Nieuw in Profit 21

HRM & Payroll

 

Tijdelijke functie- en roosterwijziging

Bij steeds meer organisaties worden afspraken gemaakt met medewerkers over een tijdelijke urenuitbreiding, tijdelijk op een andere afdeling werken of een tijdelijke formatieverdelingsregel. Met deze gave nieuwe functionaliteit heb je de mogelijkheid om via InSite een tijdelijke functie- en roosterwijziging vast te leggen met een ingangs- en einddatum. Ook ouderschapsverlof via een roosterwijziging is een tijdelijke mutatie.

Voordelen:

 • Er wordt direct een nieuwe functie- of roosterregel aangemaakt waarin de medewerker terugkeert naar de oude situatie.
 • Bij de terugkeer naar de oude situatie wordt de (nieuwe!) workflow Beoordelen opvolging tijdelijke rooster / functie automatisch gestart. Hiervoor gebruik je twee nieuwe signalen.
 • Er zijn nieuwe profielen om zowel functie als rooster aan te passen (je past dus een bestaande regel aan, in plaats van een nieuwe regel toe te voegen).
 • Het bezettingsoverzicht is up-to-date.
 • De verlofrechten worden correct bepaald.
 • De gemaakte afspraken worden vastgelegd.
 • Gekoppelde applicaties ontvangen ook de toekomstige mutatie.

 

Bij de workflow Beoordelen aflopend contract is een nieuwe standaardactie beschikbaar, namelijk Afhandelen workflow. Het beoordelen van een aflopend contract is niet meer nodig bij een uitdienstmelding of contractverlening, daarom kun je de workflow Beoordelen aflopend contract nu automatisch afhandelen.

 

 

Workflowbestemming leidinggevende op begindatum

Via de functionaliteit Tijdelijke functie- en roosterwijziging is het mogelijk om medewerkers voor een bepaalde periode in een tijdelijke functie te plaatsen. De medewerker kan hierdoor ook tijdelijk onder een andere leidinggevende vallen. Door middel van de nieuwe workflowbestemmingen Leidinggevende op begindatum komen taken (bijvoorbeeld verlofaanvragen) direct bij de juiste leidinggevende terecht. 

 

Frequente reis

Met de frequente reis heb je de mogelijkheid om een reis als favoriet op te slaan. Zo kan je bijvoorbeeld een frequente reis aanmaken voor woon-werk of voor de drie andere kantoren waar je regelmatig verwacht wordt. Door frequente reizen is het proces van het insturen van reisdeclaratie een stuk makkelijker gemaakt!

Bij het aanmaken van een reiskostendeclaratie kun je voor vertrek- of aankomstadres nu ook kiezen voor een locatie uit Profit. Maak de locaties eerst aan in Algemeen / Locatie / Locatie

 

 

 

 

 

Extra verlofrechten 

Medewerkers kunnen recht hebben op Extra verlof op basis van functietype, leeftijd of dienstjaren. Deze functionaliteit is verder uitgebreid en nu heb je de mogelijkheid om Extra verlofrechten ook toe te kennen op basis van:

 • Aantal jaren tot AOW-datum
 • Geboortejaar
 • Leeftijd en geboortejaar

Daarnaast is de omschrijving van het extra verlof Geboortejaar (naar rato bij 57 jaar) onder de activering Bouw gewijzigd naar Oudere bouwplaats medewerkers.

 

Betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof zal op 2 augustus 2022 in werking treden en met deze regeling worden beide ouders in het eerste levensjaar van het kind voor 9 weken gedeeltelijk doorbetaald. In Profit 21 leveren we een standaard portaal mee voor mijn ouderschapsverlof. Daarnaast leveren we standaard profielen mee voor betaald- en onbetaald ouderschapsverlof.

 

 

Profielen en contexten

In Profit 21 wordt een aantal profielen en contexten standaard meegeleverd. Groot voordeel hiervan is dat als we iets aanpassen in bijvoorbeeld de standaardcontext van een Indienst profiel, dit meteen doorwerkt en dat je er zelf bijna geen onderhoud meer aan hebt. We leveren veel standaard contexten uit voor het type profiel Indienst, onder meer voor de instantie Fiscus.

Daarnaast leveren we standaard profielen mee voor de type profielen:

 • Medewerker declaratie
 • Verzameldeclaratie
 • Roosterwijziging

   

   

   

  Formulieren Wet verbetering poortwachter op basis van documenten

  De WVP is volledig in Profit geborgd met signalen en workflows. Je kunt de formulieren voor het UWV nu via de workflow genereren op basis van documenten (in plaats van rapporten). Hierdoor krijg je direct een Word-document met de gegevens van de betreffende medewerker. Je kunt dit document nog aanpassen (of dit mag bepaal je in de inrichting). Uiteindelijk krijg je een pdf die digitaal ondertekend kan worden door bijvoorbeeld de manager, de medewerker en eventueel de bedrijfsarts. Uiteraard wordt de pdf opgeslagen in het verzuimdossier. 

   

  Werk je nu al met de workflows van de Wet Verbetering Poortwachter? Het genereren van rapporten blijft gewoon werken zoals je gewend bent. Je bepaalt zelf of en wanneer je overstapt op de nieuwe oplossing.

   

  Dashboard Keuzemodel

  Dit dashboard geeft de HR-manager inzicht in het gebruik van het keuzemodel in de organisatie. Je ziet o.a. welke welke keuzes populair zijn en welke niet. Ook heb je inzicht in mutaties, saldi, de gebruikte vronnen en de saldi per periode. Tenslotte zie je de uren die gebruikt worden om bepaalde doelen te financieren.

   

  Verlof op basis van aanvullende roosteruren

  Steeds meer regelingen voorzien in de mogelijkheid om extra verlof op te bouwen door structureel meer uren in te roosteren dan het aantal contracturen waarvoor de medewerker betaald wordt. De medewerker kan het opgebouwde verlof dan op een later moment opnemen.

  In Profit 21 is de functionaliteit verder uitgebreid waardoor je de verlofberekening ook kan instellen op werkbare uren of dagen exclusief feestdagen

   

   

   

   

  Koppeling Partena (België) 

  AFAS ondersteunt nu ook het sociaal secretariaat Partena, waardoor ook werkgevers die met Partena werken de salarisverwerking via Partena kunnen laten uitvoeren.  Je levert vanuit AFAS de nieuwe standaard velden aan, via de volgende bestanden:

  • het ERP-bestand, waarin medewerker-, contract-, salaris-, dienstverband-, rooster- en wagengegevens verzameld worden. Ook transportkosten en kostenverdelingen gaan hier mee.
  • het KLOK-bestand, waarin we prestaties, verlof, verzuim, schorsingen, looncomponenten, loonmutaties en declaraties verzamelen.
  • het Rooster-bestand, waarin we het rooster definiëren, zodat het gekoppeld kan worden in het ERP bestand.

  In ExpertSalary van Partena voer je de salarisverwerking uit en Partena stuurt de loonstroken en berekende gegevens terug. Je kunt de loonstroken via AFAS verstrekken, bijvoorbeeld via e-mail of via AFAS Pocket.

   

  Duurzame inzetbaarheid HBO

  De cao HBO kent een regeling voor duurzame inzetbaarheid. Een dergelijke regeling heeft als doel om medewerkers gezond en gemotiveerd hun loopbaan te laten doorlopen. In Profit 21 hebben we deze regeling geautomatiseerd!

   

  Meer mooie functionaliteit

  • Locaties toevoegen
   Je kunt nu locaties koppelen aan een werkgever. De medewerkers van de werkgever kunnen de locaties gebruiken bij het indienen van een reiskostendeclaratie.  Je beschikt altijd over de locatie Thuis, hiermee wordt het woonadres van de medewerker ingevuld in de reiskostendeclaratie.  
   Met het veld Werkgever als locatie beschikbaar stellen kun je het adres van de werkgever direct aanmaken als locatie en koppelen aan de werkgever. De overige locaties maak je aan via Algemeen / Locatie / Locatie en vervolgens koppel je deze aan de werkgever.
    
  • Proefberekening beschikbaar bij Functiewijziging en Overplaatsing
   De reeds bestaande optie Proefberekening is nu ook toegevoegd aan de profielen 'Functiewijziging' en 'Overplaatsing'.
    
  • Vullen van bron 'Uren' voor het keuzemodel via Import of UpdateConnector
   Je kunt nu de bron 'Uren' vullen via HRM / Beheer / Import medewerker Payroll / Keuzemodel of via de UpdateConnector HrSelectionmodel.
    
  • Uitbreidingen delegatiemodel
   Er zijn uitbreidingen in de delegatiecategorieën, zodat je nog meer workflows kunt aansturen via het delegatiemodel.
   • Voor het type dossieritem Opleidingsaanvraag (Profit) is de delegatiecategorie Medewerker opleiding toevoegd.
   • De workflows van de typen dossieritem Verlof kopen (Profit) en Verlof verkopen (Profit) zijn toegevoegd aan de delegatiecategorie Medewerker verlof.
   • De workflows van het type dossieritem Beoordelen aflopend contract (Profit) zijn toegevoegd aan de delegatiecategorie Medewerker contract.
     
  • Digitaal ondertekenen in workflows Dienstverband afsluiten
   Dit geldt alleen in omgevingen met de activering Meerdere dienstverbanden. Je kunt nu ook in de workflows van het type dossieritem Dienstverband afsluiten (Profit) de actie Bijlage(n) ondertekenen toevoegen.
    
  • Signaal ABP-Loyalis/Aanpassen IPAP 2 jaar voor AOW-datum (Volledige arbeidsong.) (Profit) 
   Dit nieuwe signaal is bedoeld om te signaleren dat een medewerker voor volledige arbeidsongeschiktheid verzekerd is en over 2 jaar de AOW-leeftijd bereikt.
    
  • Mantelzorg 65+ ten laste (Acerta en SD Worx)
   Op het niveau medewerker/instantie is het veld Mantelzorg 65+ ten laste toegevoegd. Hiermee kun je vastleggen dat de medewerker een mantelzorger is op basis van de hiervoor geldende fiscale regels.
    
  • Analyse voor aansluiting tussen berekende looncomponenten en grootboekrekeningen
   Met de nieuwe analyse Aansluiting journalisering met berekende looncomponenten (incl. wg. autorisatie) (Profit) kun je de aansluiting controleren tussen de berekende looncomponenten en grootboekrekeningen.
    
  • Extra velden in afspraak sollicitant
   Je kunt via de workflow een afspraak maken met een sollicitant. De sollicitant ontvangt dan een e-mail met een link naar de portal. Nu kan de e-mail ook details van de afspraak bevatten, zoals begin- en eindtijd, locatie en aanvullende informatie. De sollicitant hoeft dus niet meer naar de portal te gaan om deze details te kunnen zien. 

   

   

   

  Wil je de gave meegeleverde functionaliteit zelf doorlopen? De nieuwe best practice inrichting bekijken en nabouwen?

   Vraag dan de nieuwste demo-omgeving aan!

  (De gebruikers in de demo-omgeving tellen mee in je licentie, maar je kunt de gebruikers in de demo-omgeving blokkeren).