Checklist overgang Profit 20

Belangrijke wijzigingen in bestaande functionaliteit

 

Algemeen   |   HRM/Payroll   |   Financieel   |   Fiscaal   |   Flex   |   Projecten 

Algemeen

 

PCC

Er is geen nieuwe versie van het PCC voor Profit 20. Het PCC van Profit 19 werkt ook in Profit 20.  
Als je de knop Vastleggen in Microsoft Word, Excel, Outlook of Powerpoint wilt gebruiken, dan moet je minimaal beschikken over het PCC versie 18.xx.
Dit geldt ook voor het vastleggen via de Verkenner.

 

HRM / Payroll

Wettelijk betaald ouderschapsverlof

  • Opbouw perioderecht over geboorteverlof en ouderschapsverlof
    Bij de conversie naar Profit worden voor de verlofsoorten met een perioderecht de instellingen Opbouw perioderecht over geboorteverlof en Opbouw perioderecht over betaald ouderschapsverlof automatisch op Ja gezet zodat de verlofopbouw op dezelfde manier blijft werken als voorheen.
  • Vrije tabel Reden verlofcorrectie
    In verband met het Wettelijk betaald ouderschapsverlof is de code RBO (Restsaldo betaald ouderschapsverlof) toegevoegd aan de tabel Reden verlofcorrectie.
    Als de code RBO al werkt gebruikt in de omgeving dan is deze geconverteerd naar RBO1.

 

UpdateConnector Beoordelingen (HrJudgement)

De interne code van de codetabel 'Prestatie' (EmpPerformance) week af van de externe code. Hierdoor moest in de UpdateConnector voor bijvoorbeeld een excellente beoordeling een 1  meegegeven worden. In de interface van Profit werd hiervoor de externe waarde 4 gevuld.

In Profit 20 zijn de codes van de interne codetabel 'Prestatie' (EmpPerformance) gelijk getrokken aan de externe codes. Nu geldt altijd de externe code. In het veld 'EmPe' geef je vanaf Profit 20 dus de externe code op.

 

Import Loonkosten naar project

In de import Projectopslagregel is het veld Project nu een verplicht veld. Daarmee wordt afgevangen dat een import projectregels zonder project voltooid kan worden.

Controleer en wijzig je import indien nodig.

 

Financieel

 

Autorisatie van Tonen pagina inkoopfactuur

De filterautorisatie richt je in via het nieuwe filtertype Financieel – Workflow inkoopfacturen in de autorisatietool (Algemeen / Beheer / Autorisatietool). Dit filter staat standaard op volledige toegang. Door het filter in te stellen, voorkom je dat gebruikers in InSite ongewenst een Tonen pagina kunnen openen van een inkoopfactuur.

De nieuwe overzichtspagina Overzichtspagina Inkoopfacturen incl. autorisatie in InSite is toegevoegd, waarop het nieuwe filter doorwerkt. Voeg dus eerst het filter toe, voordat je deze pagina gaat gebruiken op InSite.

 

Output-wizard bij factureren gewijzigd

 Bij het genereren van projecten, cursus- en termijnfacturen wordt net als bij de abonnementsfacturen de Output-wizard niet meer getoond als je Output-wizard starten na voltooien hebt aangezet. Profit volgt nu altijd de standaard instellingen, zie hieronder. Hiervoor is de instelling ook hernoemd naar Alle facturen automatisch vertrekken na voltooien.

Wil je dit niet, zet dan het veld voor de Output-wizard tijdens het doorlopen van de wizard voor het factureren níet aan, maar start de Output-wizard ná het genereren van de facturen. Filter hiervoor in de weergave met alle facturen (bijvoorbeeld via Financieel / Facturering Facturatiecockpit of die in de modules zelf) op de zojuist facturen, en klik op de actie Output.

 

 

Fiscaal

Aangifte OB accorderen in OutSite

In verband met de nieuwe accorderingswijze voor de aangifte OB beschik je nu over twee nieuwe velden in de aangifte: Accorderingswijze en Rapportage ter accordering.

Voor bestaande aangiften wordt de waarde van het veld Accorderingswijze gevuld met Akkoordverklaring (post), de rapportage ter accordering is dan altijd leeg. Als de aangifte in alleen-lezen modus staat zorgt dit er namelijk voor dat de situatie verder niet wijzigt.

Bij aangiften die al zijn aangemaakt (maar nog niet in alleen-lezen modus) wordt bij het openen van de aangifte gecontroleerd welke accorderingswijze is ingesteld bij de cliënt. Dit wordt overgenomen naar het veld Accorderingswijze. Hier wordt de accorderingswijze automatisch goed gezet bij het openen van de aangifte en daarmee ook het rapport voor de accordering.

 

Flex

Signalen gewijzigd voor verkorte fases

In de nieuwe cao is afgesproken om de maximale duur van Fase A/1-2 van 78 weken terug te brengen naar 52 weken. Voor Fase B/3 wordt de maximale duur teruggebracht naar 3 jaar. 

Als je gebruikmaakt van eigen signalen voor de faseovergang, pas deze dan aan of maak een kopie van de vernieuwde standaard Profit signalen.

Veld Thuiswerken

Het veld Thuiswerken is toegevoegd in de import Correctiedeclaraties en de UpdateConnector PtDeclarationCorrection en in de import nacalculatie en UpdateConnector PtRealization. Controleer en wijzig eventueel je imports en UpdateConnectoren.

Klantovereenkomst en OHW

Het is niet meer mogelijk klantovereenkomsten te gebruiken met Onderhanden werk. Controleer je imports en projectprofielen en wijzig deze indien nodig.

Pensioendeelname

Het kan voorkomen dat een medewerker vóór installatie van Profit 20 onder de basisregeling valt, maar daarna niet meer. Medewerkers jonger dan 21 jaar vielen voorheen in Profit onterecht in het basispensioen.

Boekstukdatum salarisverwerkingsplan

Als je Declaratieverloning gebruikt, wordt normaal de datum in het veld Boekstukdatum in de eigenschappen van het salarisverwerkingsplan standaard bepaald en kun je deze niet wijzigen. Voor de laatste periode van dit jaar staat deze datum op 02-01-2022. Dit geldt zowel voor weekverloning als vier-weken verloning. Dit veld is in de laatste periode opengezet zodat je zelf kunt instellen welke boekstukdatum je voor deze periode wilt hanteren.

Projecten

Werkbonnen import

In de import Werkbonnen is het veld Methode onderhanden werk toegevoegd. Dit is een verplicht veld. Gebruik je werkbonnen maar geen OHW? Stel het veld dan in op '0' (Geen OHW). Controleer en wijzig je import.

Filterautorisatie Projecten

De filterautorisatie werkte niet door op de tonen-pagina van projecten in InSite. Hierdoor was het mogelijk de Tonen-pagina van een project te openen zelfs als men daar geen recht op had. Bijvoorbeeld via de link naar een project in een contract, het dossier, in een verplichting, etc. 

Controleer je filterautorisatie op projecten.

 

Veld Thuiswerken

Het veld Thuiswerken is toegevoegd in de import nacalculatie en UpdateConnector PtRealization. Controleer en wijzig eventueel je import en UpdateConnector.

 

Teams in InSite 

De instelling 'Medewerker overnemen uit team o.b.v. werksoort' in de boekingslay-outs voor voorcalculaties heet voortaan: Medewerker niet overnemen uit team. Profit bleek namelijk altijd automatisch het veld Medewerker te vullen als er in de voorcalculatie een itemcode (werksoort) werd gevuld die uniek is bij een medewerker uit het gekoppelde projectteam. Alleen als je het veld nu aanvinkt, neemt Profit de medewerker niet over.