Nieuw in Profit 15

CRMScoren via het forecasttraject

Je kunt een nieuwe verkooprelatie (incl. contactpersoon en forecast) beoordelen via de workflow. Na akkoord worden deze gegevens aangemaakt en kun je direct verder met de forecast. Je kunt alle contactmomenten bij de forecast vastleggen. Bij de forecast kun je ook een voorcalculatie vastleggen en een offerte uitbrengen. Je hebt optimaal inzicht in de stand van zaken via het vernieuwde Dashboard Forecast.


Nieuwe verkoop- en inkooprelatie via workflow

Zoals hierboven al vermeld kun je een verkooprelatie aanmaken via de workflow. Ook een nieuwe inkooprelatie (incl een nieuwe contactpersoon) kun je aanmaken via de workflow. Pas na akkoord is de nieuwe inkooprelatie aangemaakt in Profit.


Personen ook als Overig vastleggen

Je kunt het geslacht van een persoon nu ook als Overig vastleggen, bijvoorbeeld als de persoon genderneutraal is. Voor medewerkers is dit nog niet mogelijk, omdat het geslacht Overig nog niet door alle instanties geaccepteerd wordt. In Profit 16 zullen we het mogelijk maken om dit ook voor medewerkers te doen, als dan toegestaan is.
 

Cursusbevesting met agenda-afspraak

Je kunt nu een ics-bestand meesturen met een cursusbevestiging. Het ics-bestand bevat agenda-afspraken voor alle sessies van de cursus. De cursist kan hiermee in één keer alle cursussessies in zijn agenda zetten. Er zijn ook nog enkele andere wijzigingen.