Checklist overgang Profit 19

Belangrijke wijzigingen in bestaande functionaliteit

 

Algemeen   |   HRM/Payroll   |   CRM   |   Ordermanagement   |   Financieel   |   Flex   |   Projecten

<<Terug naar overzicht

Algemeen

PCC

Er is een nieuwe versie van het PCC voor Profit 19. Het PCC van Profit 19 werkt ook in Profit 18. Je kunt het PCC van Profit 19 dus al downloaden en installeren als je nog niet bent overgestapt op Profit 19. 

Als je de knop Vastleggen in Microsoft Word, Excel, Outlook of Powerpoint wilt gebruiken, dan moet je minimaal beschikken over het PCC versie 18.xx. Dit geldt ook voor het vastleggen via de Verkenner.

 

Analyse raadplegen via servers AFAS Online

Als je een analyse opent via InSite, dan wordt deze nu op de servers van AFAS Online gegenereerd en vervolgens lokaal geopend. Hierdoor worden je gegevens nog beter beschermd, omdat alle afhandeling van data op onze servers plaatsvindt en jij als klant alleen het eindresultaat onder ogen krijgt. Dit geldt voor alle analyses die je via InSite opent, bij de meeste klanten gaat dit via de weergave Mijn te starten analyses. De analyse wordt via de wachtrij gegenereerd.

Als de analyse geopend is en je hebt het PCC geïnstalleerd en gekoppeld aan je omgeving, dan kun je de analyse verversen. De data uit Profit wordt dan opnieuw opgehaald. Als het PCC niet beschikbaar is, dan kun je de analyse niet verversen. 

De analyse zal alleen worden geopend als deze tijdens het genereren geen foutmeldingen geeft. Mocht er wel een foutmelding optreden, dan wordt de analyse niet geopend en wordt er een melding gelogd. Je kunt de analyse wel bewerken om de fout te herstellen.

 

Omgeving aanvragen of verwijderen

Het menu-item Algemeen / Omgeving / Beheer / Kopiëren is hernoemd naar Algemeen / Omgeving / Beheer / Omgeving aanvragen.

Het menu-item Algemeen / Omgeving / Beheer / Verwijderen is vervallen. Je verwijdert een omgeving nu via Algemeen / Omgeving / Beheer / Aanvragen omgeving. Klik op actieknop 1: Nieuwe aanvraag. Selecteer hier de actie Omgeving verwijderen om de omgeving waarop je bent ingelogd, te verwijderen.

 

Wijziging autorisatie AFAS Remote connectoren

Als je na de overgang naar Profit 19 onderstaande foutmelding krijgt dan komt dit doordat je voor het aanroepen van de AFAS Remote commandline een token gebruikt die is aangemaakt voor een andere App Connector dan de App Connector 'AFAS Remote'.
Deze connector wordt niet ondersteund of de gebruiker is niet geautoriseerd.

Er zijn twee oplossingen mogelijk:

 • Voeg via het tabblad Connectoren de connector 'AFAS Remote Cmd' toe aan de App Connector waarvoor het gebruikte token aangemaakt is. Je geeft daarmee de App Connector een ingang naar AFAS Remote, waardoor je AFAS Remote met hetzelfde token blijft aanroepen. Hiermee is het probleem direct opgelost.

 • Maak een token aan vanuit de App Connector AFAS Remote en voeg dit token toe aan de AFAS Remote commandline configuratie. Let op: de token-gebruiker moet bij deze werkwijze via definitie-autorisatie recht hebben op de GetConnectoren die worden aangeroepen. Meer informatie hierover vind je in het artikel: AFAS Remote tool ophalen en inrichten.

 

HRM / Payroll

Delegatiemodel

Er is een nieuwe functie, namelijk HRM / Organisatie / Inrichting / Delegatiecategorie. Als een medewerker geautoriseerd is voor HRM / Organisatie / Inrichting / Delegatie, dan is deze medewerker na de overstap op Profit 19 ook geautoriseerd voor HRM / Organisatie / Inrichting / Delegatiecategorie.

Je hebt meer mogelijkheden met delegaties in Profit 19. Hierbij zijn er drie aandachtspunten: 

 • Delegaties voor declaraties omvatten nu ook verzameldeclaraties. Hierdoor kan het voorkomen dat een gedelegeerde verzameldeclaraties in de takenlijst ziet, terwijl dit in Profit 18 niet zo was. Voor het afhandelen van de verzameldeclaraties heeft de gedelegeerde uiteraard wel rechten nodig op de dossieritems en InSite-pagina's van verzameldeclaraties.
 • Bij een delegatie op laag 9 kon een gedelegeerde alleen dossieritems insturen, nu kan een gedelegeerde ook dossieritems beoordelen. Hierdoor kan het gebeuren dat de gedelegeerde op laag 9 bepaalde workflows in de takenlijst ziet, terwijl dit in Profit 18 niet zo was. Ook hier geldt dat de gedelegeerde wel correct geautoriseerd moet zijn.
 • Als je als leidinggevende een delegatie introk, dan zag je de delegaties op je eigen organisatorische eenheid en de delegaties waarvoor je delegatieverantwoordelijke bent. Dit is als volgt uitgebreid: je ziet nu ook delegaties van organisatorische eenheden die onder jouw organisatorische eenheid vallen.

 

Toekennen InSite rechten sollicitant indienst aangepast

Bij het registreren van een indienstmelding van een sollicitant via InSite worden niet langer automatisch Medewerker InSite rechten toegekend.

 

 

CRM

Ondernemingsnummer vullen o.b.v. btw-nummer

Bij organisaties waarbij het ondernemingsnummer niet gevuld is terwijl het btw-nummer wel gevuld is, wordt het ondernemingsnummer alsnog bepaald en gevuld tijdens de conversie naar Profit 19. 

 

 

Ordermanagement

Magazijnverplaatsing journaliseren

Als je verschillende VVPs per magazijn hebt en je deed een magazijnverplaatsing, dan hield de tussenrekening 'Geleverde artikelen' na journaliseren een saldo.

Dit saldo wordt nu apart geboekt op de grootboekrekening die je instelt in het veld Result. / RC voorraadoverb. in de integratiesoort Voorraad. 

 • Hiervoor is de veldnaam gewijzigd van 'RC voorraad overboeking' naar Result./RC voorraadoverb.
 • Controleer dit veld en stel het in. Als je niets instelt, krijg je een foutmelding bij het journaliseren.

Veld verplicht in OCI-koppeling Office-Depot

In de Office-Depot definitie is nu debiteurnummer leverancier (Nr. debiteur (leverancier)) verplicht geworden. Deze staat in de header van de cXML dus wordt altijd gebruikt. Controleer en vul dit veld in Profit.

 

Output bij termijn- en abonnementsfacturen

Bij het genereren van termijnfacturen en abonnementsfacturen wordt de Output-wizard niet meer getoond als je Output-wizard starten na voltooien hebt aangezet. Profit volgt nu altijd de standaard instellingen, zie hieronder. 

Wil je dit niet, zet dan het veld voor de Output-wizard tijdens het doorlopen van de wizard voor het factureren níet aan, maar start de Output-wizard ná het genereren van de facturen. Filter hiervoor in de weergave met alle facturen (bijvoorbeeld via Financieel / Facturering / Facturatiecockpit of die in de modules zelf) op de zojuist gegenereerde termijn- en abonnementsfacturen, en klik op de actie Output.

 

 

 

 

Actie Gekoppelde inkooporder in Autorisatie tool

In de Autorisatie tool heet de te autoriseren actie Gekoppelde inkooporder nu Toewijzing zodat deze overeenkomt met de actie bij verkooporders.
Je vindt deze actie via Autorisatie tool, tabblad Autorisatie, Ordermanagement / Verkoopproces / Acties.

 

Financieel

Nieuwe verplichte velden bij e-facturen

De velden FactuurkortingFactuurtoeslag en Afrondingsverschil uit de UBL zijn nu in de eigenschappen van de factuur op het tabblad Algemeen toegevoegd, zodat je meer informatie uit de e-factuur ziet. Stel de grootboekrekeningen in bij Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.

 

Deelverkoop vaste activa in connector

Je kunt nu meerdere verkopen per actief vastleggen en updaten. Dit heeft ook gevolgen voor de UpdateConnector FiFixedAssetsSale. De volgende velden zijn toegevoegd, waarbij  'Type verkoop' (ViSa) verplicht is geworden. Controleer en wijzig je eigen xml/tabel.

Nieuwe velden:

 • SeNo (Volgnummer): Volgnummer deelverkoop.
 • ViSa: (Type verkoop):
  - 'V' Volledige verkoop/afvoer)
  - 'D'  Deelverkoop/afvoer
 • ViRa (Reden afvoer):
  '01' Verkoop
  - '02' Defect
  - 03 'Kwijt'
  - 04 'Diefstal'
 • NpSe (Aantal stuks verkoop)
 • DeAm (Vermindering aanschaf)
 • ReAm (Vermindering restwaarde)
 • CeAm: (Vermindering restwaarde)

 

Workflow Contract Financieel

Tot Profit 19 werd het veld Verantwoordelijke in de workflow gevuld met de Contractverantwoordelijke van het contract. 
Vanaf Profit 19 is dit niet meer het geval. Je gebruikt nu de bestemming Contractverantwoordelijke in de workflow. Dit betekent dat je bij de overgang naar Profit 19 de workflow moet aanpassen. Kijk of er workflowtaken zijn met de bestemming Verantwoordelijke en wijzig deze naar Contractverantwoordelijke.

 

Flex

Berekeningen fases gewijzigd

Profit berekent de Verwachte einddatum fase in Fase B en Fase 3 in Profit 19 op een andere manier. Er wordt nu met 4 jaar vanaf de begindatum van de fase gerekend, in plaats van met 208 kalenderweken. Hierbij houdt Profit rekening met eventuele schrikkeljaren. 

Dit kan kleine verschillen opleveren ten opzichte van Profit 18.

Heb je medewerkers die nu in Fase B of Fase 3 vallen én waarvoor je al nieuwe contracten en plaatsingen hebt toegevoegd (voor Fase C of Fase 4)? Dan kan de Verwachte einddatum fase afwijken van de Begindatum van deze contracten en plaatsingen. We adviseren je om dit te controleren en te wijzigen.

 • Als de Verwachte einddatum fase afwijkt van de Einddatum van het Fase B-contract, dan moet je de einddatum van het contract nog aanpassen. Hiermee zorg je dat het contract ook op de juiste datum beëindigd is en het opvolgende Fase C-contract op de juiste datum begint.

  Bijvoorbeeld:
  Bij 208 weken was de Verwachte einddatum 27-07-2025 en nu is dit 01-08-2025 geworden. Als je dan het contract al had beëindigd per 27-07-2025 dan adviseren we je dit handmatig naar 01-08-2025 te zetten.

   
 • Controleer en wijzig dit ook bij plaatsingen.

De Verwachte einddatum fase-datum zal bij het vernieuwen van de actuele gegevens in Profit 19 worden bijgewerkt.

 

Sturing van veld 'Flex medewerker' gewijzigd

De voorwaarden waaronder het veld Flex medewerker automatisch wordt aan- of uitgezet is gewijzigd. Profit zet het veld automatisch aan bij in dienst melden of toevoegen van een plaatsing bij een medewerker zonder contract:

 • als het declaratieverloning betreft
 • of als de medewerker in sector 52 (Uitzenden) valt
 • of als de aard arbeidsverhouding 82 (Payrolling) is.

Daarnaast kan het veld Flex medewerker altijd handmatig aan of uitgezet worden.

Het veld Flex medewerker is toegevoegd aan de context van de profielen Medewerker en Medewerker in dienst. Controleer daarom deze profielen en stel het veld Flex medewerker daarin in.

Werking veld 'Afw. uren p.w. aangifte' aangepast

Het veld Afw. uren p.w. aangifte wordt nu in bepaalde gevallen automatisch gevuld met een berekende waarde op basis van de velden Urenbelofte en Min. uren per periode. Dit is afhankelijk van het soort medewerker en instellingen op het rooster.

Bij bepaalde combinaties is Afw. uren p.w. aangifte nu verplicht geworden, waardoor een melding kan verschijnen bij het toevoegen van een (flex) medewerker. Controleer daarom je profielen.

Soort medewerker
Het veld Afw. uren p.w. aangifte wordt gevuld als het veld Soort medewerker de volgende waarde bevat:

 • Personeelslid
 • Ondernemer - met salaris
 • Stagiair - met salaris/stagevergoeding
 • Nabetaling na uitdienst (waarbij de Witte tabel van toepassing is)

Rooster
Het veld Afw. uren p.w. aangifte wordt gevuld als het Rooster de volgende waarde bevat:

 • Uren per week heeft geen waarde of is gelijk aan 0,00
 • Het veld Oproepovereenkomst staat uit
 • Het veld Urenbelofte is gevuld

Op basis van deze gegevens wordt het veld Min. uren per periode verplicht. Profit vult vervolgens met de onderstaande berekeningen het veld  Afw. uren p.w. aangifte:

 • Week: Min. uren per periode * 1
 • 4-weken: Min. uren per periode / 4
 • Maand: Min. uren per periode * 12 / 52
 • Kwartaal: Min. uren per periode * 4 / 52
 • Halfjaar: Min. uren per periode * 2 / 52
 • Jaar: Min. uren per periode  / 52

 

 

 

 

 

 

Projecten

Nieuwe datum selectie Uren boeken InSite werkt anders

In de boekingslay-outs voor het kalender- en stapeluren boeken in InSite maak je gebruik van een nieuwe, snellere manier om de datum in een andere maand te selecteren. De werkwijze verandert hierdoor wel iets. Je moet nu ook nog even op de dag/week in de maand klikken om de uren te kunnen zien.