Nieuw in Profit 22

Flex

 

Eindejaarsuitkering

Flex-medewerkers krijgen vanaf 2023 recht op een eindejaarsuitkering als dat in de cao of het bedrijf van de inlener bepaald is. Hiervoor moet je bij je inleners navragen of een eindejaarsuitkering bij hen van toepassing is en in welke vorm. Doe dit nu als je dit nog niet hebt gedaan.

Vervolgens richt je Profit in met deze gegevens. Dit moet vóór de eerste verloning van 2023 ingericht zijn..

Let op:
Ook als een inlener-cao geen eindejaarsuitkering heeft, moet je dat in Profit bij Soort eindejaarsuitkering instellen. Als je in dit veld niets hebt ingesteld, kun je niet verlonen.

De eindejaarsuitkering keer je uiteindelijk uit via de nieuwe menukeuze Eindejaarsuitkering.

Wijziging fase- en pensioentelling 2023

Vanaf 02-01-2023 geldt volgens de cao dat doorbetaald verlof als gewerkte weken meetellen voor fasetelling (artikel 2.e).

Vanaf deze datum gaat de telling van de gewerkte weken bij de fasetelling daardoor anders dan bij de pensioentelling. Hiervoor zijn bij urensoort nieuwe velden toegevoegd.

 

Bij de overgang op Profit 22 wordt bij urensoorten waar het bestaande veld Meetellen in fasetelling aanstaat, óók het nieuwe veld Meetellen in pensioentelling aangezet. De datumvelden voor Fasetelling meetellen vanaf en Pensioen meetellen vanaf blijven leeg omdat ze vanuit het verleden ook mee blijven tellen.

Let op:
Je moet
na overgang op Profit 22 in je urensoorten voor betaald verlof bij het veld Fasetelling meetellen vanaf de datum instellen op: 02-01-2023.

 

Opnieuw verlonen geoptimaliseerd en uitgebreid

Bij Opnieuw verlonen van correctiedeclaraties heb je nu de keuze of je alle declaraties opnieuw verloont, óf alleen degene waarbij een parameter van een looncomponent is gewijzigd. Profit bepaalt in de wizard ook zelf welke declaratie voor een medewerker in een bepaalde periode en plaatsing de laatste is, dus dit hoef je niet meer uit te zoeken. Voorheen was het lastig om te bepalen welke declaratie de laatste was die opnieuw verloond moest worden, waardoor vaak alle declaraties opnieuw verloond werden, wat nadelig was voor de performance.

Daarnaast verloopt nu het opnieuw verlonen via de wachtrij, waardoor je ondertussen andere taken kunt uitvoeren.

 

Geplande taken voor factureren

Voor het factureren zijn twee nieuwe geplande taken beschikbaar, namelijk:

 • Declaraties factureren

 • Correctiedeclaraties factureren

Dit zorgt ervoor dat je je werkzaamheden efficiënter kunt uitvoeren.

 

Flex-menu in HRM

In HRM heb je nu alle Flex-gerelateerde menukeuzes bij elkaar onder een eigen kopje. Net zoals je dat in Projecten hebt.

 

Stichting PAWW sluit aan bij UPA

Stichting PAWW sluit per 2023 aan op het Uniforme pensioenaangifte (UPA) formaat.

De UPA-berichten genereer je samen met de loonaangifte in de aangiftecockpit. Ze worden na klaarzetten aangeleverd aan Stichting PAWW via het communicatieprofiel van PAWW.  

Dit moet je eerst inrichten.

 

Meer geweldige functionaliteit

 • Flex-medewerkers overzicht
  De pagina Flex-medewerkers is niet meer te gebruiken. Als je de Flex-medewerkers wilt zien, kun je de volgende overzichten toevoegen in InSite om te raadplegen: 
 • Alle medewerkers Medewerkers (MSS)
 • Alle flex-medewerkers
 • Indienst flex-medewerkers
 • Toekomstig flex-medewerkers
 • Uitdienst flex-medewerkers
   
 • Correctievoorstel via wachtrij
  Het aanmaken van correctiedeclaraties via het correctievoorstel verloopt nu via de wachtrij.

 • CBS-code cao-inlener op klantovereenkomst voor analyse en weergave
  Op het tabblad Cao inlener in de eigenschappen van een klantovereenkomst kun je een afwijkende CAO inlener vastleggen en raadplegen. Begindatum, Einddatum, CBS code en omschrijving kun je hier terugvinden. Deze velden zijn nu beschikbaar in de gegevensverzameling dus kun je een weergave of analyse maken waar je de klantovereenkomsten en de afwijkende CBS code van de CAO inlener naast elkaar kunt zien in één overzicht.

 • Bestemming Plaatsing in vrij Type dossieritem

  Je kunt nu bij een plaatsing ook een vrij type dossieritem via InSite toevoegen. Dit richt je in op het tabblad Bestemming Extra in de eigenschappen van het vrije type dossieritem via de actie InSite aan/uit.

 • OIN nummer
  Je kunt nu een afwijkend OIN nummer voor e-facturen vastleggen in de klantovereenkomst. Dit is dan een nummer dat afwijkt van wat je in de verkooprelatie hebt ingesteld.

 • Signaal openstaand saldo reserveringen na uitdienst
  Als er een openstaand saldo aan reserveringen staat bij een medewerker die uitdienst is, dan moet daar actie op ondernomen worden. Om hierop geattendeerd te worden kun je het nieuwe signaal Openstaand saldo reserveringen na uitdienst (Profit) inrichten.

 • Declaraties met melding multiselect terug naar verwerken
  Je kunt nu declaraties met een melding multiselect terugzetten naar de status Verwerken in de Declaratiecockpit. Hiervoor is de actie Terug naar te verwerken in de weergave Meldingen beschikbaar.

 • Startdatum pensioenregeling
  Het veld Startdatum pensioenregeling is toegevoegd aan het tabblad Arbeidsverhouding in de eigenschappen van het medewerker contract. Dit bestaande veld was eerder alleen beschikbaar in weergaven en de import medewerker mutatie / Contract. (Dit veld stel je eenmalig in bij implementatie, handmatig of via een import.)

 • Flex medewerker wordt niet verloond op basis van soort medewerker
  Als een flex medewerker geen van de onderstaande soorten medewerkers is, worden alle nacalculatieregels in aangemaakte flex declaraties op niet verlonen gezet:
 • Personeelslid
 • Ondernemer - met salaris
 • Stagiair - met salaris/stagevergoeding
 • Expat

Dit geldt voor handmatig boeken, de import en de UpdateConnector.