Dienstverlening

AFAS ondersteunt de klant bij het implementeren van AFAS Profit met consultancy. Door opleidingen te volgen kan de klant AFAS Profit optimaal benutten. AFAS heeft een uitgebreid partnernetwerk met wie wordt samengewerkt.

Consultancy

AFAS benoemt voor de begeleiding van de  implementatie een AFAS  projectleider. Deze  projectleider stelt samen met de klant een projectplan op met  o.a.  de planning, doelstellingen, scope  en verantwoordelijkheden.  Elk  project  wordt  gemonitord  tot  en  met  de  oplevering  binnen  het voorgestelde budget op de offerte. De projectleider zal een eventuele overschrijding direct signaleren en afstemmen. AFAS hanteert gedurende het implementatietraject  een online implementatie portal  genaamd  SIMPLR.  Op deze portal werken alle betrokkenen  (AFAS consultants, AFAS partners en klant)  samen aan projectactiviteiten. Alle informatie is centraal geborgd in SIMPLR. De klant zorgt ervoor dat er vanuit de kant van de klant een  projectleider aangesteld wordt om samen met de AFAS  projectleider te werken aan het succes van het implementatietraject. Consultancy draagt de klant over aan het Support Center, zodra het implementatieproject is afgerond.

Incidentele of aanvullende consultancywerkzaamheden van 1 of meer losse dagen kan de klant via de Klantportal plannen. Een consultancywerkdag is effectief 7 uur, een halve dag 3,5 uur. Er worden geen aanvullende reis-  of verblijfskosten in rekening gebracht. Ook is er de mogelijkheid om werkzaamheden op afstand uit te laten voeren. In dat geval worden de uren doorbelast die onderling afgestemd zijn.

De actuele consultancytarieven staan hier vermeld.

Opleidingen

Om goed met AFAS Profit te kunnen werken is het noodzakelijk dat de gebruikers opleidingen volgen binnen het Kenniscentrum. Zo wordt de kennis van AFAS Profit bijgehouden en verbeterd. Met deze kennis kan de klant zelf AFAS Profit optimaal benutten. Recente informatie over de kosten en het aanbod kan in de Klantportal onder Opleidingen gevonden worden.

Partners & Experts

AFAS heeft een breed en groots partnernetwerk waarin er dienstverlenende partners zijn, maar ook partijen die producten koppelen aan de applicatie van AFAS (AFAS Profit). Deze koppelpartners leveren software- en/of hardware koppelingen tussen de externe applicatie en Profit. AFAS biedt hier verschillende faciliteiten (zoals testfaciliteiten) waardoor er kwalitatief goede koppelingen gerealiseerd kunnen worden.

De dienstverlenende partners waar AFAS mee samenwerkt bieden diensten aan, complementair op de dienstverlening van AFAS. Deze organisatie zijn zelfstandige autonome bedrijven met een eigen DNA. Gecertificeerde partners zijn specialist op hun eigen vakgebied en hebben veel kennis van de AFAS organisatie en de software van AFAS. Er is een intensief AFAS Partner en Expert programma wat gevolgd dient te worden, inclusief het maken van de kennistoets.
AFAS kan adviseren voor een partner of de klant kan zelf een partner selecteren op www.afaspartner.nl  In alle gevallen sluit de klant zelf een contract af met de betreffende partner.

Tussen de partner en AFAS worden geen commissies berekent over klantdeals, tenzij er eventueel sprake is van geleverde prestaties waar onderlinge afspraken over gemaakt zijn. In dat geval kan AFAS of de partner deze afspraak overleggen met de klant.

Certificeringen

Voor de interne beheersing van de kwaliteit en service heeft AFAS  een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld. Het AFAS kwaliteitsmanagementsysteem zorgt dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en de processen verankerd worden. Om de interne beheersing te kunnen garanderen is dit verder uitgebreid en worden er externe controles gedaan op dit managementsysteem. Deze externe controles uiten zich in certificeringen. Deze zijn hier terug te vinden.

Meer over dienstverlening