Nieuw in Profit 21

Flex

 

Itemset actualiseren

Je kunt nu wijzigingen op itemset-niveau doorvoeren naar (een selectie van) gekoppelde klantovereenkomsten en onderliggende prijsafspraken. Hiervoor heb je de nieuwe actie Actualiseren bij een itemset tot je beschikking. 

Dit bespaart je veel handelingen en helpt je om overzicht te houden in waar wanneer wat is gewijzigd. Zo kun je bijvoorbeeld een nieuwe cao-afspraak over het brutoloonpercentage eenvoudig en snel doorvoeren.

Behalve het brutoloonpercentage kun je de prijsafspraken ook actualiseren met de voorkeurwaarden op itemsregels qua verlonen en factureren, tariefsoorten en functies uit de itemset.

Let op:
Het actualiseren van functies is alleen mogelijk voor klantovereenkomsten die aangemaakt zijn in Profit 21.

 

 

Itemset kopiëren

Het is nu mogelijk om een itemset te kopiëren. Hierbij kopieert Profit standaard alle items inclusief voorkeuren. Daarnaast kun je optioneel looncomponenten, loonschalen, afwijkende uurlonen en functies kopiëren. De looncomponenten en loonschalen worden alleen gekopieerd als de CAO uit de nieuwe itemset gelijk is aan de originele itemset. 

Dit is bijvoorbeeld handig als je van een generieke CAO naar een specifieke CAO gaat of van een specifieke CAO naar een inleners specifieke CAO. Vanwege afwijkende percentages voor toeslagen en overuren, maar voor ook afwijkende loonschalen of parameters op looncomponenten, bijvoorbeeld. 

Meerdere contactpersonen op plaatsing

Op een plaatsing kun je nu meerdere contactpersonen selecteren die te gebruiken zijn als bestemming in workflows. Je kunt nu bijvoorbeeld bij plaatsings- en opdrachtbevestigingen, declaratie nacalculatie of eigen dossieritems in de workflow gebruikmaken van deze contactpersonen. Bijvoorbeeld voor ondertekening of accorderen van declaraties via de OutSite-portaal. Op klantovereenkomsten kan een voorkeurswaarde opgegeven worden die overgenomen worden bij het aanmaken van nieuwe plaatsingen.

Je kunt nu in de plaatsing de volgende drie contactpersonen vastleggen:

 • Contact plaatsing
 • Contact ondertekening
 • Contact declaratie 

Dit vind je terug in Profit en InSite in de klantovereenkomst, het plaatsingscontract en de plaatsingscontractregel.

 

Logging flex-velden rond Arbeidsverhouding

Met het nieuwe loggen op Arbeidsverhouding krijg je ook de mogelijkheid om te loggen op Flex-specifieke velden naast de algemene HRM-velden. Bijvoorbeeld velden als Start pensioenregeling en Pensioenweken plus.

 

De gelogde gegevens kun je raadplegen via de weergave Logging arbeidsverhouding.

 

Import plaatsingsversie

Er is een nieuwe import voor Flex toegevoegd: Plaatsingsversie. Hiermee kun je eenvoudig en massaal een nieuwe plaatsingsversie importeren. 

In de import zijn alleen de velden Begindatum en Plaatsingsnummer verplicht. Alle overige velden zijn optioneel en als je ze niet meegeeft, neemt Profit de waarden van de vorige versie over. Afwijking op loonafspraken specifiek voor de plaatsingen neemt Profit met deze nieuwe import voor plaatsingsversies mee naar de nieuwe versie.

 

 

 

Maandtabel bij Declaratieverloning mogelijk

Het is nu mogelijk om een HRM\Payroll periodetabel van de periode 'maand' aan te maken in combinatie met type salarisverwerking 'Declaratieverwerking'.

Hiermee kun je in Profit nu volgens elke periode (naast per week en per vier weken) verlonen bij declaratieverloning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op:
Het blijft verloning op basis van geboekte uren. Niet iedere maand heeft hetzelfde aantal werkbare dagen en dus uren, dus het maandloon zal schommelen. De daadwerkelijke declaraties blijven per week, hierin verandert niets.

 

Meer mooie functionaliteit

 • Vrije velden bij Functies in InSite
  Bij Functies kun je nu de vrije tabbladen en velden in InSite zien en bewerken. 
   
 • Plaatsing voor overheveling reservering wissen
  In de eigenschappen van de plaatsing is de actieknop Wissen toegevoegd achter het veld Saldo overhevelen naar plaatsing. Als je de plaatsing bij de overhevelfunctie wist zoekt Profit, als je daarna ‘Actuele gegevens vernieuwen’ gebruikt, een recentere plaatsing en hevelt daar de reserveringen naar over.

 • Verzamelloonlijst Fiscus en UWV
  Er zijn nu nieuwe rapporten beschikbaar waarin je de gegevens kunt raadplegen met de extra groepering Medewerker per fase.

 • Flex medewerker toevoegen met InSite rechten
  Het nieuwe veld Toegang InSite is toegevoegd aan de context 'Medewerker'.  Dit veld kan gebruikt worden om InSite toegang te geven aan Flex  medewerkers bij het in dienst melden via InSite. Als de velden Automatisch gebruiker aanmaken én Toegang InSite aanstaan, wordt er een gebruiker toegevoegd die toegang heeft tot InSite. Omdat dit om een uitzonderlijke situatie gaat, is het nieuwe veld in het profiel uit en op onzichtbaar gezet.