de HRM & Payroll wet- en regelgeving voor 2024. In het eerste deel van het webinar ging Benno uitgebreid in op het wettelijk minimumuurloon. Kijk hieronder het webinar terug.

 

Wat levert AFAS uit?

Minimumuurloon

Er komt 1 loonschaal voor het minimumuurloon: 100.010.707 ‘Minimumloon per uur’. Deze loonschaal bevat de uurlonen voor de loonschaal ‘ML’ (Minimum loon) en ‘MLBBL’ (Minimum loon BBL) met de juiste bedragen per leeftijd.

Op 10 november zijn alle Profit CAO’s bijgewerkt naar versie 20230301. De nieuwe tabel is in deze versie opgenomen. Als medewerkers op 1-1-2024 aan één van de onderstaande minimumloonschalen zijn gekoppeld, worden alle regels per 1-1-2024 (en later) bij het uitvoeren van het jaarloon BT geconverteerd naar de nieuwe loonschaal 100.010.707:

 • 100.000.863 Minimum uurloon obv 40 uur per week BBL (t/m 2023)
 • 100.000.864 Minimum uurloon obv 38 uur per week BBL (t/m 2023)
 • 100.000.865 Minimum uurloon obv 36 uur per week BBL (t/m 2023) 
 • 100.000.787 Minimum uurloon obv 40 uur per week (t/m 2023) 
 • 100.000.788 Minimum uurloon obv 38 uur per week (t/m 2023)
 • 100.000.789 Minimum uurloon obv 36 uur per week (t/m 2023)

Minimumloon per week

Uit data op AFAS Online blijkt dat de loonschalen voor het minimumloon per week nauwelijks gebruikt worden. Maak je hier gebruik van, dan informeren wij je hier persoonlijk over. De volgende loonschalen keren niet terug:

 • 100.000.862 Minimumloon per week BBL (t/m 2023)
 • 100.000.786 Minimumloon per week (t/m 2023) 

De bedragen worden niet op 0 gesteld. Medewerkers die onverhoopt nog aan deze loonschalen zijn gekoppeld, behouden het bestaande salaris. Bij gebruik van een werkweek van bijvoorbeeld 34 of 35 uur (toegepast in enkele sectoren) zullen deze medewerkers mogelijk nog steeds gelijk aan of meer dan het minimumloon verdienen. Bij een werkweek 36 uur of meer moet je deze medewerkers koppelen aan het minimumloon per uur.

Minimumloon per 4 weken

We zijn op dit moment bezig met een gedetailleerde inventarisatie van het gebruik van het minimumloon per Profit CAO. In meer dan de helft van de sectoren wordt geen gebruik gemaakt van de Profit loonschalen voor het minimumloon (mogelijk wel via Profit loonschalen voor de sector, waarbij bepaalde schalen en/of treden gelijk worden gesteld aan het minimumloon).

In deze Profit CAO’s leveren we géén minimumloon per 4 weken of maand uit. In de Profit CAO’s waar wél gebruik wordt gemaakt van het minimumloon leveren we alleen het minimumloon per 4 weken uit voor de werkweek (of soms werkweken) die de sector voorschrijft, of die in de sector gebruikelijk zijn. 

Uiterlijk 1 december publiceren we op deze pagina een tabel met alle loonschalen per Profit CAO die we gaan uitleveren.

De volgende loonschalen worden niet meer bijgewerkt in 2024:

 • 100.000.785 Minimumloon per 4-weken (t/m 2023)
 • 100.000.861 Minimumloon per 4-weken BBL (t/m 2023)

De bedragen worden niet op 0 gesteld. Medewerkers die onverhoopt nog aan deze loonschalen zijn gekoppeld, behouden het bestaande salaris. Bij gebruik van een werkweek van bijvoorbeeld 34 of 35 uur (toegepast in enkele sectoren) zullen deze medewerkers mogelijk nog steeds gelijk aan of meer dan het minimumloon verdienen. Bij een werkweek 36 uur of meer moet je deze medewerkers koppelen aan het minimumloon per uur.

Minimumloon per maand

Er is op dit moment veel te doen over het minimumloon per maand. Formeel bestaat er geen minimumloon per maand meer. Maar de overheid erkent wel dat het niet altijd wenselijk is om het minimumloon maandelijks te laten variëren, afhankelijk van het aantal werkbare uren per maand. Een minimumloon per maand wordt dus wel toegestaan, maar het kennisdocument van de overheid beschrijft een nieuwe rekenmethodiek: 

Aantal werkbare dagen per jaar * (uren per week / dagen per week) * 13,27 euro / 12 maanden. En het eindresultaat afgerond op twee decimalen naar boven.

Oftewel in 2024: 262 * ( 40 / 5 ) 13,27 /12 = 2317,83 euro per maand bij een 40-urige werkweek.

Dit wijkt dus af van een veelgebruikte methode: 52 weken * 40 uur * 13,27 / 12 maanden = 2300,13 euro. Het maandloon dat je op deze manier berekent is te laag in 2024, omdat je met 52 weken van 5 dagen uitgaat van 260 werkbare dagen.   

De overheid biedt daarnaast ruimte om uit te gaan van een jaarurensystematiek. Stel dat je in de sector borgt dat je elk jaar 1878 uur werkt (omdat het werkelijk aantal werkbare dagen fluctueert tussen 260, 261 en 262 dagen) dan is het wellicht toegestaan om die systematiek te gebruiken voor de berekening van het maandloon. Meerdere sectoren zijn op dit moment in overleg met het Ministerie SZW. Wij volgen de uitkomsten en standpunten met grote belangstelling. 

Op dit moment verwachten wij alleen minimum maandlonen aan Profit CAO's toe te voegen als de sector hiervoor tabellen publiceert. Daarnaast vragen wij per sector uit hoe de bedragen in de loonschalen van de sector worden vastgesteld die een relatie met het minimumloon hebben. Er zijn inmiddels ook sectoren die een minimumuurloon specifiek voor de sector hebben vastgesteld, bijvoorbeeld 14 euro per uur. In deze sectoren voegen we geen loonschaal voor het minimum maandloon toe, omdat alle bedragen daardoor boven het minimumloon zullen liggen.

De volgende loonschalen worden niet meer bijgewerkt in 2024:

 • 100.000.784 Minimumloon per maand (t/m 2023)
 • 100.000.860 Minimumloon per maand BBL (t/m 2023)

De bedragen worden niet op 0 gesteld. Medewerkers die onverhoopt nog aan deze loonschalen zijn gekoppeld, behouden het bestaande salaris. Bij gebruik van een werkweek van bijvoorbeeld 34 of 35 uur (toegepast in enkele sectoren) zullen deze medewerkers mogelijk nog steeds gelijk aan of meer dan het minimumloon verdienen. Bij een werkweek 36 uur of meer moet je deze medewerkers koppelen aan het minimumloon per uur. 

Parttimers en maandverloning

Wij denken dat de overheid op dit punt een beetje uit de bocht vliegt. De essentie van de wet is duidelijk: loon naar werken. Maar de uitvoeringsregels stroken niet met de huidige praktijk van HR- en salarisadministraties. 

Op dit moment is het gebruikelijk in de HR-praktijk (en –software) om altijd fulltime salarissen vast te leggen, met uitzondering van medewerkers die per uur worden uitbetaald. Ook bij een parttimer leg je een fulltime salaris vast, dat vervolgens wordt uitbetaald tegen het overeengekomen parttime percentage. 

Bijvoorbeeld: 2086,05 euro fulltime vermenigvuldigd met 60% parttime percentage is 1390,70 euro per maand.

Om te voorkomen dat een medewerker onterecht te weinig loon krijgt uitbetaald, geeft de overheid de volgende rekenwijze aan:

 1. Kijk naar het precieze rooster.
 2. Stel vast op welke werkdagen wordt gewerkt met hoeveel uur per dag en tel vervolgens het totaal aantal uren van dit rooster over het gehele kalenderjaar.
 3. Deze uren per jaar deel je door 12 om je maandsalaris te bepalen. 

Hier zou een uniek parttimesalaris per medewerker uit voortvloeien, maar dus ook een uniek fulltimesalaris. Kijk eens naar de volgende rekenvoorbeelden voor twee medewerkers die beiden het minimumloon verdienen op basis van een fulltime werkweek van 40 uur.

Maandsalaris van Aisha

Aisha is parttimer voor 60% en werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Als je de bij dit rooster horende uren per jaar gaat tellen, dan doe je dit als volgt. Er zijn 52 woensdag, 52 donderdagen en 52 vrijdagen in 2024. Dit levert in totaal 156 werkdagen op. Per dag werkt Aisha 8 uur, waardoor per jaar met 156 * 8 = 1248 uur moet worden gerekend.

Dit levert voor Aisha per maand een salaris op van 13,27 * 1248 / 12 = 1380,08 euro.

Maandsalaris van Gerard

Gerard is ook parttimer voor 60%, maar werkt op andere dagen. Hij werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Er zijn 53 maandagen, 53 dinsdagen en 52 woensdagen in 2024. Dit levert in totaal 158 werkdagen op. Ook Gerard werkt per dag 8 uur, waardoor per jaar met 158 * 8 = 1264 uur moet worden gerekend.

Dit levert voor Gerard per maand een salaris op van 13,27 * 1264 / 12 = 1397,78 euro.

Gerard wijzigt per 1 december zijn rooster en gaat vanaf dat moment werken op dezelfde dagen als Aisha; woensdag, donderdag en vrijdag. Er zijn 52 woensdag, 52 donderdagen en 52 vrijdagen in 2024. Dit levert in totaal 156 werkdagen op. Per dag werkt Gerard 8 uur, waardoor per jaar met 156 * 8 = 1248 uur moet worden gerekend.

Vanaf december levert dit voor Gerard per maand een salaris op van 13,27 * 1248 / 12 = 1380,08 euro.

Jaarsalarissen vergeleken

Tot en met november heeft Gerard 1397,78 * 11 = 15.375,58 euro salaris ontvangen. Daar komt nog 1380,08 euro bij in december en dat zorgt voor een jaarsalaris van 16.755,66 euro.

Aisha heeft 12 maanden lang 1380,08 euro ontvangen en dat zorgt voor een jaarsalaris van 16.560,96 euro.

De jaarsalarissen van Gerard en Aisha verschillen dus ruim 200 euro

Minder salaris voor net zoveel uren

Gaan we nu kijken naar hoeveel uren zij in totaal voor dit salaris hebben gewerkt, dan blijkt dat dit er precies evenveel zijn! 
Gerard heeft uiteindelijk tot 1 december 48 maandagen, 48 dinsdagen en 48 woensdagen gewerkt. Vanaf 1 december zijn daar nog eens 4 woensdagen, 4 donderdagen en 4 vrijdagen bijgekomen. Dat levert in totaal 156 werkdagen van 8 uur op. Dat is 1248 uur in totaal.

Aisha heeft 52 woensdagen, 52 donderdagen en 52 vrijdagen gewerkt. Dat levert in totaal ook 156 werkdagen van 8 uur op en dus ook 1248 uur in totaal.

De voorgeschreven werkwijze van de overheid kan dus leiden tot een verschillend salaris voor medewerkers die in het jaar evenveel uren hebben gewerkt. Dit is wat ons betreft zeer ongewenst en vermoedelijk ook strijdig met de Wet Verbod op Onderscheid naar Arbeidsduur.

Herrekenen

De overheid schrijft voor om niet te herrekenen. Maar stel nu dat we dat toch zouden doen? Dan zou het betekenen dat Gerard in december een veel lager salaris zou ontvangen om op jaarbasis toch op hetzelfde salaris als het salaris van Aisha uit te komen.

Gerard zou dan 16.560,96 - 15.375,58 = 1185,38 euro in december ontvangen. Dat is ruim 200 euro minder dan het salaris dat hij in de maanden januari tot en met november ontving, terwijl zijn parttime percentage ongewijzigd is. Hij is alleen op andere dagen gaan werken. Ook dit effect zou zeer ongewenst zijn.

Meer voorbeelden

Er zijn meer voorbeelden te bedenken van situaties waarbij de voorgeschreven werkwijze van de overheid niet logisch en gewenst is. Deze voorbeelden leggen wij dan ook (samen met andere softwareleveranciers) voor aan de overheid om ervoor te pleiten opnieuw naar de werkwijze te kijken en deze aan te passen.

Uitvoerbaarheid

Los van het feit dat het niet goed uit te leggen is dat voor Gerard en Aisha een verschillend fulltime en parttime salaris moet worden berekend, zijn roosters tegenwoordig vaak dermate flexibel dat men niet op voorhand weet hoe het rooster er het hele jaar uitziet. Ook wordt het vaak niet zo specifiek vastgelegd in systemen. Het tellen van dagen en uren op jaarbasis is daardoor in veel gevallen niet uitvoerbaar.

Welke werkwijze kan ik gaan hanteren?

Uit bovenstaande blijkt dat de door de overheid voorgeschreven werkwijze ongewenst en niet uitvoerbaar is. Daarom gaan wij die werkwijze niet geautomatiseerd ondersteunen. Er zijn een aantal mogelijke oplossingsrichtingen die je kan toepassen:

 1. Reken op een pragmatische manier, zoals we die al jaren kennen en ook toepassen voor medewerkers die meer dan het minimumloon verdienen. Dit doe je door de medewerker aan het fulltime minimumloon per maand te koppelen. Dit minimumloon per maand wordt dan vermenigvuldigd met het parttime percentage van de medewerker. Er wordt dan dus niet gekeken op welke dagen de medewerker werkt. 
  Je moet aan het einde van het jaar of bij uitdiensttreding dan wel controleren of de medewerkers minstens het minimumloon per gewerkt uur hebben ontvangen. We denken eraan om een auditcomponent toe te voegen die hierop signaleert.
 2. Kies ervoor om de medewerker het minimumloon per uur toe te kennen. In combinatie met het rooster van de medewerker zal dit leiden tot een maandelijks fluctuerend salaris. Dat wijkt af van het streven om elke maand hetzelfde salaris uit te betalen, maar leidt tot minder grote verschillen tussen medewerkers en maanden.
 3. Betaal medewerkers met hetzelfde parttime percentage hetzelfde salaris uit en zorg ervoor dat beiden hetzelfde aantal uren werken. In de zorg is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk dat het roosterpakket borgt dat een medewerker het juiste aantal uren werkt. Stel dat gebruikelijk is dat er 1878 uur per jaar worden gewerkt en beide medewerkers werken 50%, dan zorgt het roosterpakket ervoor dat beide medewerkers 939 uur werken in het jaar. Je kan de medewerkers dan beiden een fulltime salaris op basis van 1878 uur per jaar toekennen.
  Werk je niet met een roosterpakket? Geef dan één van beiden bijvoorbeeld een extra verlofdag of betaal extra gewerkte uren aan het eind van het jaar uit tegen het minimumuurloon.

   

Nieuwe loonschalen per cao

In onderstaande tabellen zie je terug welke loonschalen aan welke cao's zijn toegevoegd.
 

100.010.710 Minimumloon per maand (36 uur)

01.03Agrarisch bedrijf Bos en Natuur
09.01Grafimedia
14.01Zoetwarenindustrie
35.00PFZW Algemeen
35.01Apotheken (medewerkers)
35.02Geestelijke gezondheidszorg GGZ
35.03Gehandicaptenzorg
35.07Kinderopvang (MO)
35.09Verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)
35.12Sociaal Werk
35.13Algemene Ziekenhuizen (NVZ)
35.28Kraamzorg
54.06Openbare Bibliotheken
61.00ABP Algemeen
61.01Gemeenten en SGO
61.28Vermo
61.29Veiligheidsregio's
67.01Sociale werkvoorziening

 

100.010.714 Minimumloon per maand (38 uur)

01.05Agrarisch bedrijf Dierhouderij
01.06Agrarisch bedrijf Glastuinbouw
01.09Agrarisch bedrijf Groen, Grond en Infrastructuur (GGI)
01.10Agrarisch bedrijf Open Teelten
03.02Bouwnijverheid
10.02Metalektro Basis CAO
12.05Houten en Kunststoffen Jachtbouw
13.01Bakkersbedrijf (incl. banketbakkersbedrijf)
15.01Slagersbedrijf
17.00Detailhandel Algemeen
17.01Detailhandel Boekhandel en Kantoorvakhandel
17.03Detailhandel Dieren, aquarium en hengelsportspeciaalzaken
17.05Retail Non-Food (Juweliers)
17.12Detailhandel Doe-Het-Zelfbranche
17.14Detailhandel Elektrotechnisch
17.15Detailhandel Gemengde en speelgoedbranche
17.16Detailhandel Bloemen en Planten
17.19Detailhandel Kappers
17.20Detailhandel Kringloopbedrijven
17.21Detailhandel Levensmiddelenbranche
17.23Retail Non-Food (Mode, Schoenen, Sport)
17.33Tankstations en Wasbedrijven
17.35Retail Non-Food (Tuincentra)
17.36Detailhandel Vishandel
18.01Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf
22.01Binnenscheepvaart
29.04SPF Algemeen
33.01Horeca- en aanverwante bedrijf
33.02Nederlands Horeca Gilde
34.01Contractcatering
35.00PFZW Algemeen
35.08Tandartsassistenten
35.10Recreatie
35.25Veterinaire sector
41.01Groothandel in Bouwmaterialen
41.02Technische Groothandel
42.02Groothandel Dranken en Drankindustrie
42.07Groothandel Textielgoederen en aanverwante artikelen
61.00ABP Algemeen
61.20Nederlandse Universiteiten

 

100010725 Minimumloon per 4-weken (40 uur)

10.02Metalektro Basis CAO
12.07MTB Metaalbewerkingsbedrijf
33.01Horeca- en aanverwante bedrijf
35.25Veterinaire sector
41.02Technische Groothandel

 

100.010.713 Minimumloon per maand (37,5 uur)

06.01Timmerfabrieken

 

100.010.712 Minimumloon per maand (37 uur) 

01.03Agrarisch bedrijf Bos en Natuur
01.08Agrarisch bedrijf Hoveniers
17.05Retail Non-Food (Juweliers)
17.38Retail Non-Food (Wonen)
67.02Aan de slag

 

100.010.715 Minimumloon per maand (38,86 uur) 

61.17Primair onderwijs

 

100.010.716 Minimumloon per maand (40 uur)

01.09Agrarisch bedrijf Groen, Grond en Infrastructuur (GGI)
03.02Bouwnijverheid
10.02Metalektro Basis CAO
12.05Houten en Kunststoffen Jachtbouw
17.00Detailhandel Algemeen
17.05Retail Non-Food (Juweliers)
17.16Detailhandel Bloemen en Planten
17.21Detailhandel Levensmiddelenbranche
17.33Tankstations en Wasbedrijven
17.36Detailhandel Vishandel
18.01Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf
22.01Binnenscheepvaart
33.01Horeca- en aanverwante bedrijf
34.01Contractcatering
35.00PFZW Algemeen
35.08Tandartsassistenten
35.25Veterinaire sector
41.01Agrarisch bedrijf Groen, Grond en Infrastructuur (GGI)
41.02Bouwnijverheid
42.02Metalektro Basis CAO
61.00ABP Algemeen
61.17Detailhandel Algemeen

 

100.010.719 Minimumloon per 4-weken (36 uur)

35.00PFZW Algemeen
35.03Gehandicaptenzorg
35.07Kinderopvang (MO)
35.09Verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)
54.06Openbare Bibliotheken

 

100.010.721 Minimumloon per 4-weken (37 uur)

01.08Agrarisch bedrijf Hoveniers

 

100.010.722 Minimumloon per 4-weken (37,5 uur)

06.01Timmerfabrieken

 

100.010.723 Minimumloon per 4-weken (38 uur)

01.10Agrarisch bedrijf Open Teelten
12.03MTB Carrosseriebedrijf
12.07MTB Metaalbewerkingsbedrijf
12.09MTB Motorvoertuigen- en tweewielersbedrijf
17.01Detailhandel Boekhandel en Kantoorvakhandel
17.12Detailhandel Doe-Het-Zelfbranche
17.23Retail Non-Food (Mode, Schoenen, Sport)
18.01Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf
33.01Horeca- en aanverwante bedrijf
33.02Nederlands Horeca Gilde