Checklist overgang Profit 17

Belangrijke wijzigingen in bestaande functionaliteit

 

Algemeen   |   HRM/Payroll   |   Financieel   |   Flex   Ordermanagement       

Algemeen

PCC

Er is een nieuwe versie van het PCC voor Profit 17. Er zitten geen functionele wijzigingen in het PCC. Deze versie is niet verplicht. Het PCC meldt daarom niet dat er een nieuwe versie is. Je kunt het PCC van Profit 14 (versie 14.01) gebruiken in Profit 17. Wil je toch het PCC updaten naar de nieuwste versie? Download het PCC via InSite of Profit Windows.

Werk je met een lagere versie (lager dan versie 14.01) dan is het wel noodzakelijk dat je het PCC updatet naar de nieuwste versie. 

 

HRM / Payroll

Wettelijke wijzigingen Payroll 2021

Lees de CAO Releasenote voor de wettelijke wijzigingen in de looninrichting.

 

Status loon- en UPA-aangiften

In de conversie naar Profit 17 wordt de status van de loon- en eventuele UPA-aangiften met de status Gecontroleerd, vanwege een technische aanpassing bewust teruggezet naar de status Voorlopig gecontroleerd.

In Profit 17 controleer je nogmaals de aangiften. Daarna kun je de aangiften klaarzetten.

 

Financieel

Vrije inkoopaanvraag in workflow aanpassen

In Profit 15 is het mogelijk geworden vrije inkoopaanvragen met meerdere regels te gebruiken. Het veld Aanpassen bij beoordelen toegestaan in het profiel had bij deze inkoopaanvragen geen effect op het wel of niet mogelijk zijn van de actie Aanpassen bij een inkoopaanvraag die zich in de workflow bevond. Er werd alleen gekeken naar de instelling in de workflow bij het dossieritem.

Let op:
Je moet nu zowel het veld Aanpassen bij beoordelen toegestaan in het profiel als de instelling Dossieritem aanpassen in de workflowtaak aan hebben staan als je wilt dat de beoordelaar de vrije inkoopaanvraag met meerdere regels kan aanpassen. Controleer en wijzig dit
in je profielen indien nodig.

(Bij inkoopaanvragen van het type productgroep blijft het voldoende als het veld Dossieritem aanpassen bij de taak aan staat).

 

Relaties aanpassen voor Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is uit de Europese Unie (EU) gestapt. Hierdoor verandert de aangifte van btw per 1 januari 2021. Het Verenigd Koninkrijk geldt vanaf dan voor de belastingen als niet-EU-land.

  • De btw-plicht die dan bij verkooprelaties hoort is Export buiten EU (4), met een percentage van 0% btw.
  • De btw-plicht voor inkooprelaties is Import buiten EU (4).

Hiervoor moet je zelf al je inkooprelaties en verkooprelaties uit het Verenigd Koninkrijk wijzigen naar deze andere btw-plicht. 

Voor Noord-Ierland geldt dat voor zendingen van en naar dit land het Europese btw-stelsel blijft gelden, voor zover het om goederen gaat. Dat wil zeggen: de EU-regels voor intracommunautaire leveringen. In de eigenschappen van de verkooprelatie op het tabblad Debiteur moet je het veld Noord-Ierland (ICP-aangifte) aanvinken als er in de verkooprelatie een btw-nummer is ingevuld dat begint met 'GB'. Dit geldt ook voor de inkooprelatie, op het tabblad Crediteur kun je het veld Noord-Ierland (ICP-aangifte) aanvinken als in de inkooprelatie een btw-nummer is gevuld dat begint met 'GB'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij adviseren je deze aanpassing na de laatste betaling in 2020 en vóór de eerste betaling in 2021 uit te voeren. Doe je dit later, dan krijg je steeds meer mutaties die je handmatig moet wijzigen.

Als je transacties in januari hebt gehad met een incorrecte btw-plicht en instelling voor Noord-Ierland moet je deze corrigeren. Dit is nodig voor de ICP-aangifte en de CBS-aangifte. In het geval dat er nog incorrecte mutaties aanwezig zijn krijg je een foutmelding van de Belastingdienst bij het verzenden van je btw-/icp-aangifte.

Via Profit kan het SEPA-betalingsverkeer (incasso en betalingen) gewoon door blijven gaan. Hier is geen aanpassing in nodig. 

Klik voor alle informatie over Noord-Ierland en Groot-Brittannië naar aanleiding van de Brexit op onderstaande knop.

 

Wijziging veld voor Factureren aan in Verkooprelatieprofiel

In het kader van de nieuwe instellingen voor Factureren aan-verkooprelaties is het veld Debiteur factuurinstelling in het verkooprelatieprofiel gewijzigd naar Ordermanagement. Dit om te verduidelijken dat de instelling nu alleen voor die module geldt.

 

Concepten/Evenementen niet meer opnieuw factureren na crediteren

In Profit 16 konden projectfactuurregels die afkomstig waren uit concepten na crediteren weer gefactureerd worden. Dit is nu niet meer mogelijk. Ook voor evenementen was dit mogelijk gemaakt maar ook deze kunnen niet meer teruggedraaid en opnieuw gefactureerd worden.

Na crediteren kun je in Profit 17 alleen nacalculatie en termijnen nog opnieuw factureren.

De instelling ‘Terugdraaien nacalculatie, termijn en evenement’ zal wijzigen naar ‘Terugdraaien nacalculatie en termijn’.

Flex

 

Plaatsing

Als je een nieuwe plaatsing aanmaakt nam Profit bij het veld Type plaatsing de waarde over vanuit Type contract bij de medewerker. Vanaf Profit 17 neemt Profit hier niet meer de waarde over van Type contract bij de medewerker.

 

Wijzigingen in menu Openstaande vorderingen

Het overzichtsmenu Openstaande vorderingen is hernoemd naar Medewerker vorderingen. (Via het menu HRM / Payroll / Overzicht).

Voor meer inzicht in de vorderingen bij alle medewerkers bevat deze nu twee weergaven: 

  • Totaal per medewerker

De bestaande weergave is uitgebreid. Je ziet nu alle medewerkers die een vordering hebben gehad, niet alleen de openstaande. Daarnaast is de kolom Saldo vorderingen gesplitst naar de kolommen: Saldo openstaand, Saldo vervallen en Totaal te vorderen

  • Alle vorderingen 

Deze weergave is nieuw. Hierin zie je per medewerker alle vorderingen (niet verdicht) . Deze weergave geeft je meer inzicht over de vorderingen bij alle medewerkers. Zo kan gemakkelijk achterhaald worden bij welke medewerker een openstaand voorschot heeft of welke medewerkers vorderingen hebben die ‘binnenkort’ komen te vervallen. Via deze weergave kun je de eigenschappen van de betreffende vordering openen.

De acties Medewerker, Overhevelen naar debiteur en Financieel afboeken zijn toegevoegd aan de Autorisatie tool onder het pad HRM / Payroll / Overzicht / Medewerker vorderingen. Gebruikers die al rechten hadden op het menu Medewerker vorderingen krijgen rechten op deze genoemde acties.

 

 

 

Correctiedeclaratie - Status te factureren 

 

Het was tijdelijk niet meer mogelijk om correctiedeclaraties te factureren waarvan de vorige versie de status 'Niet factureren', 'Af te boeken' of 'Afgeboekt' had.

Dit is nu wel weer mogelijk.

 

Wijziging veld voor correctie declaraties op voorgaande jaren in Salarisverwerkingsplan 

In de eigenschappen van een salarisverwerkingsplan voor een correctieperiode in een afgesloten jaar is het veld Correctie declaraties gewijzigd in Declaraties verlonen in

Dit veld is voor als je in het voorgaande boekjaar declaraties wilt verwerken en je hebt hiervoor een correctieperiode aangemaakt in het afgesloten jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De waarden van dit veld zijn aangepast in:

  • Nog te bepalen (nieuw) (default waarde)
  • Dit salarisverwerkingsplan
  • Jaaroverschrijdende salarisverwerkingsplan

Bij een jaaroverschrijdende correctie hoef je in dit veld geen waarde in te stellen. Dit is alleen van belang als je de declaraties op het voorgaande jaar wilt verwerken in een jaaroverschrijdende salarisverwerkingsplan. Je maakt dan ook een aparte jaaroverschrijdende salarisverwerkingsplan aan. 

 

 

Ordermanagement

 

Methode voorraadaanvulling bij magazijntoewijzing

Per magazijn kun je nu bepalen hoe de voorraad van het artikel aangevuld moet worden als je van magazijntoewijzing met voorraadaanvulling gebruik maakt. Bij de conversie wordt de magazijntoewijzing ingesteld op de optie 'Via verplaatsingsvoorstel of bestelvoorstel'. Hierbij voert Profit de voorraadaanvulling uit via het proces dat je van deze twee als eerste aanzet.