Checklist overgang Profit 21

Belangrijke wijzigingen in bestaande functionaliteit

 

Algemeen   |   CRM   |   In- & OutSite   |   HRM/Payroll   |   Financieel   |   Ordermanagement   |   Bouw   |   Flex   |   Projecten 

Algemeen

 

PCC

Er is geen nieuwe versie van het PCC voor Profit 21. Het PCC van Profit 19 werkt ook in Profit 21.

Als je de knop Vastleggen in Microsoft Word, Excel, Outlook of Powerpoint wilt gebruiken, dan moet je minimaal beschikken over het PCC versie 18.xx. Dit geldt ook voor het vastleggen via de Verkenner.

 

CRM

 

Statusbalk dossieritem in InSite

Je kunt elke workflowstatus nu een eigen kleur geven. In InSite en OutSite wordt de workflowstatus met een balk in de betreffende kleur getoond.

Tijdens de conversie naar Profit 21 wordt de statusbalk toegevoegd aan de eigenschappenpagina van elk type dossieritem in InSite en OutSite. Hier merk je niets van na de overstap op Profit 21, tot je per status een kleur koppelt. Dan zal bij alle relevante dossieritems de statusbalk verschijnen in InSite.

 

KPI-tabel voor dashboard Forecast

Als je overgaat op Profit 21 verplaatst Profit in de kpi-tabel Forecast: target per verantwoordelijke, de gegevens uit het veld 1e normeringswaarde naar het veld Bedrag en wordt het veld Aantal gevuld met 0. Deze tabel wordt gebruikt voor het dashboard Forecast.

Let op:
Als je al gegevens in het veld Bedrag had staan, dan blijven de waarden in Bedrag en 1e normeringswaarde bestaan. 

 • Had je al gegevens staan in het veld Bedrag, maar zijn de gegevens in het veld 1e normeringswaarde de juiste? Exporteer in dat geval de gegevens uit 1e normeringswaarde en importeer deze op het veld Bedrag. Hiervoor kun je de import KPI-regel gebruiken.
 • Had je gegevens in het veld 1e normeringswaarde staan die je gebruikte voor een maatwerkdashboard of op een andere manier? Baseer voortaan deze dashboards op het veld Bedrag in plaats van op 1e normeringswaarde.
 • Wat de import betreft, daarin zijn nu de velden Bedrag en Aantal verplicht. Controleer je import en wijzig deze waar nodig.

 

In- & OutSite

 

AFAS-versie van dossierpagina's - Opmaak themaonderdelen

In de AFAS-versie van de beoordelen-pagina's van negatieve typen dossieritem worden nu ook de volgende paginaonderdelen 6, 7 en 8 gebruikt.

 • Onderdeel 6: Waarschuwing
 • Onderdeel 7: Ter informatie
 • Onderdeel 8: Eerste aansluitende onderdeel

Als je de AFAS-versie van deze beoordelen-pagina's gebruikt, dan hebben de parts die gekoppeld zijn aan de paginaonderdelen 6, 7 en 8 geen opmaak meer (of de opmaak die je zelf al had ingesteld) Deze parts volgen immers de opmaak van het thema van de site. Daarom moet je na de overstap naar Profit 21 het thema bewerken en de bij bovenstaande paginaonderdelen de gewenste opmaak instellen.

 

HRM / Payroll

Wijziging aanmaken onderwijslocatie

Vanaf Profit 21 is het alleen mogelijk om een onderwijslocatie aan te maken via Algemeen / Locatie / Locatie. Vervolgens koppel je de onderwijslocatie aan de onderwijsinstelling.

 

Declaratieprofiel - Wijziging datumveld

De naam van het bestaande veld 'Datum' is gewijzigd in Boekingsdatum. Gebruik het veld Boekingsdatum om in aan te geven in welke periode de declaratie uitbetaald wordt.

Daarnaast is er een nieuw veld met de naam Datum, dit is de datum waarop de reis (of andere kosten) daadwerkelijk is gemaakt. Dit veld moet je zelf zichtbaar maken in de context van je declaratieprofiel.

Roosters met ouderschapsverlofuren / schorsingsuren

Bestaande roosters met ouderschapsverlofuren en/of schorsingsuren worden geconverteerd naar een tijdelijk rooster, zodat voor lopende OSV-overeenkomsten en schorsingen de nieuwe signalen in werking treden voor tijdelijke functie- en roosterwijzigingen.

 

Proefberekening beschikbaar bij functiewijziging

Vanaf Profit 21 is de bestaande optie Proefberekening toegevoegd aan het profiel Functiewijziging.

Let op: 
Leg je nu een functiewijziging vast door gebruik te maken van roosterwijziging, waarbij ook een proefberekening aanwezig is? Wijzig dan je inrichting en maak gebruik van de profielen voor f
unctiewijziging. Hiermee voorkom je dat voor elke functiewijziging óók een roosterwijziging zonder inhoudelijke wijziging wordt aangemaakt.

Financieel

 

Vat Information Exchange System (VIES) Controle

 • Maak je debiteuren aan in InSite? Controleer dan bij het aanmaken van een verkooprelatie of het nieuwe pagina onderdeel Btw-verificatie op de gewenste plek staat.
 • Maak je gebruik van eigen contexten? Maak dan de nieuwe Btw-verificatie velden zichtbaar.
 • Maak je gebruik van eigengemaakte functionaliteiten t.b.v. verkooprelaties? Autoriseer dan de onderdelen Btw-verificatie en Btw van de verkooprelaties.

Contractwaarden aanpassen

Vanaf nu kun je de waarde van een bestaande contractregel aanpassen in de eigenschappen van het contract. Om de nieuwe functie Aanpassen contractwaarde te gebruiken, moet je deze autoriseren. Vergeet ook niet om in de eigenschappen van het contract het nieuwe veld Opmerking op de contractregels te autoriseren.

 

Abonnementsanalyse vervallen

Vanaf Profit 21 is de analyse Abonnementsanalyse (Profit) vervallen en niet meer te selecteren bij het beheren van de analyses.

Als je hiermee wilt blijven werken moet je voor de overstap naar Profit 21 een kopie maken.

Ordermanagement

 

Naamswijziging veld Waarschuwing

Het veld Waarschuwing bij order in de eigenschappen van de Inkooprelatie/Verkooprelatie (tabblad Betaling) is gewijzigd naar Waarschuwing bij order/offerte. De waarschuwing verschijnt namelijk ook bij het aanmaken van een offerte. Dit werkt ook door in de imports.

Bouw

 

Instelling Resultaat buiten inkoop voor Projectbewaking

Het veld 'Resultaat b uiten inkoop' in de project-instellingen (tabblad Bouw) is hernoemd naar Res. buiten inkoop kosten.

 

StiPP Basisregeling: wekentelling terug naar gewerkte weken

Met ingang van het verloningsjaar 2022 werd de wekentelling voor de StiPP Basisregeling gebaseerd op het aantal weken dat de uitzendovereenkomst liep, ongeacht of er in de betreffende week was gewerkt. Dit is teruggedraaid. Nu is de wekentelling voor overgang van de basisregeling naar de plusregeling weer gebaseerd op gewerkte weken. Hierdoor zijn medewerkers te vroeg overgegaan naar de Plusregeling en hebben teveel premie aan StiPP afgedragen. Bij deze medewerkers moet je een selectie van declaraties opnieuw verlonen.

De patch hiervoor is al doorgevoerd en eerder gecommuniceerd. Grote kans dat je al opnieuw verloond hebt. Mocht je de declaraties nog niet opnieuw verloond hebben, dan kun je dit nu doen.

Overzichten Alle medewerkers en Medewerkers (MSS) zonder Flex-medewerkers

De overzichtspagina's Alle medewerkers en Medewerkers (MSS) in InSite tonen weer medewerkers waarbij het veld Flex-medewerker aan staat. Dit was tijdelijk niet het geval. 

Als je de Flex-medewerkers wilt zien, kun je nu de volgende overzichten toevoegen in InSite om te raadplegen:

 • Alle medewerkers
 • Medewerkers (MSS)
 • Alle flex-medewerkers
 • Indienst flex-medewerkers
 • Toekomstig flex-medewerkers
 • Uitdienst flex-medewerkers

 

 

Extra contactvelden in import Klantovereenkomst en Plaatsing

Vanwege de uitbreiding van het aantal contacten dat je kunt koppelen in de klantovereenkomst en de plaatsing (Contact plaatsingContact ondertekening en Contact declaratie) zijn de imports Klantovereenkomst en Plaatsing uitgebreid.

Controleer en wijzig indien nodig je import.

Functie in itemset en nieuwe klantovereenkomst verwijderen

Vanaf Profit 21 koppelt Profit bij het aanmaken van klantovereenkomsten de functies uit de itemset aan de functies in de klantovereenkomst.

Bij het verwijderen van een functie uit de itemset, wordt de gekoppelde functie op klantovereenkomsten direct geblokkeerd. Dit gebeurt zonder actualiseren of melding en direct na verwijderen van de functie op de itemset. Deze synchronisatie werkt alleen bij klantovereenkomsten die vanaf Profit 21 aangemaakt zijn.

 

Autorisatie itemset

De acties Nieuw, Eigenschappen en Verwijderen van de itemset zijn nu te autoriseren, net als de nieuwe acties Kopiëren en Actualiseren.

Als je al rechten had op de itemset worden deze bij overgang naar Profit 21 geconverteerd.

 

Projecten

 

Veld Voorschotfactuur in import projectfacturen

De import voor projectfacturen (via Projecten / Beheer / Import Project / Factuur) is uitgebreid met het veld Voorschotfactuur (kop). Maak je gebruik van deze import? Controleer en wijzig je importdefinitie dan na de update. 

 

Import Project

In de importdefinitie voor Projecten stond een overbodig veld met de omschrijving False. Deze is verwijderd. Maak je gebruik van deze import? Controleer en wijzig je importdefinitie dan waar nodig na de update. 

 

Plus- en voorschotregels OHW-totalen

Als je een plus -of voorschotregel wilt verwijderen, doe je dat vanaf Profit 21 via afboeken. De regel wijzigt dan in de nieuwe status Plusregel afgeboekt (PB) of Voorschotregel afgeboekt (VB). Controleer je analyses en rapporten en pas deze aan indien nodig.