Nieuw in Profit 17

Ordermanagement

 

Btw prorata bij btw verlegd voor inkoop

Bij inkoopboekingen kan sprake zijn van de btw-plicht Btw verlegd. Hierbij wordt de btw over het inkoopbedrag niet afgedragen door de leverancier, maar door jou als inkopende partij. In bepaalde sectoren (zoals de gezondheidszorg en het onderwijs) kun je (gedeeltelijk) vrijgesteld zijn van btw. Hierdoor moet een prorata-berekening worden toegepast, waarbij het niet-terugvorderbare btw-bedrag wordt opgevoerd als kosten. In Profit Financieel was dit al mogelijk, nu werkt dit ook in Ordermanagement.

Dit betekent dat het kostenbedrag inclusief de niet-terugvorderbare btw nu correct wordt bepaald bij inkoopaanvragen, inkoopoffertes, inkooporders, inkoopfacturen en ontvangsten. Dit werkt ook door in verplichtingen en de confrontatie. Dit geldt bij btw verlegd in Nederland, in de EU en buiten de EU. Btw en kosten worden correct gejournaliseerd en de btw-aangifte wordt correct ingevuld. Hierdoor zijn correctieboekingen (bijvoorbeeld op basis van een zelfgemaakte analyse) niet meer nodig.

 

 

 

Inkooporderregels afhandelen

Je kunt nu in de inkooporder orderregels multiselect afhandelen. Dit gebruik je bijvoorbeeld als een deel van de inkooporder niet meer komt. Dan handel je het restant van de regel in de inkooporder af. Dit was al mogelijk per inkooporder.

 

 

Brexit-wijzigingen voor Noord-Ierland en Groot-Brittannië

Eind 2020 is de overgangsperiode van de Brexit afgelopen.

Als je Britse en Noord-Ierse relaties en artikelen hebt, moet je die wijzigen.

Ook moet je je transacties voor deze relaties in het ordertraject vanaf 1 januari tot nu toe mogelijk wijzigen, zodat je CBS- en Icp-aangiften correct zijn.

 

OCI-koppelingen

De volgende nieuwe OCI-koppelingen zijn beschikbaar:

Verder is het bij Cebeo nu ook mogelijk XML-orders te gebruiken.

 

 

Meer nieuwe functionaliteit

Per magazijn kun je nu bepalen hoe de voorraad van het artikel aangevuld moet worden als je van magazijntoewijzing met voorraadaanvulling gebruikmaakt: via bestelvoorstel, via verplaatsingsvoorstel of via het proces dat je van deze als eerste uitvoert. Hiervoor is het veld Methode voorraadaanvulling toegevoegd. 

  • GetConnector Verzendbonregels met partij- en serienummer

Bij de definitie van de GetConnectoren voor Voorbereiding verplaatsingsregels, Verzendbonregels en Ontvangstbonregels kunnen nu de gegevens van serie- en partijartikelen toegevoegd worden.