Nieuw in Profit 20

Flex

 

Verkorting wachttijd pensioen

Met de nieuwe cao wordt de wachttijd voor het pensioen per 3 januari 2022 verkort. In plaats van na 26 weken starten medewerkers al na 8 weken in het Basispensioen. 

Tijdens het Jaarloon BT-proces zet Profit de medewerkers waarbij het veld Pensioenweken is gevuld met 8 t/m 26 pensioenweken, over naar het Basispensioen. De Begindatum basisregeling wordt daarbij 03-01-2022. Daarnaast vult Profit dan het aantal weken dat de medewerker in de basisregeling of plusregeling valt. Tenslotte is aangepast dat een medewerker alleen binnen de basisregeling valt als deze 21-jaar of ouder is.

 

Verkorting duur fases

In de nieuwe cao is ook afgesproken om de maximale duur van Fase A/1-2 van 78 weken terug te brengen naar 52 weken. Voor Fase B/3 wordt de maximale duur teruggebracht van 4 naar 3 jaar. 

Voor de huidige medewerkers in deze fases is er in 2022 een overgangsregeling van toepassing, die loopt tot 2 januari 2023. De werkgever mag daarbij bepalen of hij de oude termijn of de nieuwe korte termijn aanhoudt.

Voor nieuwe medewerkers die vanaf 3 januari 2022 in dienst komen, geldt de overgangsregeling niet. Deze groep medewerkers krijgt direct te maken met de verkorte fases.

Vanaf 3 januari 2022 t/m 2 januari 2023 kunnen medewerkers dus in verschillende regelingen vallen. Ter verduidelijking is daarom het veld Overgangsregeling 2022 beschikbaar op het tabblad Fasetelling bij de medewerker. Vanaf Profit 20 krijgt dit veld de waarde Nog te bepalen d.m.v. jaarloon BT. Bij het Jaarloon BT-proces zet Profit dit veld op de juiste waarde met betrekking tot de overgangsregeling.

De meegeleverde signalen voor faseovergang zijn aangepast voor deze wijzigingen.

 

Pensioenpremie berekening StiPP wijzigt

Het moment voor berekening van de pensioenpremie voor StiPP in Profit wordt gewijzigd per 3 januari 2022. De werkgever moet vanaf dan per kalenderjaar de pensioenpremie berekenen over de uitbetaling/opname van de reserveringen. In Profit is altijd uitgegaan van de oude methode 'pensioenpremie berekenen over de reserveringen zelf'. Die pensioenpremie is in 2021 dus al afgedragen voor de openstaande reserveringen. Dat deel moet afgetrokken worden van het deel dat straks afgedragen moet worden. Hiervoor bevat Profit nu twee nieuwe reserveringstypes waarop Profit het saldo bijhoudt van wat al afgedragen is: 

 • Vrijgesteld StiPP - vakantiegeld (93)
 • Vrijgesteld StiPP - reserveringen in uren (94)

Tijdens de wachttijd voor het pensioen bouwt de medewerker reserveringen op voor vakantieuren/geld, maar die mogen niet mee in de pensioenberekening voor StiPP. Ook deze reserveringen worden opgenomen in de nieuwe reserveringstypes. 

Op grond van de hierboven genoemde wijzigingen wijzigt ook de grondslag voor de premieberekening. Het nieuwe begrip Pensioengevend inkomen dat Stipp hanteert, is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen.

De pensioengrondslag is het loon werknemersverzekeringen (sv-loon), maar met de volgende uitzonderingen:

 1. Pensioenpremie van de medewerker (alleen de pluspremie omdat de basispremie geen medewerkersdeel heeft).
 2. Het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen en/of verstrekkingen, zoals bij de ET-regeling.
 3. Fiscale bijtelling leaseauto.
 4. Het gedeelte van opgenomen/uitbetaalde reserveringen dat is opgebouwd in de wachttijd.

De wijziging in de premieberekening zal meekomen in de nieuwe versie van Profit CAO zodra deze geüpdatet wordt.

 

Thuiswerkvergoeding

Het is nu mogelijk vergoedingen en inhoudingen afhankelijk te maken van het thuiswerken van flex-medewerkers. Dit gebruik je bijvoorbeeld voor vergoedingen als Lunchkosten waar geen recht op is bij thuiswerken en een Thuiswerkvergoeding waar wel recht op is bij thuiswerken.

 

Voorlopige loonstroken voor declaraties verstrekken

Je kunt nu voorlopige loonstroken verstrekken, die horen bij de tussentijdse betalingen van declaratieverloningen. Dit geeft medewerkers sneller inzicht  in de verschillende betalingen die zij op hun rekening ontvangen. De flexmedewerker kan de voorlopige loonstrook raadplegen in het dossier.

 

Componenttype uurinhouding

Je kunt nu bij uurvergoedingen ook Uurinhoudingen doen. Dit was al mogelijk bij dagvergoedingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loonstrook Flex rapport

Op de Flex-loonstrook zijn een aantal wijzigingen aangebracht onder het subrapport Reserveringen:

 • Kolom 'Bij' is hernoemd naar Opbouw
  Hieronder vallen de bron mutaties 'Reservering', 'Correctie', 'Overheveling (groter dan 0)'.
 • Kolom 'Af' is hernoemd naar Opname
  Hieronder vallen de bron mutaties 'Opname', 'Uitbetaling', 'Overheveling (kleiner dan 0)'.
  De kolom 'Opname' wordt als een positieve waarde getoond.

Herwaardering blijft buiten beschouwing. Dit is niet van toepassing bij reserveringen in geld. Reserveringen in uren worden in uren weergegeven, de geldwaarde wordt daar niet getoond.