Wet betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 ging de Wet betaald ouderschapsverlof in. Op deze pagina lees je wat dit betekent en wat je inricht in Profit.

 

Wat houdt de wet in?

De Wet betaald ouderschapsverlof voor ouders regelt dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind. Hiermee worden beide ouders in het eerste levensjaar van het kind voor 9 weken gedeeltelijk doorbetaald. Deze weken komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en 6 weken geboorteverlof voor de partner. De Wet betaald ouderschapsverlof ging op 2 augustus 2022 in.

 

Webinar

Wet betaald ouderschapsverlof  |  23 juni 2022

 

Op 23 juni gaven productmanager Nieke en manager CAO Beheer Benno een webinar over de Wet betaald ouderschapsverlof. Tijdens dit webinar namen ze je kort mee in de inrichting en gaan ze in op de combinatie van een eigen (cao)regeling en wettelijk betaald ouderschapsverlof. Het webinar is nu beschikbaar om terug te kijken!

Wat richt je in Profit in?

Voor al het ouderverlof (behalve zwangerschapsverlof) geldt: je richt eenmalig de rechten in via Profit en de medewerker voegt een kind toe als familielid. Dan wordt automatisch het juiste recht aan (on)betaald ouderschapsverlof en (aanvullend) geboorteverlof toegekend. Het (on)betaald ouderschapsverlof neemt de medewerker vervolgens op via het rooster.

 

Heb je dit nog niet ingericht voor onbetaald ouderschapsverlof? Dan is dit een goed moment om dit te doen. Zo regel je in één keer een makkelijke opname van zowel betaald als onbetaald ouderschapsverlof. Je kunt hiermee zelf aan de slag of je kunt Servicemanagement inschakelen om dit voor je in te richten.

Type verlof en verlofsoort

1. Type verlof toevoegen

Je voegt een type verlof Betaald ouderschapsverlof toe. We adviseren om maar 1 type verlof toe te voegen, ook als je hier bovenop nog een eigen (cao)regeling gebruikt. Je telt dan de eventuele extra weken uit de eigen (cao)regeling op bij het aantal weken wettelijk betaald ouderschapsverlof.

2. Verlofsoort toevoegen

In de arbeidsvoorwaarde voeg je een verlofsoort Betaald ouderschapsverlof toe. Vink hierbij het veld Restsaldo betaald ouderschapsverlof overhevelen naar onbetaald ouderschapsverlof aan. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen wordt dan toegevoegd (overgeheveld) aan de 17 weken onbetaald verlof.

3. Verlofsoort onbetaald verlof toevoegen

Op 2 augustus 2022 wijzigt ook het verlofrecht voor onbetaald ouderschapsverlof. Vanaf dan zijn immers 9 van de 26 weken deels betaald. Er blijven dan 17 weken onbetaald ouderschapsverlof over. Voeg hiervoor een nieuwe verlofsoort Onbetaald ouderschapsverlof toe voor 17 weken met begindatum 02-08-2021 (je mag immers wettelijk betaald ouderschapsverlof opnemen voor kinderen geboren op of na 2 augustus 2021). 

Profiel

In Profit leveren we standaard profielen uit voor een roosterwijziging met betrekking tot ouderschapsverlof. Hier zitten aparte profielen voor betaald- en onbetaald verlof bij.

Workflow

In Profit vind je de standaard workflow Roosterwijziging met ouderschapsverlof (Profit) in het type dossieritem Roosterwijziging (Profit). In deze workflow is een controle toegevoegd zodat er geen wettelijk betaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen vóór 2 augustus 2022. Maak een kopie van deze workflow en pas hem naar wens aan.

Voeg je liever in een eigen workflow de controle toe? Voeg dan eerst onderstaande conditie toe en hierna een controle van het type 'Melding bij voldaan aan conditie'. Kopieer eventueel de standaard workflow om deze inrichting na te maken.

 

InSite

In Profit 21 hebben we een standaard portalpagina 'Mijn ouderverlof' uitgeleverd. Eventueel kun je deze nog naar je eigen wensen aanpassen.

Looninrichting

In de looninrichting zijn verschillende opties mogelijk om het betaald ouderschapsverlof te verwerken. Deze opties zijn allemaal uitgewerkt in het Help Center.

Videotraining

 

Bekijk onderstaande video over de inrichting van ouderverlof. Hierin word je ook meegenomen in de inrichting van betaald ouderschapsverlof.

 

Nieuw in Profit 22

 

In onderstaande video neemt Productmanager Nieke je mee in de nieuwe functionaliteit vanaf Profit 22WAZO declaratie, inzicht in actueel saldo, ouderschapsverlof bij bepaalde tijd contracten en ouderschapsverlof bij contractverlenging en - wijziging.

 

Opname ouderschapsverlof

Opname via het rooster

Zodra de medewerker een kind heeft vastgelegd als familielid, ontstaat er automatisch saldo voor de verschillende soorten ouderverlof. Het betaald en onbetaald ouderschapsverlof wordt opgenomen via het rooster. De medewerker stuurt hiervoor een roosterwijziging in via een profiel voor opname van ouderschapsverlof. Lees meer over de opname via het rooster in het Help Center.

Onbetaald ouderschapsverlof opnemen na wettelijk betaald ouderschapsverlof

Stuur je een roosterwijziging in voor wettelijk betaald ouderschapsverlof? Dan wordt dit automatisch een tijdelijke mutatie. Na de einddatum wordt weer de roosterregel van daarvoor toegepast. Wil je hierna onbetaald ouderschapsverlof opnemen? Dan stuur je een nieuwe roosterwijziging in voor onbetaald ouderschapsverlof. Dit zijn twee aparte mutaties/profielen omdat beide een andere geldigheidsduur hebben. Wettelijk betaald verlof is 1 jaar geldig terwijl onbetaald verlof 8 jaar geldig is.

Gebruik hiervoor ook het signaal ‘Beoordelen opvolging tijdelijk rooster’. Die attendeert je erop dat het tijdelijke rooster binnenkort eindigt.

Eigen (cao)regeling betaald ouderschapsverlof

Bestaat er via jouw cao of werkgever al een regeling voor betaald ouderschapsverlof? Dan adviseren we je onderstaande punten.

Inrichting type verlof en verlofsoort

We adviseren in alle gevallen om 1 type verlof voor betaald ouderschapsverlof aan te maken. Hierin tel je de wettelijke weken en de weken vanuit de eigen (cao)regeling bij elkaar op. Bijvoorbeeld: bovenop de 9 wettelijke weken komen er vanuit de cao 4 weken bij op. Je richt dan 1 type verlof en verlofsoort in met een recht van 13 weken. Je stelt hierbij de looptijd in die wordt aangegeven vanuit de cao. Mag je die extra 4 weken betaald verlof nog 8 jaar lang opnemen, dan is de looptijd van je type verlof / verlofsoort 8 jaar.

Looninrichting

In Profit CAO's met specifieke regelingen onderhouden wij ook het loondoorbetalingspercentage voor het eerste levensjaar. Wijk je daarvan af of wijzigt het percentage na het eerste jaar? Dan pas je dit percentage aan in de looninrichting. Zolang dit percentage voor iedereen en gedurende de hele looptijd hetzelfde is, pas je dit aan op cao-niveau. Is er een regeling waarbij het percentage wisselt, bijvoorbeeld het eerste jaar 70%, daarna 55%? Dan pas je op medewerkerniveau het percentage aan vanaf de datum waarop het percentage wisselt.

In Profit cao's waar bestaande looninrichting voor betaald ouderschapsverlof zit, zijn we voornemens 2 nieuwe looncomponenten uit te leveren om het bedrag aan uitkering tbv Aof en WW en het te ontvangen bedrag UWV in te schatten. Hiermee kun je het betaald ouderschapsverlof uit de eigen (cao)regeling ook goed verwerken in de loonaangifte voor wat betreft de Aof- en WW-premie. Hier wordt nu aan gewerkt en we hopen deze looncomponenten voor 2 augustus uit te leveren. Meer informatie lees je tegen die tijd in de toelichting van de looncomponenten.

Verlofcorrectie

Als de looptijd van het totale betaalde recht een voorwaardelijk deel kent kan het zijn dat je op enig moment verlofcorrecties moet boeken. Dit is het geval als de medewerker bijvoorbeeld de 9 weken wettelijk betaald verlof niet in het eerste jaar heeft opgenomen.

Bijvoorbeeld: vanuit je cao is bepaald dat er 4 weken betaald ouderschapsverlof bovenop de 9 weken wettelijk betaald verlof komen. Die 9 weken mag je alleen opnemen in het eerste levensjaar. Heeft een medewerker maar 4 weken opgenomen, dan boek je na een jaar een verlofcorrectie van 5 weken om het saldo te verlagen. Zo houd je het juiste saldo voor de resterende looptijd.

Productmanager Nieke en manager CAO Beheer Benno gingen hier op in tijdens het webinar op 23 juni. Kijk voor dit onderwerp het webinar terug vanaf minuut 29:30.

Veelgestelde vragen

 

 • Kun je wettelijk betaald en onbetaald ouderschapsverlof in één roosterwijziging aanvragen?
  We adviseren om dit als twee losse aanvragen in te richten. Wettelijk betaald ouderschapsverlof is namelijk 1 jaar geldig en onbetaald ouderschapsverlof is 8 jaar geldig. Daarom zijn hiervoor twee verschillende instuurprofielen en vraag je de verschillende soorten verlof apart van elkaar aan. 
 • Kun je (wettelijk) betaald en onbetaald ouderschapsverlof in één roosterwijziging aanvragen als je ook een eigen (cao)regeling hebt?
  Dit is afhankelijk van de looptijd van de regelingen en het doorbetalingspercentage. Productmanager Nieke en manager CAO Beheer Benno gingen hier op in tijdens het webinar op 23 juni.
 • Hoe stap je over op ouderschapsverlof via het rooster?
  In het Help Center wordt uitgelegd hoe je ouderschapsverlof via het rooster inricht. Het al opgenomen ouderschapsverlof kan worden gecorrigeerd met een verlofcorrectie.
 • Kan ik via Profit een WAZO declaratie insturen voor de vergoeding van opgenomen betaald ouderschapsverlof?
  Vanaf Profit 22 is dit mogelijk. Meer informatie hierover lees je in het Help Center. Bekijk ook de video met nieuwe functionaliteit in Profit 22.
 • Hoe neem je betaald ouderschapsverlof flexibel op?
  Wil een medewerker bijvoorbeeld af en toe een week ouderschapsverlof opnemen? Dan maak je voor elke week die wordt opgenomen een aparte roosterwijziging aan.
 • Kun je betaald ouderschapsverlof integreren met de nacalculatie?
  Dit is niet mogelijk omdat de opname via het rooster verloopt.
 • Wordt er rekening gehouden met de verlofopbouw bij opname van betaald ouderschapsverlof?
  Dit is instelbaar in Profit. Bij de wettelijke en bovenwettelijke verlofsoorten vind je op het tabblad Saldobepaling de mogelijkheid om wel of niet op te bouwen over betaald ouderschapsverlof en geboorteverlof.
 • Is het mogelijk om te controleren of de medewerker hele weken opneemt?
  Dit is lastig, zeker met een fulltime werkweek van 36 uur. Er is hiervoor geen standaard controle aanwezig.
 • Waarom is ervoor gekozen om ouderschapsverlof via het rooster op te nemen in plaats van via een verlofboeking?
  Ouderschapsverlof wordt meestal verspreid over een langere periode opgenomen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld geboorteverlof, wat vaak eenmalig wordt opgenomen). Ook heeft het opnemen van ouderschapsverlof vrijwel altijd als gevolg dat het aantal 'normale uren', zoals vastgelegd in het rooster, verlaagd wordt.
  Voorbeeld: een medewerker werkt 32 uur per week en neemt 4 uur per week ouderschapsverlof op. Het totaal aantal uren blijft dan 32, maar het aantal inzetbare uren wijzigt naar 28. 
  Mocht in de praktijk over een periode blijken dat het wettelijk betaald ouderschapsverlof in gehele weken wordt opgenomen dan zullen we dit opnieuw beoordelen.

Hulp nodig bij het inrichten? 

Onze Servicemanagers staan voor je klaar!

Heb je liever hulp bij de inrichting of wil je het hele ouderverlof laten inrichten? Dat kan! Servicemanagement biedt een optimalisatiekans 'Ouderschapsverlof en geboorteverlof' aan waarmee dit voor jou wordt geregeld.