Algemene Voorwaarden en 
 Service Overeenkomst 
 

De service die AFAS biedt is voor alle klanten. Elke dag zijn we bezig om de service voor klanten te optimaliseren. Het kan goed zijn dat we hierin aanpassingen doen om de samenwerking nog beter te laten verlopen.  De hoofdstukken hebben een logische volgorde in mate van belangrijkheid. Gezamenlijk vormen deze hoofdstukken de volledige algemene voorwaarden en service overeenkomst.  

Download hier de PDF

Verbetersuggestie

Heb je opmerkingen of suggesties waarmee wij onze SLA kunnen verbeteren? Laat het weten door een verbetersuggestie in te sturen.

 

Bovenstaande "Laatste aanpassingen" zijn alleen zichtbaar als je ingelogd bent onder een organisatie.

Veelgestelde vragen & antwoorden over de Service overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst

 Waarom kan geen individuele Verwerkersovereenkomst worden overeengekomen?
  AFAS Software biedt al haar klanten dezelfde dienstverlening/verwerking via de applicatie aan waardoor het individueel maken van een Verwerkersovereenkomst geen toegevoegde waarde heeft. Het is onmogelijk om met meer dan 10.000 verschillende klanten, verschillende Verwerkersovereenkomsten overeen te komen wanneer AFAS met elke klant een eigen Verwerkersovereenkomst zou afsluiten. Het is volstrekt onrealistisch dat AFAS al deze individuele afspraken kan controleren, garanderen én nakomen.

 Volgens de AVG moet worden opgegeven welke categorie persoonsgegevens door AFAS worden verwerkt. Waarom kan dat niet worden overeengekomen?
 Klanten bepalen zelf wat voor gegevens zij in Profit zetten en dus welke onderdelen je van de software vult met persoonsgegevens. AFAS kan in die zin de Verwerkersovereenkomst dan ook niet vullen voor haar klanten. Het document zou daarnaast ook altijd verouderd zijn, immers op ieder willekeurig moment kan je als klant zelf bepalen wat voor data je in de software registreert.
Natuurlijk kan je aan ons aangeven welke soorten en/of categorieën persoonsgegevens je invoert en AFAS dus voor jullie verwerkt. Wij kunnen die opsomming dan opslaan bij de overeenkomst. Je bent er dan wel zelf verantwoordelijk voor om, indien je meer of minder soorten of categorieën persoonsgegegevens gaat invoeren, je bij ons dat dan weer opnieuw aangeeft. 

 Moet een verwerkersovereenkomst niet individueel worden ondertekend?
 Als klant ga je een overeenkomst aan door de offerte te 'ondertekenen' (dit wordt vaak via de klantportal via een digitale handtekening gedaan). Met dat ondertekenen ga je ook akkoord met de Algemene Voorwaarden en Service overeenkomst. 
In de AVG staat dat de afspraken over de verwerking van persoonsgegevens gemaakt dienen te worden middels een "overeenkomst of een overige rechtshandeling". Dit laatste betekent dat het niet noodzakelijk is een apart contract af te sluiten, maar dat de afspraken over de verwerking van de persoonsgegevens ook opgenomen mogen worden in Algemene Voorwaarden. AFAS ziet, vanwege het feit dat er geen individuele afwijkende afspraken m.b.t. de verwerking gemaakt kunnen worden, dus geen toegevoegde waarde in het apart te laten ondertekenen van welke 'verwerkingsovereenkomst' dan ook.

 Waarom is de Verwerkersovereenkomst samengevoegd met de Algemene Voorwaarden en  Service Overeenkomst en zijn het geen aparte documenten?
Door het samenvoegen van de Verwerkersovereenkomst in de Algemene Voorwaarden zorgt AFAS ervoor dat AFAS voor ál haar klanten een eenduidig proces biedt wat zij mogen verwachten wanneer je onze software gebruikt en waar je ons op mag aanspreken.