Belangrijke wijzigingen Profit 14

In deze nieuwe versie van Profit zitten wijzigingen die van invloed zijn op je huidige inrichting. De belangrijkste wijzigingen vind je terug op deze pagina.


Wat verdient de aandacht

AlgemeenLocaties vaste activa 

Vanaf Profit 14 gebruik je de locaties van Cursusmanagement en Profit Agenda nu ook voor Vaste Activa.  De vrije tabel Locatie vast actief wordt niet meer gebruikt. Je onderhoudt alle locaties (van activa, agenda en evenementen nu via: Algemeen Locatie / Locatie of Financieel / Vaste activa / Locatie

Veld Locatie in output (zoals rapporten, analyses en GetConnector)

Gebruik je de locatie op een rapport of analyse, zoals de Stamkaart Activa? Neem dan de velden voor de nieuwe locatie op in het rapport en verwijder de oude velden. Als je een GetConnector op Vaste activa hebt met het veld Locatie, dan moet je dit vervangen door het nieuwe veld.PCC Profit 14

Er is een nieuwe versie van het PCC voor Profit 14 (versie 14.00). Deze nieuwe versie is niet verplicht. Je kan blijven werken met het PCC van Profit 11 (versie 11.00).

Niet mogelijk het PCC automatisch te laten bijwerken

Omdat de nieuwe versie niet verplicht is, is het dit keer niet mogelijk het PCC automatisch te laten bijwerken. Wanneer je op de actieknop Controleren klikt in de instellingen van het PCC, krijg je geen melding dat er een nieuwe update beschikbaar is. Je downloadt het PCC vanuit Profit Windows of InSite.

Wat zit er in de nieuwe versie van het PCC?

De instellingen van het PCC worden nu getoond in de taal van de computer van de gebruiker, in de door Profit ondersteunende talen (Nederlands, Engels, Duits en Frans). Ook de Office functionaliteiten (vastleggen, analyses en documentgenerator) zijn vertaald.Melding 'Niet geautoriseerd' op de pagina Alle taken

De pagina Alle taken is uit de functionaliteit Dossier verwijderd, omdat deze pagina zichtbaar was voor alle medewerkers. De pagina Alle taken is in de nieuwe functionaliteit Alle taken toegevoegd. Koppel deze functionaliteit zelf aan een rol via: Algemeen / In- & OutSite / Inrichting / Autorisatierol

Als dit niet goed is ingericht krijg je bij het openen van de pagina de melding Niet geautoriseerd.


Rechten UpdateConnector KnSubject en KnSubjectWorkflowreaction

De UpdateConnector KnSubjectWorkflowReaction controleert nu of de gebruiker rechten heeft op het dossieritem. Je kunt de volgende melding krijgen: U heeft niet de benodigde rechten om dit dossieritem aan te passen of te raadplegen. Als u vindt dat u hiervoor rechten moet hebben, neem dan contact op met de applicatiebeheerder.  Er kunnen alleen nog reacties aangemaakt worden via KnSubjectWorkflowReaction als de connector-gebruiker rechten heeft op het dossieritem (via filterautorisatie). Dossieritems kunnen alleen nog aangepast of verwijderd worden via KnSubject als de connector-gebruiker rechten heeft op het dossieritem (via filterautorisatie).Wijziging in Update Connector KnEmployee 

Er is een belangrijke wijziging in de Update Connector voor medewerkers (KnEmployee). Deze wijziging  is alleen belangrijk als je organisatie via deze connector medewerkers uit dienst meldt. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verplicht werkgevers om de reden uitdienst te registreren en via de loonaangifte te versturen. Hiervoor is in Profit 14 het veld Reden einde arbeidsovereenkomst (DvbViAo) toegevoegd. Dit veld is in de connector nog niet verplicht. In de loonaangifte wél. Wordt een medewerker via de connector uit dienst gemeld, dan moet de reden uit dienst dus gevuld worden.Ondersteuning Windows 7 stopt vanaf Profit 14

Vanaf Profit 14 stopt de ondersteuning op Windows 7. De ondersteuning stopt, omdat Microsoft ook stopt met de ondersteuning van Windows 7.

Wat betekent dit voor jou?

Dit houdt in dat wij de werking en security van Windows 7 niet meer kunnen garanderen. Gebruik je nog Windows 7? Neem contact op met de systeembeheerder in je organisatie en stap over op een door AFAS ondersteunende versie van Windows.Ondersteuning Internet Explorer stopt vanaf Profit 15

Vanaf Profit 15 stopt de ondersteuning op Internet Explorer.

De ondersteuning stopt, omdat ook Microsoft adviseert om Internet Explorer niet meer te gebruiken. Voor veilig en optimaal gebruik van onze software adviseren wij gebruik te maken van Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox. Lees hier het bericht van Microsoft.


Uitleverdatum Gmail plug-in 

We werken hard aan de Gmail plug-in waarmee je e-mailberichten als dossieritem kunt vastleggen in Profit. Dit onderdeel is niet afhankelijk van Profit 14. We houden je op de hoogte van de releasedatum.


HRM/PayrollWijzigingen aard arbeidsverhouding

In de instantie Belastingdienst bij de medewerker zijn twee wijzigingen doorgevoerd:

 • Code 83 'Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)' is toegevoegd. Gebruik deze code voor BBL'ers die je in dienst hebt. De code heeft invloed op de bepaling van de WW-premie.
 • Het veld Cao-code inlener is nieuw toegevoegd en verplicht te vullen bij code 82 'Payrolling'. 

Pas indien van toepassing zelf de instantieregel vanaf 01-01-2020 hierop aan. Bij het uitvoeren van de actie Jaarloon BT berekenen maakt Profit nieuwe instantieregels aan. Deze kun je hierna aanpassen.


Verplichte velden loonstrook (WAB)

Op de Profit-loonstroken zijn onderstaande nieuwe verplichte velden voor de WAB toegevoegd:

 • Overeengekomen arbeidsduur.
 • Schriftelijke arbeidsovereenkomst (ja/nee).
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (ja/nee).
 • Oproepovereenkomst (ja/nee).

Let op! Deze velden zijn alleen toegevoegd aan de standaard rapporten. Maak je gebruik van een eigen loonstrook? Dan voeg je zelf bovenstaande velden toe aan het rapport. In het Help Center vind je in het artikel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een video die je hierbij helpt.

Het veld BSN is geen verplicht veld en tonen wij niet meer standaard op de loonstrook.


Reden einde arbeidsovereenkomst

Bij het uit dienst melden is het nieuwe verplichte veld Reden einde arbeidsovereenkomst toegevoegd. Vanaf 2020 is dit een rubriek in de loonaangifte. Dit veld is standaard zichtbaar op InSite via de profielen voor Uitdienst, Dienstverband afsluiten en Indienst, maar alleen als de medewerker is gekoppeld aan de instantie Belastingdienst. Normaal gesproken leveren we nieuwe velden onzichtbaar uit, voor dit belangrijke veld maken we een uitzondering.

In de profielen heet dit veld Reden einde arbeidsovereenk. Het veld is zichtbaar en niet verplicht in de profielen voor Indienst. Maak het veld eventueel zelf verplicht. Je vindt het veld in de context Contract.

In Profit vind je het veld in het contract van de medewerker op het tabblad Dienstverband.

Voor medewerkers die in Profit 12 uit dienst zijn gemeld met een datum uit dienst in 2020 kunnen we in de conversie niet altijd bepalen met welke waarde het veld gevuld moet zijn. Controleer daarom bij deze medewerkers of het veld (juist) gevuld is. 


Automatische bepaling lage en hoge WW-premie

Profit bepaalt vanaf 2020 automatisch of de hoge of lage WW-premie berekend moet worden. Hiervoor is het heel belangrijk dat onderstaande velden bij de medewerker goed zijn ingesteld: 

 • Schriftelijke arbeidsovereenkomst in het contract van de medewerker.
 • Onbepaalde tijd in het contract van de medewerker.
 • Oproepovereenkomst in het rooster van de medewerker.

Alleen als dit goed bij de medewerker geregistreerd is in Profit, wordt automatisch de juiste WW-premie berekend. 

Let op!  Uit een kamerbrief blijkt dat er een coulance is voor werkgevers. Tot 1 april 2020 mag de waarde op Ja blijven staan als er nog geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is, maar wel aan de andere twee voorwaarden wordt voldaan. Vink je het veld in 2020 alsnog uit, dan ontstaat een TWK en worden de WW-premie en de loonaangifte automatisch gecorrigeerd. Zorg ervoor dat het veld op tijd de juiste waarde heeft, dus vóór de verloning van periode 4 (vierweken-verloning), week 16 (weekverloning) of mei (maandverloning).


Verloning januari / periode 1 2020

In de cao-update met versie 2020.01.XX wordt veel nieuwe looninrichting toegevoegd. Als je in Profit 14 januari of periode 1 voorlopig verwerkt met de cao van 2019, houd dan rekening met onderstaande verschillen die ontstaan in: 

 • De berekende loonheffing. In 2020 wordt de arbeidskorting op een andere manier berekend. Dit is zowel in Profit 14 als in de cao-update van 2020 aangepast. Pas als je beide hebt, kan de loonheffing goed berekend worden.
 • De WW-premie. De nieuwe looncomponenten voor de hoge en lage WW-premie zitten in de cao-update van 2020.

Vóór de verwerking van de eerste periode bereken je het jaarloon BT. Deze actie wordt vanaf Profit 14 in de wachtrij uitgevoerd. Je kunt ondertussen dus gewoon doorwerken!


FinancieelBelangrijke wijziging E-facturen verwerken

Bij het boeken van e-factuurregels zijn in Profit 14 twee wijzigingen doorgevoerd:

 • Je kunt nu het veld Referentie aanpassen. Dit veld kun je bij het verwerken van de e-factuur wijzigen als de e-factuur de status Geen match gevondenOnbekende crediteur of Onbekende administratie heeft.
 • Je kunt nu een afwijkende boekingsdatum vastleggen bij het veld Afwijkende datum boeking. De e-factuur wordt dan gejournaliseerd op deze boekingsdatum. Indien je bijvoorbeeld de factuur nog in de vorige periode wilt boeken.Nieuwe SBR-codes van de KvK voor de rapportagestructuur

Als je KvK (micro) gebruikt, koppel je de nieuwe SBR-codes A000011 en A000012 in de rapportagecockpit. Dit is belangrijk omdat je anders de MA00001 (kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen) en MA00004 (van aandeelhouders opgevraagde stortingen) niet meer aanlevert in de KvK-aangifte (micro). 


Fiscaal


Dashboard Uitstelregeling Digipoort: Filterautorisatie

Vanaf Profit 14 werkt de autorisatie die je instelt op het gegevensfilter Fiscaal - Cliënten uitstel door in het dashboard Uitstelregeling Digipoort. Wil je de toegang tot de gegevens in het Dashboard Uitstelregeling Digipoort beperken? Voeg dan in de Autorisatie tool bij het gegevensfilter Fiscaal – Cliënten uitstel een aantal filters toe. Als een gebruiker het dashboard Uitstelregeling Digipoort raadpleegt waarop filterautorisatie van toepassing is, zal Profit alleen cliënten tonen op basis van de actieve filters.

  


ProjectenTeambeheer in In- & OutSite

Vanaf Profit 14 zullen alle projecten automatisch een specifiek team krijgen als je zelf geen team maar wel een intern of extern projectleider hebt ingesteld. Hierdoor kun je veel nieuwe specifieke teams krijgen met maar één rol, namelijk de projectleider. Je kunt het nieuwe specifieke team wel verwijderen, maar dan is ook bijvoorbeeld de intern projectleider verwijderd (en daarmee de zichtbaarheid van het project bij Mijn projecten in InSite). Dit geldt ook voor afgemelde projecten.Journaliseren OHW mutaties

Vanaf Profit 14 kan je de melding Er is geen bedrag op de boekingsregel ingevuld krijgen bij het journaliseren van OHW mutaties.

In Profit 14 is de controle op het journaliseren aangepast. Je lost de melding op door het veld Nulbedrag toestaan aan te vinken.

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 2. Ga naar het tabblad Boeken algemeen en vink het veld Nulbedrag toestaan aan.


Flex


Jaaroverschrijdende correcties

Bij declaratieverloning is het vanaf Profit 14 mogelijk om jaaroverschrijdende correcties te doen. Als 2019 is afgesloten en je wilt een correctie nog in dat jaar verwerken, voeg dan een correctieperiode in afgesloten boekjaar aan. Dit doe je via de knop Nieuw in de Salarisverwerkingscockpit.Aanpassen boekstukdatum

Als bij declaratieverloning het salarisverwerkingsplan aan onderstaande eisen voldoet, dan kun je het veld Boekstukdatum wijzigen:

 • Het gaat om een jaaroverschrijdende correctie.
 • Het salarisverwerkingsplan is nog niet geaccordeerd.
 • Het veld Omzet gejournaliseerd mag niet aan staan bij de verwerkte declaraties van dit salarisverwerkingsplan.

Let op! Pas de boekstukdatum niet zomaar aan. Vul je de verkeerde datum, dan heeft dit als gevolg dat de bedragen in de verkeerde financiële periode worden geboekt.


Correcties declaraties op afgesloten jaren

Bij declaratieverloning is het vanaf Profit 14 mogelijk om (correctie) declaraties uit het voorgaande jaar door te schuiven naar het nieuwe jaar of te verlonen in een jaaroverschrijdende salarisverwerking. In de eigenschappen van het salarisverwerkingsplan heb je op het tabblad Declaratieverloning twee keuzes in het veld Correctie declaraties

 • Meenemen (verlonen in dit salarisverwerkingsplan).
 • Niet meenemen (verlonen in jaaroverschrijdende salarisverwerkingsplan).

Standaard heeft het veld de waarde N (Niet meenemen) in de salarisverwerkingsplannen. Wil je vanaf een bepaalde periode dat (correctie) declaraties uit 2019 worden meegenomen in 2020? Kies dan in die periode voor waarde M (Meenemen).

Als je kiest voor waarde N (Niet meenemen) kun je declaraties op het voorgaande jaar alleen verlonen door een correctieperiode in afgesloten boekjaar toe te voegen.


Reserveringen tijdens de jaarovergang

De werking van het opbouwen, uitbetalen, overhevelen en herwaarderen van reserveringen is bij de jaarovergang niet anders dan gebruikelijk. 

In Profit wordt het saldo van de reserveringen jaaronafhankelijk bijgehouden. Als het uurloon in het nieuwe jaar wijzigt, dan worden de reserveringen in uren automatisch geherwaardeerd bij de eerstvolgende declaratie. 


OrdermanagementVoorraadcontrole en bestelvoorstel bij verkoop

Vanaf Profit 14 is op samenstellingsniveau de volgende wijziging doorgevoerd:

 1. De instelling Rest '(voorraadtekort van de orderregel)' is niet toegestaan bij 'Controle op vrije voorraad (pakbon)'
 2. De instelling 'Rest (voorraadtekort van de orderregel)' is niet toegestaan bij 'Geen voorraadcontrole'.
 • Voorraadcontrole: Controle op vrije voorraad (pakbon).
 • Bestelvoorstel bij verkoop: Rest (voorraadtekort van de orderregel).

Je krijgt deze melding omdat deze combinatie van instellingen is dichtgezet sinds Profit 14. 


Vragen?

Heb je een vraag of opmerking over dit onderwerp? Stuur een incident in bij Support!