Nieuw in Profit 16

Belangrijke wijzigingen in bestaande functionaliteit

 

Algemeen   |   HRM/Payroll   |   Financieel   |   Ordermanagement   |   Bouw   |   Flex   |   Projecten 

Algemeen

Nieuwe versie PCC

Er is een nieuwe versie van het PCC voor Profit 16. Er zitten geen functionele wijzigingen in het PCC. Deze versie is niet verplicht. Het PCC meldt daarom niet dat er een nieuwe versie is. Je kunt het PCC van Profit 14 (versie 14.01) gebruiken in Profit 16. Wil je toch het PCC updaten naar de nieuwste versie? Download het PCC via InSite of Profit Windows.

Werk je met een lagere versie (versie 14.01) dan is het wel noodzakelijk dat je het PCC updatet naar de nieuwste versie. 

 

Velden E-mailgegevens afzender in berichtsjabloon verplaatst

In de eigenschappen van het berichtsjabloon zijn de velden onder het kopje E-mailgegevens afzender verplaatst. Deze velden zijn verplaatst van het tabblad Algemeen naar het tabblad E-mail (en open vervolgens de gewenste taal). Hierdoor is het mogelijk om per taal een afwijkende afzender vast te leggen.

 

Weergaven Autorisatie tool gewijzigd

Om de performance van de Autorisatie tool te verbeteren zijn de huidige weergaven vervangen door 'normale' Profit-weergaven. Hierdoor maak je geblokkeerde gebruikers zichtbaar door op het slotje in de weergave te klikken (zie afbeelding). Het veld Alleen actieve gebruikers weergeven onderaan de weergave komt daarmee te vervallen. Daarnaast gebruik je nu de knoppen Nieuw en Verwijderen om gegevens (gebruikers, autorisatierollen, functionaliteiten) toe te voegen of te verwijderen (zie afbeelding). Meer informatie vind je in het Help Center.

 

HRM / Payroll

Uit dienst melden

Bij het uit dienst melden worden alle contract-, rooster-, salaris-, functie- en instantieregels met een begindatum na de datum uit dienst automatisch verwijderd. Daarnaast worden eventuele neven- en subdienstverbanden beëindigd. In de workflow Beoordelen aflopend contract is de actie Dienstverband afsluiten verwijderd, omdat dit nu automatisch gebeurt.

Je kunt een medewerker tot één maand terug uit dienst melden via Insite. Moet een medewerker met terugwerkende kracht op een eerder moment uit dienst worden gemeld? Dan kan dat alleen via Profit.

 

Geen subdienstverband zonder Onderwijs cao

Het is niet meer mogelijk om een subdienstverband aan te maken bij een medewerker die niet onder een Onderwijs cao wordt verloond. In de looninrichting buiten deze cao's zit namelijk geen ondersteuning op subdienstverbanden. 

 

Instellingen HRM dashboards

In de HRM-instellingen (HRM / Beheer / Instellingen) wijzigen een aantal tabbladen van naam:

 • Sociale cockpit wordt Dashboard verzuim
 • Duurklasse wordt Dashboard duurklasse
 • Duurklasse 2 wordt Dashboard duurklasse 2

Er is een nieuw tabblad Dashboard. Hierop kun je formatie-instellingen opgeven en zie je hoeveel jaar vooruit en hoeveel jaar historie in de HRM dashboards worden getoond. Het aantal toekomstige jaren leg je vast op het tabblad Aan- en afwezigheid. Het aantal jaren historie kun je alleen aanpassen met een consultcode via Support.

 

Reden wijziging bij medewerkermutatie

Bij In de profielen van het type Medewerkermutatie is in de context Medewerker het veld Reden wijziging toegevoegd. Op dit veld kun je nu veldinstellingen toepassen. Het is nu dus ook mogelijk om het veld niet verplicht te maken.

 

Weergave Verantwoordelijken bij vacature

De weergave Verantwoordelijken bij vacature, waarin je de verantwoordelijke(n) selecteert, is nu ongeautoriseerd. Dat betekent dat je in die weergave nu alle medewerkers ziet en kunt selecteren als verantwoordelijke.

 

Instellingen automatisch verlengen salarisverwerkingsplan

In Profit 16 kun je salarisverwerkingsplannen automatisch laten genereren. Tijdens de overgang naar Profit 16 worden de instellingen bij de werkgever hiervoor gevuld op het tabblad Salarisverwerking. De instellingen worden bepaald op basis van de manier waarop in de omgeving tot dusver is verloond. Er wordt bijvoorbeeld gekeken welke periodetabel wordt gebruikt en of er doorgaans op dezelfde dag van de maand wordt uitbetaald. De omschrijving van het salarisverwerkingsplan wordt opgehaald uit de periodetabel, bijvoorbeeld Januari. Je kunt alle automatisch gevulde velden zelf aanpassen.

Bij de overgang naar Profit 16 wordt het veld 'Salarisverwerkingsplan automatisch verlengen' alleen automatisch aangevinkt als:

 • Er gebruik wordt gemaakt van maand-, vierweken- of weekverloning én
 • We een regelmaat vinden in de manier waarop wordt verloond (er wordt bijvoorbeeld elke periode op dezelfde dag van de maand uitbetaald).

Er worden nog geen salarisverwerkingsplannen automatisch toegevoegd. Dit gebeurt bij de overgang naar Profit 17, dan worden de salarisverwerkingsplannen voor 2021 automatisch toegevoegd (tenzij je de salarisverwerkingsplannen zelf al had toegevoegd).

Controleer na de overgang naar Profit 16 zelf of de instellingen juist zijn en pas ze indien nodig aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financieel

Afschrijvingskosten op project boeken

Maak je gebruik van vaste activa en projecten? Dan is het goed om te weten dat je nu ook een project bij een actief in je vaste activa administratie kunt vastleggen. Hiervoor is in de eigenschappen van een actief een nieuw tabblad Project toegevoegd. Het vastleggen van een project bij een actief leidt tot een afschrijvingsboeking op dit project bij het journaliseren.

 

Bankafschrift automatisch verwerken via de wachtrij

De actie Automatisch verwerken van een bankafschrift wordt voortaan via de wachtrij-functionaliteit verwerkt. Terwijl de taak in de wachtrij wordt uitgevoerd, kun je gewoon doorwerken.

 

Ordermanagement

KnQuotation - Samenstelling en Totaalbedrag

Het veld Totaalbedrag van samenstelling is nu omgezet van een bedragveld (met twee decimalen) naar een prijsveld (aantal decimalen dat is ingesteld bij de valuta).  Vanaf Profit 16 is het Totaalbedrag van samenstelling dus afhankelijk van de instelling bij valutacode. 

 

Splitsing Aantal wachtorder en Aantal bestelvoorstel

Een verkooporderregel bevatte het veld Aantal wachtorder dat voor zowel wachtorder als voor bestelvoorstel gebruikt. Dit veld is nu gesplitst in Aantal wachtorder en Aantal bestelvoorstel. Je ziet nu duidelijk het verschil tussen wat handmatig op wachtorder is gezet en wat nog besteld moet worden. In de conversie wordt dit automatisch omgezet.

Let op:

 • Voeg het nieuwe veld Aantal bestelvoorstel toe aan je eigen boekingslay-outs in het verkoopproces.
 • Bestaande analyses waar gebruik gemaakt wordt van het veld Aantal wachtorder zullen nu de som moeten nemen van de velden Aantal wachtorder en Aantal bestelvoorstel om hetzelfde resultaat op te leveren.

 

Optimalisatie OCI-koppeling

Er zijn optimalisaties doorgevoerd voor de OCI-koppeling. Om het gebruiksgemak te verhogen zijn enkele velden op het tabblad Algemeen verdeeld over de tabbladen Webshop koppeling en Inkooporder via cXML. Deze tabbladen moet je zelf autoriseren.

Je kan met meerdere afleveradressen werken in de nieuwe OCI-koppeling. Het tabblad Afleveradres Leverancier leveren we niet geautoriseerd uit. Wil je hier gebruik van maken? Vergeet dit tabblad dan niet te autoriseren. 

 

Bouw

Gewijzigde velden in de Werkbegroting

In de werkbegroting is een nieuwe actie en een aantal velden rond 'Toegestaan binnen' en 'buiten inkoop' toegevoegd. Daarnaast zijn er ook velden gewijzigd in de Werkbegroting. Je leest de gewijzigde velden hieronder. 

Gewijzigde velden Binnen en buiten inkoop:

 • Het veld Toegestaan bedrag bevatte het gehele toegestane budget voor zowel inkoop als voor arbeid. Het veld 'Toegestaan' wijzigt naar 'Toegestaan binnen inkoop'.

Berekening Nog te verwachten kosten binnen inkoop

 • De berekening van Nog te verwachten kosten binnen inkoop is gewijzigd. Deze is nu: Prognose kosten binnen inkoop - (Besteed binnen inkoop - Uitvoer resultaat (inkoop))

Nieuwe velden en wijziging Werkbegroting

 • De wijziging betreft het huidige veld ‘Kostprijs per opnamedatum’, deze wijzigt van naam naar ‘Besteed per opnamedatum’.

 

Meetstaat velden gewijzigd

Er zijn velden in de Meetstaat en Meetstaatregel gewijzigd van benaming om de werkwijze en het gebruik te verduidelijken.

Meetstaat:

 • Bedrag gefactureerd wordt Bedrag voorgesteld.

Meetstaatregel:

 • Aantal gefactureerd wordt Aantal voorgesteld.
 • Bedrag gefactureerd wordt Bedrag voorgesteld.
 • Aantal te factureren wordt Aantal voor te stellen.
 • Bedrag te factureren wordt Bedrag voor te stellen.

 

Flex

Verlofuren

In de eigenschappen van de werkgever is het tabblad Flex opgesplitst in twee nieuwe tabbladen:

 • Voorkeurwaarde Flex
 • Voorkeurwaarde plaatsing

Gebruikers die al rechten hadden blijven deze behouden op de nieuwe tabbladen.

In de eigenschappen urensoort is het kader Reservering  op het tabblad Integratie verplaatst naar een eigen tabblad Reservering. Gebruiker die al rechten hadden op het tabblad Integratie krijgen ook rechten op het tabblad Reservering

 

Feestdagen

Het menu Feestdaguren is verplaatst van Projecten naar HRM / Aan- en afwezigheid / Flex / Feestdaguren.
Gebruikers die al rechten hadden blijven deze behouden.

Automatisch uitbetalen reserveringen

Volgens de wijzigingen in de uitzend CAO zijn vanaf 2020 de volgende aanpassingen doorgevoerd in de automatische uitbetaling van reserveringen:

 1. Automatisch uitbetalen van reserveringen na X weken einde plaatsing is vervangen door automatisch uitbetalen van reserveringen na X weken uit dienst. Het ingestelde aantal weken is gelijk gebleven. Controleer binnen HRM / Instellingen, tabblad Flex of het aantal weken nog passend is voor de werkwijze binnen jouw organisatie.
   
 2. Automatisch uitbetalen van reserveringen na X wekenniet gewerkt is vanaf Profit 16 alleen nog van toepassing op plaatsingen met een uitzendbeding (lees: reserveringen in geld). De reserveringen in uren worden dus niet meer automatisch uitbetaald, tenzij de medewerker uit dienst gaat.

 

Projecten

Wijziging in menu Projecten

De projectstatussen, projectprofielen en termijnschema’s zijn onder het menu Inrichting geplaatst (Projecten/ Beheer / Inrichting). 

Artikel via concepten factureren

Het was onterecht mogelijk om voorraadhoudende artikelen via concepten te factureren zonder de integratie met Ordermanagement te hebben ingericht. Dit was al niet mogelijk via automatisch factureren (als je geen gebruik zou maken van concepten), maar nu dus ook niet meer via concepten factureren. Hier volgt nu de foutmelding: Voorraadhoudende items zijn niet toegestaan.

Richt de integratie van Projecten met Ordermanagement in als je toch voorraadhoudende artikelen wilt factureren.