Checklist overgang Profit 22

Belangrijke wijzigingen in bestaande functionaliteit

 

Algemeen  |   CRM   |   HRM/Payroll   |   Flex   |   Projecten 

Algemeen

PCC

Er is geen nieuwe versie van het PCC voor Profit 21. Het PCC van Profit 19 werkt ook in Profit 22.

Als je de knop Vastleggen in Microsoft Word, Excel, Outlook of Powerpoint wilt gebruiken, dan moet je minimaal beschikken over het PCC versie 18.xx. Dit geldt ook voor het vastleggen via de Verkenner.

Ondersteuning Windows 8 / 8.1 eindigt

AFAS stopt vanaf Profit 22 met de ondersteuning van Windows 8 en 8.1.

De ondersteuning stopt, omdat Microsoft ook stopt met de ondersteuning van deze Windows-versies. Dit houdt in dat er geen Windows-patches meer zullen uitkomen en dat de werking en security van deze Windows-versies niet meer gewaarborgd kunnen worden.

 

Analyses via weergave

Het starten van een analyse vanuit een weergave in Profit is niet meer mogelijk vanaf Profit 22. Vrijwel alle analyses die nu door gebruikers gemaakt zijn, raadpleeg je nu via Algemeen / Uitvoer / Beheer / Analyse (en andere analysefuncties zoals HRM / Uitvoer / Beheer / Analyse HRM). Tijdens de overgang naar Profit 22 gebeurt het volgende met deze analyses:

 • De analyses worden geblokkeerd uitgeleverd om te voorkomen dat iedereen deze kan uitvoeren. Deblokkeer de analyse(s) die je wilt gebruiken.
 • De analyses behouden het vooringave-scherm voor analyses als dit van toepassing is.
 • In de naam van de analyse zie je de aanduiding (weergaveanalyse), zodat je kunt zien het om een weergaveanalyse gaat.

Dit geldt ook voor meegeleverde analyses in de functies HRM / Medewerker / Overzicht / HR management en het HRM / Payroll / Overzicht / Standenregister.

 

 

CRM

Geblokkeerde organisaties niet in InSite

Via InSite kun je een overzicht van organisaties raadplegen en een organisatie openen. In dit overzicht werden ook geblokkeerde organisaties getoond, dit bleek niet praktisch te zijn.

Daarom worden in dit overzicht nu geen geblokkeerde organisaties getoond. Mocht je toch geblokkeerde organisaties willen zien, dan kun je de weergave aanpassen en het filter op het veld Geblokkeerd weghalen.

Wijziging geslacht X naar Non-binair

De omschrijving van geslacht X - Overige is gewijzigd in Non-binair.

 

HRM / Payroll

Autorisatie vertrouwelijke dossieritems in InSite

De functionaliteit Dossier vertrouwelijk geeft toegang tot alle vertrouwelijke dossieritems. Dit zijn doorgaans HRM-dossieritems, maar dit kunnen ook vertrouwelijke dossieritems van bijvoorbeeld inkoop- en verkooprelaties zijn. Daarom is deze functionaliteit vanaf Profit 22 opgesplitst in twee functionaliteiten:

 • Dossier vertrouwelijk
  Deze functionaliteit geeft toegang tot vertrouwelijke dossieritems, met uitzondering van HRM-dossieritems. De toegang tot HRM-dossieritems is uit deze functionaliteit weggehaald. 
 • HRM-dossieritems incl. vertrouwelijk
  Deze nieuwe functionaliteit geeft toegang tot vertrouwelijke HRM-dossieritems.

In de meegeleverde autorisatierollen Personeelsadministratie (Profit) en Salarisverwerking (Profit) is de functionaliteit Dossier vertrouwelijk weggehaald en de functionaliteit HRM-dossieritems incl. vertrouwelijk is toegevoegd. Hierdoor geven de autorisatierollen Personeelsadministratie (Profit) en Salarisverwerking (Profit) alleen nog toegang tot vertrouwelijke HRM-dossieritems (maar niet meer tot de vertrouwelijke dossieritems van inkoop- en verkooprelaties).

Controleer je autorisatie als je de functionaliteit Dossier vertrouwelijk of de bovenstaande autorisatierollen gebruikt.

 

Verwijderen sollicitanten

De werking van het veld Geplande datum verwijdering is vanaf Profit 22 gewijzigd. In dit veld werd de datum direct bepaald op het moment dat de sollicitant aangemaakt werd. Deze datum wijzigde vervolgens niet meer.

Vanaf Profit 22 wordt na het aanmaken van de sollicitant de datum in dit veld altijd gevuld met 1 jaar na de sollicitatiedatum. Deze datum blijft staan totdat alle sollicitaties van de sollicitant de status Afgewezen hebben. Wanneer alle sollicitaties de status Afgewezen hebben, dan wijzigt de datum in het veld. Hierbij zijn 2 smaken o.b.v. het vinkveld Mijn gegevens mogen 1 jaar bewaard worden:

 • Vinkveld aan: het veld Geplande datum verwijdering wordt gevuld met de datum 1 jaar na de waarde van het veld Datum afgewezen op de laatste sollicitatie.
 • Vinkveld uit: het veld Geplande datum verwijdering wordt gevuld met de datum 4 weken na de waarde van het veld Datum afgewezen op de laatste sollicitatie.

Het is dus van belang om sollicitanten af te wijzen via de workflow of het veld Datum afgewezen te vullen in Profit.

 

Flex

Eindejaarsuitkering uitzendbranche vanaf 2023

Vanaf 2023 wordt de inlenersbeloning in de Cao voor Uitzendkrachten uitgebreid met een eindejaarsuitkering. Dit moet je inrichten. 

 1. Voeg de nieuwe kostensoort toe waarop de eindejaarsuitkering geboekt wordt.
 2. Stel bij de werkgever de kostensoort in.
 3. Richt in de eigenschappen van een Itemset de eindejaarsuitkering in per cao-inlener in op het tabblad Eindejaarsuitkering.
  Deze stap is verplicht, ongeacht of er sprake van is van een eindejaarsuitkering of niet!

Gebruik voor een snellere werkwijze bij voorkeur de importsjablonen en imports

Let op:

 • Doe dit vóór de eerste verloning van 2023.
 • Als je de itemsets en klantovereenkomsten niet hebt ingericht, kun je niet verlonen in 2023.

Overig:

 • Loonstrook
  In de meegeleverde standaard loonstrook wordt de opgebouwde eindejaarsreservering niet getoond in het reserveringsoverzicht. Maak dit in je eigen loonstrook onzichtbaar als je dit ook niet wilt tonen. Dit doe je door het filter van het subrapport 'Reserveringen (Basis t.b.v. loonstrook)' aan te passen.

   
 • Plaatsings- en opdrachtbevestiging
  De nieuwe velden over de eindej
  aarsuitkering zijn beschikbaar in de plaatsings- en opdrachtbevestiging. Breid je opdracht- en plaatsingsbevestiging uit met gegevens van eindejaarsuitkering indien gewenst.

Let op:
In de Itemset-import (via Projecten / Beheer / Import Flex) en UpdateConnector PtItemSet is het veld Soort Eindejaarsuitkering vanaf Profit 22 verplicht. Hiervan krijg je ook een melding. Het veld is in Profit niet verplicht omdat het veld niet in de Nieuw-wizard maar pas in de eigenschappen beschikbaar is.

 

Weken Fasetelling inclusief betaald verlof vanaf 2023

Je moet na de overgang op Profit 22 in je urensoorten voor betaald verlof de datum 02-01-2023 instellen bij het veld Fasetelling meetellen vanaf.

 

Flex-menu in HRM

In HRM zijn de Flex-onderdelen samengevoegd onder het nieuwe HRM / Flex-menu.

Het submenu HRM / Aan- en afwezigheid / Flex is daarmee komen te vervallen.

Controleer je autorisatie en pas dit indien nodig aan.

Projecten

Inzicht mogelijkheden tussen projectopbrengsten en financieel uitgebreid

Maak je gebruik van transitorische posten/ verdeling in abonnement in combinatie met projecten, zorg er dan voor dat alle verkoopfacturen in Profit 21 zijn gejournaliseerd.