Verzuim, verlof, doorbetalen van salarissen en het coronavirus: zo zit het en dit kun je er mee in AFAS

Als je door bijzondere omstandigheden, zoals het coronavirus, tijdelijk minder werk hebt, kun je onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Je bent in veel gevallen namelijk verplicht om salarissen en andere kosten door te betalen. Wat zijn de regels voor verzuim, verlof en (salaris)doorbetaling? En hoe kan de software van AFAS je daarmee helpen? Graag leggen wij dat voor je uit.

Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

Wat is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)?

 

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is een fonds dat speciaal in het leven geroepen is als 'corona-maatregel'. Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid krijgen ondernemers financiële ondersteuning tijdens de coronacrisis.

Bekijk de informatie van de Rijksoverheid

Veelvoorkomende situaties m.b.t. 
verzuim, verlof, salarisuitbetaling en het coronavirus

Zo ga je er als werkgever mee om.

1. Hiervoor kun je als werkgever aanspraak maken op de NOW


Er zijn 11 verschillende voorwaarden waaraan je als ondernemer kunt voldoen om aanspraak te kunnen maken op de NOW. De Rijksoverheid heeft deze punten overzichtelijk op een website geplaatst.

2. Medewerker heeft klachten die overeenkomen met het coronavirus.


Stuur de medewerker naar huis en laat hem of haar, als deze koorts heeft, telefonisch contact zoeken met de huisarts. De medewerker meldt zich in dit geval ziek

3. Medewerker is ziek door het coronavirus.


In dit geval dien je als werkgever het loon door te betalen. Net als bij andere ziektegevallen, conform cao of arbeidsovereenkomst.

4. Medewerker is niet ziek, maar zit wel in quarantaine.


In dit geval dien je als werkgever het loon door te betalen en kun je proberen om, voor zover mogelijk, met de medewerker afspraken te maken over thuiswerken.

5. Wanneer de medewerker thuis blijft op initiatief van de werkgever.


In dit geval dien je als werkgever het loon door te betalen en kun je proberen om, voor zover mogelijk, met de medewerker afspraken te maken over thuiswerken.

6. Wanneer de medewerker zelf niet naar het werk wil komen.


De medewerker heeft in dit geval in principe geen recht op loondoorbetaling. Natuurlijk kunnen jullie ook in dit geval afspraken maken over thuiswerken. De medewerker kan wel verplicht worden verlofdagen op te nemen.

7. Wanneer de medewerker niet kan komen vanwege de opvang van kinderen.


In dit geval zou de medewerker calamiteitenverlof op kunnen nemen om de nodige zaken te regelen. Het loon dien je als werkgever wel door te betalen gedurende dit verlof. Als de medewerker de kinderen zelf opvangt, bestaat er geen recht op loondoorbetaling, maar dient de medewerker hiervoor verlofdagen op te nemen.

8. Wanneer de medewerker zorg draagt voor iemand met het coronavirus.


Normaal gesproken zou hier sprake zijn van kortdurend zorgverlof, maar wanneer dit langer dan 2 weken duurt is er sprake van langdurend zorgverlof en is hoef je als werkgever het loon niet door te betalen.

Tips voor de inrichting en het gebruik van onze software

Om de impact van het coronavirus inzichtelijk te krijgen in de software van AFAS hebben wij de volgende tips voor je:

 

Onze analyse ondersteunt je met de aanvraag

Bekijk de videotraining en ontdek hoe de analyse werkt

Hulp nodig bij het inrichten van AFAS?

Heb je hulp nodig bij het inrichten van de tips?