HRM

Nieuw in Profit 12


Highlights

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft het doel de balans tussen vaste en flexibele contracten op de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren. Het moet aantrekkelijker worden voor werkgevers om medewerkers een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren en voor onbepaalde tijd aan te bieden.

De belangrijkste onderdelen van de WAB op een rij:

 • Transitievergoeding
 • WW Premiedifferentiatie
 • Aanbod vaste uren voor oproepkrachten na 12 maanden
 • Ketenbeding van 2 naar 3 jaar
 • Ontslagrecht op basis van cumulatiegrondTransitievergoeding

Vanaf 01-01-2020 verkrijgt de medewerker vanaf de eerste werkdag recht op de transitievergoeding, in plaats dat een medewerker tenminste 2 jaar indienst moest zijn.

Om je te helpen bij dit proces, beschik je vanaf deze versie over de volgende functionaliteiten: 

 • Een handige rekentool om het bedrag aan transitievergoeding te berekenen.
 • Automatisch vastleggen van een nabetalingscontract na goedkeuren van workflow.
Individueel Keuzebudget

Het Keuzebudget is een vrij besteedbaar budget van de medewerker dat hij heeft te besteden naast zijn huidige salaris. De medewerker beslist zelf waaraan en wanneer het budget wordt besteed.

Hiervoor zijn een aantal optimalisaties gerealiseerd:

 • Saldo-overzicht uitgebreid met toekomstige opbouw en mutaties
 • Restricties op IKB-aanvragen:
  • Verschillende maximeringsmethodes
  • Mutaties in toekomstige periodes
  • Mutatie keuzebudget blokkeren in geval van loonbeslag


Delegatie van takenpakket

Een leidinggevende komt soms niet toe aan het afhandelen van alle ESS workflows... daarom kun je nu een andere medewerker verantwoordelijk maken voor het takenpakket van een leidinggevende.

Een manager kan bijvoorbeeld zijn takenpakket t.a.v. verlof en verzuim overdragen aan een medewerker. De medewerker wordt dan verantwoordelijk voor het afhandelen van workflows die normaalgesproken naar de manager gaan. Ook kan de medewerker nieuwe MSS-workflows insturen.