Loonbeslag

Financiële problemen zijn enorm vervelend voor een medewerker. Wanneer je hier als werkgever ook een rol in moet gaan spelen, wil je niet druk zijn met de administratieve handelingen. Je wilt jouw medewerker graag helpen. Met deze themapagina willen we je helpen de administratieve kant van een loonbeslag te beperken.


Jouw verplichtingen als werkgever


Als een werknemer zijn financiële verplichtingen niet langer kan nakomen en schulden maakt, komt onherroepelijk het moment dat schuldeisers overgaan tot juridische acties. Eén daarvan is beslag leggen op (een deel van) het salaris.

Bij een loonbeslag legt een schuldeiser beslag op het salaris van een medewerker (schuldenaar), zodat de schuld via het salaris wordt voldaan. Omdat een deel van het te betalen salaris direct naar de schuldeiser gaat, wordt aan de medewerker minder uitbetaald. Je bent als werkgever verplicht mee te werken aan een loonbeslag. Daarom is het belangrijk het loonbeslag goed vast te kunnen leggen, beheren en de betalingen te verwerken in de salarisverwerking. Ook ben je als werkgever verplicht op verzoek informatie te verstrekken en een zogenaamde derdenverklaring te verstrekken. Dit is allemaal goed mogelijk in Profit.

De visie van AFAS


Als werkgever krijg je soms te maken met loonbeslag bij een medewerker. Vaak betreft dit persoonlijke situaties die soms erg gevoelig kunnen liggen. Op zo’n moment wil je er natuurlijk voor zorgen dat alles netjes wordt geregeld en dat er geen fouten worden gemaakt. Profit zorgt ervoor dat jij gemakkelijk de benodigde informatie kan delen met de beslaglegger. Daarna kun je gemakkelijk een loonbeslag opvoeren bij de medewerker zodat deze automatisch verrekend wordt in het salaris. Je processen heb je dan goed op orde, zodat je meer tijd overhoudt voor de zachte kant van dit verhaal, namelijk de medewerker ondersteunen waar mogelijk.

Het proces in ProfitLoonbeslag vastleggen

Meerdere soorten aflossingen

Je kan bij een loonbeslag uit meerdere soorten aflossingsmethodieken kiezen:

  • Aflossen tot aan beslagvrije voet, waarbij de beslagvrije voet als bedrag wordt ingegeven
  • Aflossen tot aan beslagvrije voet, waarbij de beslagvrije voet wordt bepaald op basis van een percentage
  • Periodieke aflossing. Een vast bedrag per periode

Voorbeeld beslagvrije voet als vast bedrag:

Te betalen loon: 1.500,00
Beslagvrije voet: 1.318,56

Aan de medewerker wordt 1.318,56 betaald en het restende bedrag van 181,44 (1500,00 minus 1.318,56) wordt betaald aan de beslaglegger.

Voorbeeld beslagvrije voet als percentage:

Te betalen loon: 1.500,00
Beslagvrije voet: 90%

Aan de medewerker wordt 1.350,00 (90% van 1500,00) betaald en het restende bedrag van 150,00 wordt betaald aan de beslaglegger.

Voorbeeld periodieke aflossing:

Te betalen loon: 1.500,00
Periodiek bedrag: 175,00

Aan de medewerker wordt 1.325,00 (1500,00 minus 175,00) betaald en het restende bedrag van 175,00 wordt betaald aan de beslaglegger.


Meerdere loonbeslagen en prioritering

Meerdere loonbeslagen en prioritering

Je bepaalt zelf prioritering van de loonbeslagen bij een medewerker. Als in één periode meerdere loonbeslagen van kracht zijn, bepaalt Profit op basis van de prioriteit die jij hebt ingesteld, het loonbeslag dat als eerste wordt afgelost.


Blokkeren van loonbeslagen

Blokkeren van loonbeslagen

Je kan een loonbeslag blokkeren, ongeacht of er een openstaand saldo is. Als je de loonbeslag weer deblokkeert, dan gaat de inhouding weer in. De inhouding vindt dan niet met terugwerkende kracht plaats, maar loopt verder vanaf de nog niet geaccordeerde periode.Beslaglegger vastleggen

Beslaglegger vastleggen

Deurwaarders en overheidsorganen leg je los vast als beslaglegger in Profit. Wijzig je gegevens van de beslaglegger, bijvoorbeeld de bankrekening, dan wordt dit direct doorgevoerd voor alle medewerkers die een loonbeslag van deze beslaglegger hebben.


Rapporten

Rapporten voor beslaglegger

Een werkgever is verplicht om twee soorten rapporten te versturen naar een beslaglegger:

  • Verzoek tot informatie
  • Verklaring derdenbeslag

Deze rapporten zijn in Profit standaard beschikbaar. Het rapport voor het verzoek om informatie genereer je via de actie Verzoek om informatie op het tabblad Loonbeslag bij de medewerker. De verklaring derdenbeslag genereer je bij het vastleggen van een loonslag bij de medewerker.

Verzoek om informatie
Verklaring derdenbeslag


Heb je vragen over loonbeslag in Profit?

Neem dan contact op met Support.Of check alles over loonbeslag in het Help Center.