Nieuw in Profit 17

Flex

 

Nieuwe crediteringsmethode bij Flex correctiedeclaraties

Er is een nieuwe crediteringsmethode beschikbaar voor Flex correctiedeclaraties:  Gesaldeerde correctiefactuur per klantovereenkomst. Hiermee kun je alle correctiedeclaraties van een klantovereenkomst op één factuur factureren, ongeacht de ingestelde verzamelmethode.

Je stelt dit op hoog niveau in in het verkooprelatieprofiel. Je kunt ervan afwijken in de klantovereenkomst en bij het factureren van de correctiedeclaraties.

 

Uitbreiding inzicht vorderingen voor backoffice

Het overzichtsmenu Openstaande vorderingen met de openstaande vorderingen van medewerkers is hernoemd naar: Medewerker vorderingen. Dit menu bevat nu twee weergaven, waarbij je niet alleen de medewerkers met een openstaand saldo ziet, maar voortaan ook alle medewerkers die een vordering hebben gehad. 

 

Het menu was gericht op de functionaliteit 'Vorderingen overhevelen naar debiteur' waardoor per medewerker een verdicht openstaand saldo vorderingen getoond werd. Deze weergave is in stand gebleven met de naam: Totaal per medewerker

Daarnaast is een tweede weergave toegevoegd: Alle vorderingen. Hierin zie je per medewerker alle vorderingen (niet verdicht) . Deze weergave geeft je meer inzicht over de vorderingen bij alle medewerkers. Zo kun je gemakkelijk achterhalen welke medewerker een openstaand voorschot heeft of welke medewerkers vorderingen hebben die ‘binnenkort’ komen te vervallen. Via deze weergave kun je de eigenschappen van de betreffende vordering openen.

 

Flex-medewerker achteraf uitdienst melden

Het is nu mogelijk om een Flex-medewerker via de uitdienst wizard van InSite uitdienst te melden, terwijl er declaraties zijn verwerkt ná de gewenste Datum uitdienst.