Nieuw in Profit 22

Financieel

 

Ouderdomsanalyse debiteuren op peildatum

De nieuwe standaardanalyse Ouderdomsanalyse debiteuren op peildatum (Profit) is toegevoegd. Op basis van de opgegeven peildatum verdeelt Profit de openstaande posten op de betreffende datum over de ouderdomsgrenzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBD-aangifte (Uitbetaalde bedragen aan derden)

Vanaf 1 januari 2022 is de IB47 aangifteverplichting gewijzigd. De nieuwe aangifte moet je voor het eerst vanaf januari 2023, over het jaar 2022, aanleveren bij de Belastingdienst. Als je bij het aanmaken van een crediteur hebt aangegeven dat de UBD-regeling van toepassing is, kun je vanaf Profit 22 de data over een jaar verzamelen en het aangiftebestand genereren. Vervolgens kun je de aangifte bij de Belastingdienst aanleveren.

 

Ondersteuning G-rekeningen bij e-facturen

Vanaf Profit 22 neemt Profit het bedrag G-rekening over van de UBL naar het veld Bedrag G-rekening in de eigenschappen van de factuur. Je hoeft dit bedrag nu niet meer handmatig in te vullen bij het verwerken van de inkoopfactuur.

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning Referentie Grootboekschema (RGS) 3.5

In Profit 22 is versie 3.5 van het RGS geïmplementeerd. Je kunt de nieuwe RGS-referentiecodes en RGS-extensies per grootboekrekening in Profit vastleggen.

 

Optimalisatie e-facturen

Er zijn enkele verbeteringen doorgevoerd in het automatisch versturen van e-facturen:

  • Profit vult de e-factuur (UBL) vanaf nu met de Begindatum periode en Einddatum periode uit de factuurkop. Profit haalt deze datums uit de factuurregels, waarbij de al gevulde Datum uitvoer/levering wordt overgenomen naar Datum van bij Nacalculatie-, Termijn en Pakbonregels. De e-factuur kan zo sneller worden herkend en verwerkt door de ontvanger, zoals bijvoorbeeld overheidsinstanties die vermelding van de factuurperiode verplicht stellen op de e-factuur.

  • Het veld Opdrachtnummer/referentie op de balie-/directfactuur kun je vanaf nu na journaliseren aanpassen.

  • Je kunt nu een afwijkend OIN-nummer (Overheidsidentificatienummer) vastleggen op het veld Afwijkend OIN-nummer op projectniveau.

  • Profit neemt het veld Referentie CODA nu over naar de UBL factuur (België).

 

Voorlopige jaarrekening deponeren bij KvK

Het is nu mogelijk om een voorlopige jaarrekening vanuit Profit te deponeren bij de KvK.

 

 

Meer mooie functionaliteit