Projecten

Nieuw in Profit 12


Highlights

Project krijgt Status-veld

Projecten kun je nu een status geven zoals Te plannen, realisatie, afgerond, afgemeld of vervallenDit kan handmatig maar ook via de workflow.


Per meegeleverde projectstatus is ingesteld wat een gebruiker mag aanmaken. Bij de status 'Realisatie' mag je bijvoorbeeld alles aanmaken, van inkooporder tot projectboeking, maar bij de status 'Afgerond' alleen nog projectboekingen.

Statussen kun je ook zelf toevoegen en daarbij instellen wat toegestaan is. Wijzigen van wat is toegestaan is niet mogelijk bij de meegeleverde statussen.


Conversie:

  • De status Afgemeld komt in plaats van het veld Afgemeld. Dit veld verdwijnt uit de eigenschappen van het project, maar Profit blijft dit veld vullen zodat je rapporten en dashboards intact blijven. 
  • Projecten die al zijn afgemeld, worden op status Afgemeld gezet. Bij andere projecten blijft de status leeg.
  • In de projecteigenschappen heet het tabblad 'Datum/levering' vanaf nu 'Status'.

Let op:

  • Had je eigen filters op het veld Afgemeld? Stel dan nu filters in op basis van het nieuwe Status-veld en wijzig daarvoor eventueel je eigen weergaven. 
  • Had je een eigen veld Status via vrije inrichting? Maak dan een keuze: jullie eigen veld houden of het nieuwe veld Status in Profit verbergen.


Hoofdfases met subfases

Je kunt nu in een fase subfases toevoegen. Zo kun je meerdere niveaus hanteren afhankelijk van de complexiteit en grootte van het project. Als je eenmaal subfases hebt aangemaakt, boek je alleen nog op de subfases. 


Onderhanden werk Totalen verbeterd (Accountancy)

De Onderhanden Werk Totalen voor Accountancy zijn verbeterd omdat nu wel rekening wordt gehouden met verplaatste conceptregels en creditnota's. Dit zie je o.a. terug in de formule voor OHW Einde die nu als volgt is:

OHW Einde = OHW begin + Productie + Bijgeboekt - Afgeboekt + Verplaatst + Overgeboekt Bij - Overgeboekt Af - Gefactureerd - Gecrediteerd 

Zet de nieuwe velden Verplaatst en Gecrediteerd in je weergaven zodat je deze waarden ook kunt raadplegen.

Let op:

Het is niet meer mogelijk factuurregels toe te voegen of velden in bestaande regels te wijzigen (met uitzondering van vrije velden) in een automatische projectfactuur als de factuur uit concepten komt. Dit is ingesteld omdat anders de berekening van de OHW totalen niet meer overeenkomt.

Meer info in het Help Center: