Nieuw in Profit 17

Bouw

 

Bewaken regie verbeterd

Je kunt nu posten die op basis van nacalculatie worden afgerekend beter bewaken. Het gaat bijvoorbeeld om inhuur van kranen waarbij je van tevoren niet goed kunt inschatten om welk bedrag (aantal, tijd) het zal gaan. Je maakt daarvoor afspraken met leveranciers om af te rekenen op basis van de uiteindelijke nacalculatie.
Nu kun je per bewakingscode hiervoor instellen dat Profit het uitvoerresultaat terug naar de begroting laat vloeien. Dit budget heb je dan weer tot je beschikking buiten inkoop 
om vervolgens weer mee in te kopen.

Hiervoor heb je het veld Toegestaan, inkoop en uitvoerresultaat terug in begroting. (Direct meetellen in inkoopresultaat of alleen bij overschrijding meetellen in inkoopresultaat was al mogelijk).

 

 

Nog te verwachten aantal

Het veld Nog te verwachten aantal voor arbeid is toegevoegd in de standopname en de werkbegroting. Hiermee kun je voor een bewakingscode van het type projectkosten arbeid een nog te verwachten aantal invullen. (Tot nu toe was alleen een nog te verwachten bedrag op te geven).

 

 

 

 

Overige nieuwe functionaliteit