Nieuw in Profit 1

Flex

Nieuwe tariefsoort Basistarief in prijsafspraak 

Het is nu mogelijk om de tariefsoort Basistarief in prijsafspraken te gebruiken. Baseer het verkooptarief van je prijsafspraakregels hierop in combinatie met het veld Afwijkend percentage verkooptarief.

Met deze nieuwe tariefsoort kun je nu de verhoudingen tussen de verloning en verkoop gelijk houden. Bijvoorbeeld door bij overuren van 120% en 140% niet alleen de flex-medewerker deze percentages uit te betalen maar ook de klant deze percentages door te berekenen op het normale verkooptarief.

Dit stel je in met het veld Basistarief in de kop van de prijsafspraak. En in de regel met de nieuwe tariefsoort Basistarief in combinatie met het bestaande veld Afwijkend percentage verkooptarief, waar je een percentage van het basistarief invult. 

Bij een normaal tarief van € 20 wordt het verkooptarief bij de vermelde percentages dan respectievelijk € 24 en € 28.

Niet-ingediende nacalculatieregels indienen via Geplande taak

Nacalculatieregels die zijn geboekt, maar niet als declaratie zijn ingediend kun je niet verlonen en factureren. Hiervoor is nu de geplande taak Declaraties indienen toegevoegd. Profit controleert daarbij of er nog in te dienen nacalculatieregels zijn, en dient die in. Voor het indienen van nacalculatieregels kijken we naar nog niet ingediende nacalculatieregels tot en met de zondag van de vorige week.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct naar info bij Overzicht nacalculatie

In het 'Overzicht nacalculatie' bij Projecten is het nu mogelijk om direct door te klikken naar onderliggende gegevens. Voor Flex zijn dat: Medewerker, Verkooprelatie, Declaratie, Plaatsing en Project. Ook de gekoppelde klantovereenkomst open je via de actie Project (een klantovereenkomst is immers een type project).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers uit dienst melden

Er zijn twee wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot uit dienst melden:

 • Achteraf uit dienst melden
  In InSite kun je via de Uitdienst-workflow een medewerker uit dienst melden waarbij direct alle relevante gegevens worden afgesloten (SCORFI). Om te voorkomen dat per ongeluk de hele historie van een medewerker wordt verwijderd, is er een limiet op het aantal weken achteraf dat dit mogelijk is. De limiet om deze actie met terugwerkende kracht uit te voeren is van 1 maand verhoogd naar 8 weken.
   
 • Automatisch uit dienst melden
  Als je zowel automatisch uit dienst meldde via de workflow én reserveringen automatisch uitbetaalde na x aantal weken niet gewerkt, dan werd de workflow niet afgehandeld en moest je eerst de Datum uit dienst wijzigen. Dit kwam doordat Profit de declaratie in de actuele of laatste periode van de plaatsing boekte. Nu boekt Profit d
  e declaratie met terugwerkende kracht in de laatste gewerkte periode waardoor deze niet meer in het vaarwater van de uitdienstmelding kan komen.

 

Veld Kostprijsmodel in klantovereenkomst

Je kunt nu in het projectprofiel van de klantovereenkomst een voorkeurswaarde opgeven voor het verplichte veld Kostprijsmodel. Dit geldt voor zowel Profit als InSite. Hiermee kun je het toevoegen van een klantovereenkomst versnellen.

 

Eindejaarsuitkering-velden bij toevoegen itemset, cao-inlener en klantovereenkomst

De velden voor de eindejaarsuitkering zijn nu ook beschikbaar bij het toevoegen en kopiëren van een itemset. Daarnaast zijn ze ook beschikbaar bij het toevoegen van de cao van de inlener in een klantovereenkomst en bij het toevoegen van de klantovereenkomst in InSite. Tot nu toe waren ze alleen via de eigenschappen en/of alleen via Profit te vullen.

Mocht je ze onzichtbaar willen maken in InSite, dan kan dat via het profiel.

 

 

 

 

Meer mooie functionaliteit

 • Wijzigen Functie via Import
  Het is vanaf nu mogelijk om Flex-functies die aangemaakt zijn op de klantovereenkomst, te muteren via de import. Hiervoor ga je naar Projecten / Beheer / Import Flex / Functie

 • Proefberekening
  Als je bij een nieuwe sollicitant een proefberekening maakt met Proefberekening Flex in InSite kun je bij Geslacht nu de optie Non-binair selecteren.

   
 • Gegevensfilter autorisatie 
  Het veld Flex-medewerker is toegevoegd aan het gegevensfilter HRM-Medewerkers in de autorisatie tool.
   
 • StiPP-pensioen gewijzigd per 1 juli 2023
  Voor het StiPP-pensioen zijn een tweetal wijzigingen ingegaan op 1 juli 2023. Dit is eerder gecommuniceerd, maar je kunt dit hier nogmaals nalezen.

 • Raadplegen foutmelding bij genereren correctiedeclaratie via correctievoorstel
  Als er nu een foutmelding ontstaat bij het aanmaken van een correctiedeclaratie via het correctievoorstel, wordt de foutmelding opgeslagen in het veld Foutmelding correctievoorstel. Dit veld kun je toevoegen in de weergave bij correctievoorstellen zodat je kunt zien wat er aan de hand was.

 • Onderdrukken vervangende loonstroken
  Ook bij Flex is het nu mogelijk om loonstroken van correcties te onderdrukken als het bedrag heel laag of nul is. Hiermee voorkom je bijvoorbeeld vragen als de vervangende loonstrook identiek is aan de voorgaande.