Nieuw in Profit 22

Fiscaal

 

Aangifte IB 2022

Alle aangiftebiljetten voor 2022 zijn nu beschikbaar. Ieder jaar wordt de functionaliteit voor de aangifte inkomstenbelasting aangepast zodat deze voldoet aan de eisen en wensen die de overheid in dat jaar stelt. 

Dit jaar is onder andere de lay-out van BOX 3 overzichtelijker gemaakt door rekenmachinevelden toe te voegen. Als je de achterliggende berekening wilt zien, klik dan op de rekenmachine zodat je de detailvelden ziet.

Aangifte Vpb 2022

Alle aangiftebiljetten voor 2022 zijn nu beschikbaar. Ieder jaar wordt de functionaliteit voor de aangifte Vennootschapsbelasting aangepast zodat deze voldoet aan de eisen en wensen die de overheid in dat jaar stelt.

Op het scherm Algemene gegevens onder Fiscale eenheid is een nieuwe vraag toegevoegd in verband met dochtermaatschappijen die ontvoegen uit de fiscale eenheid. De vraag bevat een specificatie waarin de ontvoegingsvoorheffingen gespecificeerd kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn er dit jaar een aantal velden toegevoegd m.b.t. voorheffingen op het scherm Belastingbedrag.

Voorlopige aangifte Vpb 2023

De voorlopige aangifte (VA) Vpb 2023 is uitgeleverd. Je kunt nu de VA Vpb uitwerken.  Vanaf 1 januari 2023 kun je de VA Vpb 202 elektronisch naar de Belastingdienst versturen.

Meer mooie functionaliteit

 • Aangifte Dividendbelasting 2023
  Keert een vennootschap dividend uit aan de aandeelhouders? Dan moet er belasting betaald worden over het uitgekeerde dividend. Je kunt nu de aangifte dividendbelasting voor 2023 uitwerken. 
   

  Tip! Afdrukken rapportage dividendbelasting:
  Het adres dat wordt afgedrukt op de aangifte Dividendbelasting is het vestigingsadres. Is dit adres leeg op het rapport? Vul het adres dan in bij de Cliënt Vpb in de Dividendbelasting op het scherm Vennootschap.

 • Omzetbelasting 2023
  Je kunt nu de OB-aangifte
  n (btw/icp- en suppletieaangifte) voor 2023 uitwerken en versturen naar de Belastingdienst. 
   
 • Dashboard Aangifte Cliënt IB
  Dit dashboard is al uitgeleverd met een patch op Profit 21. Met dit dashboard is het mogelijk om de cliënt een visuele presentatie van zijn of haar aangifte te laten zien. Verder is er ook een werkblad aanwezig om de velden uit de verzamelstaat te analyseren over alle cliënten heen. Hiervoor heb je allerlei selectiemogelijkheden tot je beschikking.

Patches op Profit 22

In Profit 22 worden verder de volgende functionaliteiten uitgeleverd via een patch. Je ontvangt een e-mail, met verwijzing naar de releasenotes, als de functionaliteit is uitgeleverd.

 • VIA 2022
  Met de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) vul je automatisch diverse gegevens in de aangifte Inkomstenbelasting. Deze gegevens zijn namelijk al bekend bij de Belastingdienst. Door het automatisch overnemen van gegevens uit de VIA gaat het vullen van de IB-aangifte sneller en is het minder foutgevoelig! De machtiging voor het aanvragen van de VIA is al vanaf 15-12-2022 beschikbaar. De VIA zelf kun je ophalen rond maart 2023. 

 • Elektronisch bericht 
  Het elektronisch versturen van de aangifte IB en Vpb 2022 naar de Belastingdienst zal vanaf een patch op Profit 22 mogelijk zijn. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht.