Nieuw in Profit 1

HRM

 

Verlofsaldi in Pocket App 

Je ziet nu het gekoppelde verlofpotje met onderliggende verlofsoorten in AFAS Pocket. Dit was de nummer #1 wens van alle klanten. Pocket toont alleen het verlofpotje van het type (samengesteld) verlof dat is gekoppeld in de Pocket-instellingen die je in Profit kunt onderhouden. Dit wordt uitgeleverd in AFAS Pocket versie 2.10, deze is vanaf 15 november 2023 beschikbaar in de App Store en de Play Store.

Nog een handige aanpassing: als je verlofboekingen raadpleegt, staat de eerstvolgende boeking bovenaan. Als er veel toekomstige boekingen zijn, hoef je dus niet meer te scrollen om de meest actuele boekingen te zien.

 

Vanaf Profit 2 is het mogelijk om van meerdere typen verlof de potjes inzichtelijk te maken in Pocket.

Salarisverwerking

De 5-schermen loonstrook in de salarisverwerkingscockpit is flink onder handen genomen. Te beginnen met een nieuwe naam, namelijk Salarisverwerking. De bruto/netto berekening, overige componenten en grondslagen zijn direct zichtbaar in het overzicht. De Payroll Auditor en betalingen zijn ondergebracht op aparte tabbladen. Hierbij is natuurlijk rekening gehouden met de zichtbaarheid van deze tabbladen wanneer er meldingen zijn. Zo is er bij de Payroll Auditor een oranje bolletje zichtbaar wanneer er meldingen zijn en een rood bolletje wanneer er blokkeringen zijn. Bij de betalingen zie je direct het aantal betalingen dat gedaan moet worden.

Vanaf nu kan je ook via een dropdown-menu direct navigeren naar alle verwerkte perioden van de medewerker door alle jaren heen. Bijvoorbeeld om snel de vakantietoeslag van een jaar eerder te bekijken.

 

Voorkeurwaarde op profielen

Bij de aanmaakprofielen van Functie-, Rooster- en Salariswijziging was het niet mogelijk om voorkeurwaarden op te geven voor de velden. Je zag namelijk altijd de huidige waarde van het veld bij de medewerker. Vanaf nu bepaal je zelf of een profiel wel of niet gebruikmaakt van voorkeurwaarden. Hierdoor kan je bijvoorbeeld bij een functiewijziging de kostenplaats leegmaken, zodat deze altijd bewust gevuld moet worden. Of je maakt een vrij veld leeg voor bijvoorbeeld de reden van de wijziging.

 

 

 

 

Automatching sollicitant

Je bepaalt nu zelf de gegevens waarop de automatching van sollicitanten plaatsvindt. Voorheen was de automatching op basis van privé e-mailadres, geslacht en geboortedatum. Vanaf Profit 1 heb je ook de keuze uit achternaam en mobiel privé.

 

 

Solliciteren en afwijzen vanaf stamkaart sollicitant

Je kunt nu sollicitaties afwijzen vanaf de sollicitant stamkaart. Meerdere sollicitaties kan ook, afhankelijk van je autorisatie.

Je kunt een vacature koppelen vanaf de sollicitant stamkaart.

 

Aanvullende gegevens vanuit workflows

Je kan vanaf nu aanvullende gegevens opstarten vanuit de workflows 'Sollicitatie' en 'Aanmaken sollicitant'. Hiervoor is de speciale actie Opvragen aanvullende gegevens sollicitant beschikbaar in de workflow om in te richten.

 

 

Mutatie import vacatures

Mutatie-import voor vacatures is beschikbaar gemaakt via HRM / Beheer / Import HRM/Payroll mutatie / Vacature.

 

Aantal sollicitanten benodigd

Je kan vanaf nu het Aantal sollicitanten benodigd op te geven bij een doorlopende vacature. Na het bereiken van het benodigde aantal wordt de status omgezet naar Vervuld. Je vindt de velden voor het automatisch afhandelen van de vacature op tabblad Algemeen in de eigenschappen van de vacature onder het kopje Automatisch afsluiten.

 

Locatie bij adreswijziging

Het is vanaf nu mogelijk om bij een adreswijziging de locatie mee te geven, zodat de afstandsberekening plaatsvindt op basis van de locatie waar de medewerker werkt. Het veld Locatie is beschikbaar in de context van het profiel voor het wijzigen van het adres.

Deze gave functionaliteit is ook gerealiseerd naar aanleiding van de openbare wensenlijst!

 

Formatiebeheer dashboard uitgebreid

Het formatiebeheer dashboard heeft een flinke uitbreiding gehad. Het is nu mogelijk om, naast de realisatie, een prognose te tonen voor de rest van het jaar. Wat betekent het als ik contracten verleng of een roosterwijziging doorvoer? Kan ik nog mensen aannemen? Maar ook medewerkers die meer of minder gaan werken, uitdiensttredingen en medewerkers met AOW gerechtigde leeftijd worden meegenomen in de prognose. 

Daarnaast hebben we het vinkveld Vacatures meetellen toegevoegd. Als je op de vacature een formatieplaats hebt toegevoegd, dan zie je in het dashboard hoeveel ruimte er nog is in de formatieplaats en of er nog mensen kunnen worden aangenomen. 

 

 

 

 

 

Organigram en journaalstructuur

De nieuwe interface van Profit 1 is ook goed zichtbaar bij de functionalteit Organigram en Journaalstructuur. Door de nieuwe interface heb je hier ook meer inzicht en vind je sneller wat je zoekt.

De oude icoontjes om een actie te starten zijn vervangen door duidelijke actieknoppen. Belangrijke onderdelen zijn onderverdeeld in tabbladen met bijbehordende acties.

 

Organisatorische eenheid vertalen

In de eigenschappen van de organisatorische eenheid binnen het organigram kun je een omschrijving per taal vastleggen. Afhankelijk van de taalkeuze van de gebruiker wordt in de weergave de omschrijving van de betreffende taal getoond.

Tip: Voor bestaande organisatorische eenheden is het ook mogelijk om de omschrijving in andere talen te importeren via HRM / Beheer / Import HRM Payroll mutatie / Organisatorische eenheid.

 

 

 

 

Ziekteattest (België)

Een medewerker in België mag volgens een nieuwe wetgeving drie keer per jaar een eendaagse ziekmelding hebben zonder ziekteattest. Voor deze nieuwe wetgeving bepaal je nu zelf hoe je ziekteattesten wilt inzetten in Profit, InSite en AFAS Pocket.

 

Thuiswerken (België)

Steeds meer medewerkers werken structureel één of meerdere dagen per week thuis. Het vastleggen van de thuiswerkdagen geeft je inzicht in de bezetting op de afdelingen. Het is voor onze Belgische klanten nu ook mogelijk gemaakt om thuiswerkdagen vast te leggen in InSite. In de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarden koppel je de thuiswerkdagen aan de juiste code. Hierdoor gaan de thuiswerkdagen automatisch mee in de aanlevering aan het Sociaal Secretariaat.

 

Meer mooie functionaliteit

 • Uiterste boekingsdatum in verlofoverzichten
  We waren deze wens, die voor het eerst is gemeld in 2014, echt niet vergeten! Daar komt ie: Voor de verlofoverzichten die gebaseerd zijn op de gegevensverzameling 'Medewerker/verlofsaldo', kan je vanaf nu het veld Uiterste boekingsdatum toevoegen aan je overzicht. Dit veld vind je in de gegevensverzameling onder 'Type verlof'.

 • Auto afsluiten bij uitdienst
  Een grote wens van alle klanten was om bij uitdienst melden van een medewerker, de auto direct te kunnen afsluiten. Dat hebben we mogelijk gemaakt. Bij het uitdienst melden van de medewerker is het veld Beëindigen gekoppelde auto beschikbaar.

 • Signaal voor registreren werkelijke bevallingsdatum
  Dit is een nieuw signaal voor de leidinggevende van een medewerker. Je krijgt een seintje als je de werkelijke bevallingsdatum nog moet vastleggen, zodat het zwangerschapsverlof op de juiste datum wordt afgesloten. 
   
 • Signaal voor herinnering gesprek opstarten
  Dit nieuwe signaal voor de medewerker signaleert dat het laatste gesprek met de leidinggevende meer dan 11 maanden geleden heeft plaatsgevonden.