Nieuw in Profit 15

HRM / PayrollWerving en selectie

De sollicitantstamkaart is verrijkt met nieuwe mogelijkheden, zoals het vastleggen van contactmomenten in de vorm van dossieritems/workflows. Een vacature kan nu meerdere verantwoordelijken hebben (de leden van de sollicitatiecommissie) en ook deze kun je in de workflows betrekken. Je kunt sollicitanten nu ook handmatig vastleggen, mocht je geen vacatureportal gebruiken.

Ga je in zee met de sollicitant? Dan genereer je een contractvoorstel dat via de workflow naar de sollicitant gaat. Deze kan het voorstel beoordelen en digitaal ondertekenen.      Ouderschaps- en geboorteverlof

Deze processen zijn geautomatiseerd, we hebben het makkelijk gemaakt voor zowel werkgever als medewerker. De werkgever legt het verlofrecht op deze verlofsoorten eenmalig vast.

Alle andere processen verlopen via InSite. De medewerker legt zijn nieuwe kind zelf vast en het saldo ouderschaps- en geboorteverlof wordt automatisch toegekend. Daarna boekt de medewerker verlof en bij onbetaald verlof is er direct inzicht in het nieuwe salaris. Uiteraard ontstaan er workflows zodat de HR-afdeling een vinger aan de pols kan houden.Interactieve Organigram viewer

Met de handige nieuwe Organigram viewer heb je snel en interactief inzicht in het organigram via een dashboard in InSite. Je ziet de structuur van de afdelingen en de leidinggevende/laag per organisatorische eenheid. Daarnaast biedt de Organigram viewer allerlei handige inzichten, zoals headcount, aantal fte en parttimepercentage per organisatorische eenheid.Verzuimprofielen

Niet elke verzuimmelding is hetzelfde… Daarom heb je nu verzuimprofielen. Hiermee bepaal je zelf wat je medewerkers moeten invullen bij bijvoorbeeld een nieuwe verzuimmelding, een bedrijfsongeval, zwangerschapsverzuim. etc. Klanten die internationaal werken hebben zeker baat bij deze ontwikkeling.Medewerkers dubbel aanmaken in InSite

Het kan nodig zijn om een medewerker dubbel vast te leggen en dit kan nu via InSite. Je bepaalt zelf via het in dienst profiel of dit is toegestaan. Als een bestaande medewerker nog een keer wordt vastgelegd, ontstaat er een nieuwe medewerker met een eigen medewerkercode.Vertrouwelijke dossieritems in InSite

Medewerkermutaties worden vaak door managers afgehandeld (MSS), maar je wilt als HR-afdeling natuurlijk een vinger aan de pols houden. Dit kan via een nieuwe weergave met vertrouwelijke dossieritems die in de flow zitten. Je ziet alle vertrouwelijke dossieritems, ook als je geen workflowbestemming bent. Nieuwe mogelijkheden in AFAS Pocket HRM

Een medewerker kan zijn familieleden raadplegen en een nieuw familielid toevoegen. Bij een nieuw kind treden de processen rond ouderschaps- en geboorteverlof in werking. Ook kan een medewerker nu zelf verlofboekingen intrekken via Pocket.

Een leidinggevende kan nu verzameldeclaraties via Pocket beoordelen. Feestdagen integreren met verlof

Je kunt feestdagen nu automatisch integreren met verlof. Hierdoor ontstaan automatisch verlofboekingen o.b.v. de sluitingsdagentabel. Meer inzicht in de loonberekening

Profit 15 biedt meer inzicht in de loonberekening. Je kunt nu dubbelklikken op een looncomponent in de 5-schermenloonstrook om te zien welke gegevens voor het rekenwerk gebruikt zijn. En vervolgens kun je weer doorklikken voor nog meer inzicht in de onderliggende gegevens. Correctieperiode dichtzetten

Als je een nieuwe correctieperiode aanmaakt, kan deze direct worden dichtgezet. De correctieperiode loopt niet automatisch vol met correcties, je bepaalt nu zelf welke correcties nog meegaan. Andere correcties verschuiven automatisch naar de volgende salarisverwerking.Optimalisatie Payroll Auditor

De Payroll Auditor neemt je veel controlewerk uit handen, maar het kan zijn dat je een bepaalde melding/situatie gewoon wilt accepteren. Dan kun je de melding negeren (voor de huidige periode), of zelfs volledig uitschakelen. Een andere optimalisatie: bij het wijzigen van parameters kun je een parameterhistorie opbouwen die je ook via de loonberekening kunt raadplegen.Filter op standenregister

Je kunt nu bepalen welke looncomponenten in het standenregister worden meegenomen, zoals de pensioenpremie en de reiskosten. Hierdoor kun je gerichter controleren en de performance van het standenregister is verbeterd.Controleren pensioenaangifte APG

Je kunt nu de pensioenaangifte voor APG controleren via HRM / Payroll / Digitale berichten / Pensioenaanlevering APG, voordat deze verzonden wordt. Profit zal een aantal controles voor je uitvoeren, maar je kunt de pensioenaangifte ook zelf nalopen.