Nieuw in Profit 11
Autorisatie


Je vindt hier alles m.b.t. nieuw te
autoriseren functionaliteit!


De Profit-beheerder (applicatiebeheerder) autoriseert de nieuwe functionaliteit.

Standaard gebruikersgroepen

Met Profit wordt nu een volledige set gebruikersgroepen (rollen) met autorisatie meegeleverd. Door deze groepen te gebruiken, krijg je automatisch de juiste autorisatie op menu-items, tabbladen en acties. Bovendien worden ook de corresponderende InSite-rollen en functionaliteiten meegeleverd, waardoor je in een klap beschikt over de juiste autorisatie in InSite. Bij elke nieuwe Profit-versie zal AFAS de standaardrollen uitbreiden en aanpassen waar nodig.

Zaken als eigen inrichting (bijvoorbeeld eigen dossieritems) en vrije inrichting kun je via de standaard gebruikersgroepen autoriseren. Hiervoor zijn dus geen eigen gebruikersgroepen nodig. 

AFAS Pocket

Je kunt nu ook eigen zoekweergaven maken voor kostendrager, kostenplaats en periode. Autoriseer het tabbblad Zoekweergaven 2 in Algemeen / AFAS Pocket / Instellingen

Autoriseer het tabblad Medewerkermutatie profiel als je profielen wilt koppelen zodat medewerkers ESS-mutaties ook via Pocket kunnen doorvoeren.

Je kunt Wie is wie nu op verschillende niveaus autoriseren. Je kunt namelijk de basis tonen, de afdelingen en verjaardagen. Je autoriseert dit in de Autorisatie Tool, tabblad Pocket.

Automatisch boeken e-facturen

Autoriseer de weergave-acties Verwerken e-factuurregels en Eigenschappen van de functie Financieel / Crediteur / E-factuur.

Beoordelen inkoopfacturen

De part Algemeen van de InSite pagina Beoordelen inkoopfacturen is opgesplitst in verschillende parts. Autoriseer deze parts in Algemeen / In- & OutSite / Inrichting / Functionaliteit.

Er is een nieuwe InSite-pagina Mijn inkoopfacturen, deel hiervoor de autorisatie uit.

Import forecast

Autoriseer de functie CRM / Import CRM / Forecast.

KPI-tabel

Autoriseer Algemeen / Inrichting / KPI-tabel en Algemeen / Beheer / Import / KPI-regel als je KPI's wilt aanmaken voor gebruik in dashboards.

Geblokkeerde boekingssessies vrijgeven

Autoriseer de functie Startmenu / Algemeen / Inrichting / Blokkeringen / Boekingsessie.


Termijnschema

Autoriseer de functie Projecten / Beheer / Termijnschema.


Projectpagina's 

Autoriseer het nieuwe tabblad Project / Project / Projectgroep, tabbladIn-/OutSite.

Bakkerijen

Als je een Bakkerijen-licentie hebt:

Autoriseer de functie voor het verwijderen van de importhistorie van het KZS via Ordermanagement / Beheer / Verwijderen importhistorie KZS als je een Bakkerijen-licentie hebt.

Autoriseer de functie voor de import van routeadviezen via Beheer / Import verkoop / Route advies.


Bouw

Om de werkbegroting toegankelijk te maken via een actie, autoriseer de actie bij Project / Voorcalculatie / Werkbegroting / Acties.

Autoriseer de functie Project / Kopersbegeleiding.