Nieuw in Profit 17

HRM & Payroll

 

Optimalisatie Keuzemodel

Met het keuzemodel kan de medewerker arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitruilen. In deze versie is de inrichting en werking geoptimaliseerd.

 

Hoofdverantwoordelijke vacature

Vanaf nu is het mogelijk om een hoofdverantwoordelijke vast te leggen in de vacature. De hoofdverantwoordelijke kun je gebruiken voor het toepassen van autorisatie op weergaven, berichtsjablonen, filters en pagina's.

Het veld Hoofdverantwoordelijke staat standaard in de profielen op zicht- en wijzigbaar. 

 

E-mail in UPA-aanlevering

Meerdere pensioenfondsen willen graag het e-mailadres van de deelnemer ontvangen. Dit stelt hun in staat om snel en digitaal contact op te nemen met de deelnemers. Hiervoor is vanaf nu het veld Mijn privé e-mailadres mag verstrekt worden aan pensioenfonds beschikbaar. 

Het veld staat standaard op Niet zichtbaar in de context Medewerker van de profielen. In Profit Windows vind je het veld op het tabblad Digitaal in de eigenschappen van de medewerker.

 

Wettelijke wijzigingen Payroll 2021

Voor de wettelijke wijzigingen zijn er geen aanpassingen gedaan in Profit. Lees de CAO Releasenote voor de wettelijke wijzigingen in de looninrichting.

 

Meer mooie functionaliteit

 • Aanmaken cao via de wachtrij
  Bij het toevoegen van een cao kreeg je de melding dat dit lang kon duren. Vervolgens kon je niet doorwerken in Profit. Vanaf nu verloopt het aanmaken van de cao via de wachtrij. Hierdoor is het wel mogelijk om door te werken in Profit bij het aanmaken van een nieuwe cao.

   
 • NHG Werkgeversverklaring
  Het document [Dossier medewerker] NHG Werkgeversverklaring (Profit) is aangepast naar de laatste versie van de NHG voor 2021.

   
 • Dashboard 'Succession planning' en 'Vlootschouw' geoptimaliseerd

  Standaard tonen de dashboards alle mogelijke beoordelingscriteria in de prestatie en inzetbaarheid. Deze zie je ook als bepaalde criteria door een selectie of autorisatie niet beschikbaar zijn binnen de beoordelingen. Hierdoor blijft het totaaloverzicht inzichtelijk.

  Daarnaast is een snelselectie toegevoegd voor de beoordelingen. In deze snelselectie kun je heel eenvoudig een combinatie van prestaties en inzetbaarheid selecteren. In de tabel met beoordeelde medewerkers heb je dan direct inzichtelijk welke medewerkers voldoen aan je criteria.

 • Nieuwe vereenvoudigde jaaropgave
  Er is een nieuwe vereenvoudigde jaaropgave beschikbaar: Digitale jaaropgave vereenvoudigd (Profit). Deze jaaropgave is conform de specificaties van de Belastingdienst.

 • Nieuwe weergave 'Dossier incl. vertrouwelijk' in InSite
  In deze weergave staan alle (zowel negatief als positieve) dossieritem die zijn ingestuurd op de dossierbestemming 'Medewerker'. Op deze weergave is medewerkerautorisatie van toepassing. Dit betekent dat je alleen dossieritems van medewerkers ziet, waarvoor je medewerkerautorisatie hebt.

 • Verantwoordelijke per delegatie
  Bij een delegatie kun je nu ook een verantwoordelijke vastleggen. Dit biedt meer inzicht in delegaties (voeg het veld Delegatie verantwoordelijke zelf toe aan de gewenste weergaven). Bovendien maak je het hiermee mogelijk dat manager van een andere afdeling verantwoordelijk wordt voor een delegatie. Hierdoor kan deze manager de delegatie intrekken.