Ouderschapsverlof

Van het toekennen van het juiste saldo, tot het eenvoudig inplannen en opnemen voor de medewerker.

Introductie

 

Met de functionaliteit voor ouderschapsverlof krijgt een medewerker automatisch verlofrechten toegekend zodra het kind als familielid wordt vastgelegd. En om de cirkel rond te maken vraagt de medewerker op deze portal ook haar zwangerschapsverlof aan.

De medewerker legt zijn nieuwe kind zelf vast en het saldo ouderschaps- en geboorteverlof wordt automatisch toegekend. Daarna boekt de medewerker verlof en bij onbetaald verlof is er direct inzicht in het nieuwe salaris. Je boekt geboorteverlof net als de andere verlofsoorten in de Pocket App of in het verlofportaal op InSite. Ouderschapsverlof boek je als roosterwijziging op InSite. Bij het boeken ontstaan er workflows zodat de HR-afdeling een vinger aan de pols kan houden.

Er zijn vier vormen van ouderverlof:

 • Onbetaald ouderschapsverlof

Beide ouders mogen tot 8 jaar na de geboortedatum van hun kind in totaal 26 keer het aantal werkuren per week onbetaald verlof opnemen. Deze regeling geldt ook voor adoptiekinderen en pleegkinderen.

 • Betaald ouderschapsverlof

               Vanaf 2 augustus 2022 krijgen beide ouders de eerste 9 weken van de 26 weken een uitkering van het UWV. De verlofuitkering                               bedraagt 70% van het dagloon van de medewerker en maximaal 70% van het maximumdagloon. Voorwaarde is dat deze 9                                     weken opgenomen worden in het eerste levensjaar van het kind.

 • Geboorteverlof (ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd)

Partners mogen tot 4 weken na de geboorte 1 keer het aantal werkuren per week opnemen. Dit verlof wordt betaald door de werkgever. Geboorteverlof geldt alleen voor partners, dus niet voor mensen die bevallingsverlof genieten.  

 • Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 geldt in Nederland de regeling voor aanvullend geboorteverlof. Partners mogen binnen een half jaar 5 keer het aantal werkuren per week opnemen. Het UWV betaalt voor deze uren 70% van het dagloon.

 

Voordelen:

 • Verlofrechten voor ouderschapsverlof en geboorteverlof niet meer handmatig toekennen.
 • Gemakkelijk inzicht in het ouderschapsverlofsaldo.
 • Integratie met het rooster en met familie.


Ouderschapsverlof


Geboorteverlof / ouderverlof

Voorbereiding


 • Welke regelingen zijn er binnen je organisatie?

Tip van de consultant


 • Op het moment dat je de inrichting hebt staan en wilt gaan testen, maak dan eerst een kopie van je omgeving. Je kunt dan ongestoord testen, zonder dat iemand daar 'last' van heeft.

 

Welke functionaliteit krijg je in

InSite


 • Ouderschapsverlof
 • Familie beheren
 • Zwangerschapsverlof

Pocket App


 • Familie toevoegen
 • Verlof

Wat richt je in.

1. Type verlof


 

Je voegt typen verlof toe voor betaald ouderschapsverlof, onbetaald ouderschapsverlof, geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof.

Hierbij kies je de categorie Ouderverlof. Van deze nieuwe typen stel je ook de juiste prioriteit in.

Lees hier meer.

 

2. CAO


 

In de cao richt je de arbeidsvoorwaarden in en je neemt daarin alle verschillende soorten verlof op. Voor iedere vorm van ouderverlof voeg je een aparte verlofsoort toe.

Je legt in de arbeidsvoorwaarden de precieze verlofrechten vast voor de verschillende soorten ouderverlof: op hoeveel weken verlof de medewerker recht heeft en hoe lang dat recht geldt vanaf de geboortedatum.

Ouderschapsverlof is bijvoorbeeld 26 weken gedurende 8 jaar en aanvullend geboorteverlof is 5 weken tot 6 maanden na de geboortedatum.

Vervolgens bepaal je per dienstbetrekking of medewerkers met de dienstbetrekking recht hebben op ouderverlof.

Lees hier meer.

 

3. Autorisatie


 

In de eigenschappen van de medewerker zijn tabbladen beschikbaar voor ouderschapsverlof: Ouderschapsverlof en Ouderverlof saldo. Autoriseer deze tabbladen in de Autorisatie Tool. 

Lees hier meer.

 

 

4. InSite


 

Je activeert de type pagina Medewerker ouderverlofsaldi in de eigenschappen van je site.

Lees hier meer.

 

5. Koppeling Payroll


 

Als je het ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof wilt meenemen in de salarisverwerking, dan kun je gebruik maken van standaard looncomponenten.

Voor het gebruik van de juiste looncomponenten houd je rekening met de volgende situaties:

 • Ouderschapsverlof (onbetaald verlof).
 • Ouderschapsverlof (betaald verlof) werkgever betaalt medewerker door.

Lees hier meer.

 

6. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

 

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Medewerkers

Om het verlof te kunnen registreren heb je medewerkers nodig.

Doe dit bij voorkeur voor meerdere jaren vooruit.

2. Familieleden

De kinderen moeten correct zijn vastgelegd als familielid.

Je kunt kinderen importeren.

3. Saldo

Door het toevoegen van de kinderen ontstaat automatisch het volle verlofrecht per kind. Controleer en corrigeer de verlofsaldi van de medewerker.

Voer de actuele saldi in.

 

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?