Nieuw in Profit 21

Bouw

 

Kansen en risico's in projectprognose

Per Projectprognose kun je nu kansen en risico's vastleggen. Hierdoor kun je meer grip krijgen op het verwachte resultaat per project.

 

Dashboard bouw met kansen en risico's

De kansen en risico's zie je ook terug in het Dashboard bouw. Daarbij zie je ze terug als 'best case' en 'worst case' verwacht resultaat in de nieuwe tabbladen Kansen en risico's en Kansen en risico's (Details).

 

Tekst uit CUF-bestand inlezen in werkbegroting

Je kunt nu ook tekst uit CUF-bestanden inlezen in Profit. Hiervoor zijn in de wizard de velden Sorteercode en Waarde toegevoegd.

 

De tekst zie je in de werkbegroting o.a. terug in het nieuwe veld CUF opmerkingen.

Meer mooie functionaliteit

  • Import Meetstaat (mutatie)
    Er is een nieuwe import toegevoegd voor de Bouw, nl. de import Meetstaat (mutatie).  Je kunt in deze import zowel bestaande meetstaatregels wijzigen als nieuwe regels toevoegen. De autorisatie vanuit de Bouw-template is gelijk aan de bestaande import Meetstaat; gebruikers die lid zijn van de groep PR-001 (functioneel applicatiebeheer) en/of PR-301 (projecten applicatiebeheer) hebben automatisch de nieuwe import tot hun beschikking.
  • Werkbon met Organisatorische eenheid

    Het veld Organisatorische eenheid is nu beschikbaar in de werkbon voor Profit en InSite. Hiermee kun je bijvoorbeeld, als je verschillende vestigingen hebt, via filterautorisatie alleen de 'eigen' werkbonnen tonen. Hiervoor moet je het veld op Zichtbaar zetten in de context van het profiel voor de werkbon.