Belangrijke wijzigingen Profit 7

In deze nieuwe versie van Profit zitten wijzigingen die van invloed kunnen zijn op je huidige inrichting. De belangrijkste wijzigingen vind je terug op deze pagina.


Wat verdient de aandacht

Algemeen


Beheer AFAS Pocket niet meer via de app connectoren

Vanaf Profit 7 onderhoud je AFAS Pocket niet meer via de functionaliteit voor de app connectoren, maar via het eigen menu-item. Je gebruikt de functies:

 • Algemeen / Pocket App / InstellingenAlgemeen / Pocket App / Gebruikers

Vergeet deze functies en tabbladen niet te autoriseren.  
Converteren omgeving kan enkele uren duren

Het converteren van de omgeving na installatie van Profit 7 kan enkele uren duren. Dit speelt bij klanten met 2000 medewerkers of meer. Afhankelijk van het aantal medewerkers in je omgeving kan de conversie tot een maximum van 10 uur duren. We willen je vragen om geduld te hebben en de conversie niet tussentijds af te breken.

Op AFAS Online houden wij hier in de planning zoveel mogelijk rekening mee, zodat je hier zo min mogelijk last van ondervindt.
Werk je lokaal? Controleer onderstaande punten en neem waar nodig actie.

Welke actie neem je?

 • Breek de conversie niet af. Ook als het lijkt alsof er niets gebeurt. 
 • Gaat er iets mis of krijg je een foutmelding? Neem contact op met Support en zet de database pas terug op advies van AFAS.
 • Zet het recovery model van de database vóór de installatie van Profit 7 op SIMPLE, zodat er voldoende schijfruimte is. Na de conversie kan je deze weer terugzetten op FULL. Je systeembeheerder weet hoe je dit doet.
 • Controleer de klantportal op conversie-patches.


Installeer PCC versie 7

Als je het PCC gebruikt moet je na overgang op Profit 7 ook overstappen naar het PCC versie 7. Hiervoor werk je het PCC bij naar de nieuwste versie. 

In de nieuwste versie van het PCC converteren wij de PCC-instellingen naar de nieuwe connector-adressen (endpoints). Dit ter voorbereiding op het nieuwe inloggen. Voor je systeembeheerder is het volgende van belang:

 • Voor de nieuwe connector-adressen is het vereist dat TLS 1.2 ondersteund wordt op je computer.
 • Blokkeer je in je firewall standaard al het verkeer en laat je alleen uitzonderingen toe? Zorg dat je de PCC-adressen whitelist.


Berichtsjablonen voor signalen

Het verzenden van e-mailberichten op basis van een signaal is bestaande functionaliteit. Vroeger kon je echter geen berichtsjabloon koppelen, want er werd altijd een standaardbericht gebruikt.

Vanaf Profit 7 is het berichtsjabloon verplicht als je een signaal verstuurt per e-mail. Daarom worden bestaande signalen met een e-mailbestemming geconverteerd. Bij deze signaalbestemmingen ontstaat automatisch een eigen berichtsjabloon met een standaardtekst. We converteren de 'tijdens' tekst. Deze kun je zelf aanpassen.  

In e-mailberichten wordt geen onderscheid gemaakt tussen de signaaltekst voor / tijdens / na een gebeurtenis. Je kan bij een signaal dus maar één e-mailbericht versturen. Maak het berichtsjabloon zo dat dit in alle gevallen (voor / tijdens / na) gebruikt kan worden. Op InSite gebeurt dit natuurlijk wel, als je deze teksten bij het signaal hebt vastgelegd.


Nieuwe connectoren voor het ophalen van bijlagen bij dossieritems

Vanaf Profit 3 is het mogelijk om meerdere bijlagen vast te leggen op een dossieritem. Bij dossieritems met één bijlage werken de GetConnectoren op basis onderstaande gegevensverzamelingen vanaf Profit 7 niet meer. Dit komt doordat de tijdelijke tabel Bijlage (Legacy-oplossing t/m Profit 6)  vanaf Profit 7 is verwijderd. Met deze tabel kon je de velden van een bijlage bij dossieritems ophalen. 

 • Dossieritems (excl. autorisatie) 
 • Dossieritems (incl. autorisatie)

Welke actie neem je?

Haal je via GetConnectoren bijlagen bij dossieritems op? Maak vanaf Profit 7 gebruik van onderstaande GetConnectoren. De GetConnectoren waarin je gebruik maakt van bovenstaande gegevensverzamelingen werken niet meer!

 • Profit_Subject_Attachments: voor het ophalen van bijlagen bij een dossieritems.
 • Project_Subject_Reaction_Attachement: voor het ophalen van bijlagen bij reacties in een dossieritems.
InSite


Regelacties op weergaven met taken in InSite

Vanaf Profit 7 kan je vanuit een weergave direct een taak afhandelen. Je hoeft dan niet het dossieritem te openen om de actie te kiezen (zie onderstaande afbeelding). Deze instelling staat standaard aan en kan je ook niet uitzetten. Daarnaast komt er bij het kiezen van de actie geen reactiescherm meer naar voren. De actie wordt direct uitgevoerd (tenzij je hebt ingericht dat het geven van een reactie verplicht is). 

De eerste drie workflowacties worden altijd getoond in de weergave. Hier wordt geen rekening gehouden met condities of op welke taak je rechten hebt. De acties zijn altijd zichtbaar. Het kan dus zijn dat niet voor alle taken dezelfde acties beschikbaar zijn. Zodra je een actie wilt uitvoeren waarvoor je geen rechten hebt, krijg je de melding: Geen rechten op workflow actie.Workflowacties afhandelen zonder reactiescherm

Vanaf Profit 7 heb je bij iedere workflowactie de keuze om deze af te handelen mét of zonder reactiescherm. Hiervoor bestaat de actie uit twee 'klikgebieden'. Klik je op de omschrijving van de actie dan wordt de actie direct uitgevoerd. Wil je eerst een reactie te geven, voordat de actie wordt uitgevoerd? Gebruik dan het klikgebied aan de rechterkant waar de 'tekstballon' verschijnt (zie rechter afbeelding). Gelezen / ongelezen voor taken en documenten in InSite

Vanaf Profit 7 zie je eenvoudig welke taken je gelezen en nog niet gelezen hebt. Nieuwe en ongelezen taken markeren we door ze vetgedrukt te maken. Daarnaast tonen de weergaven: mijn taken (acties), nieuws (documenten) en signalen het aantal regels in het overzicht. Zo zie je in het blauwe bolletje bovenin de weergave hoeveel taken je nog in de weergave hebt staan (zie onderstaande afbeelding). Via het veld Aantal regels in de weergave tonen kan je deze instelling uitzetten.

Door deze wijziging zijn in de conversie naar Profit 7 zijn alle taken standaard gemarkeerd als ongelezen (vetgedrukt). Taken die je na de conversie opent, wijzigen naar gelezen (niet vetgedrukt).Alle Profit gerelateerde verwijzingen (direct naar) weggehaald op InSite

In de huidige templates wordt geen gebruik meer gemaakt van gerelateerde verwijzingen. Alle benodigde informatie wordt direct op de pagina getoond. Daarom hebben we ervoor gekozen om meegeleverde gerelateerde verwijzingen (de items uit de "direct naar") naar overzichten te verwijderen. Dit geldt ook voor gerelateerde verwijzingen in de standaard meegeleverde type dossieritems. 

Dit houdt in dat als je een oudere template gebruikt, je bijvoorbeeld op de pagina Mijn verlof geen "direct naar" knop meer hebt om je verlof in te trekken. Een ander voorbeeld is dat je niet meer via de "direct naar" naar het dossieroverzicht van de medewerker kan vanuit de pagina Medewerker Stamkaart MSS. 

Via Sitebeheer kan je de nieuwe AFAS template publiceren, zodat je de meest actuele template gebruikt. Hier krijg je de acties die je eerder via de "direct naar" kon doen terug in een nieuw jasje.Alle standaard pagina's ingesteld op maximale breedte

De standaard pagina's in Profit 7 zijn ontworpen voor een site van 1600 pixels (maximale breedte). Maak je gebruik van minder pixels? Dan kan het zijn dat er onderdelen (bijvoorbeeld acties) wegvallen op de pagina.

Dit kan onder andere spelen op de pagina's:

 • Aanmaken verlofboeking
 • Mijn verkooprelaties


Grijze achtergrond op standaard overzichtspagina's

De standaard overzichtspagina's hebben in Profit 7 een grijze achtergrond. Dit komt doordat alle standaardpagina's zijn opgemaakt in de template-versie. Door de pagina te bewerken kan je een andere achtergrondkleur instellen.


Google Api key verplicht voor het gebruik van de Google Maps plug-ins 

Als je geen Google Api key ingesteld hebt in Profit (t.b.v. InSite, OutSite en Pocket) dan werken de Google Maps plug-ins niet meer.

Als je wel een Api key hebt ingesteld geldt het volgende:Je mag 1 request doen zonder creditcard gegevens. anaf 11 juni 2018 geldt het volgende:

 • Je mag 1 request doen zonder creditcard gegevens.
 • De volgende 1000 requests zijn gratis, maar vereisen wel dat je creditcard gegevens ingeeft. 
 • Meer dan 1000 requests? Dat wordt in rekening gebracht.

Welke actie neem je?

Heb je geen Google Api key ingesteld? Maak een account aan als je wilt dat je Google Maps plug-ins blijven werken.

Wel een Api key ingesteld? Controleer of jouw Api key eindigt op 5GpE42k. Eindigt jouw Api key op deze combinatie dan hoef je niets te doen. Eindigt jouw Api key op een andere combinatie? Dan zijn bovenstaande punten voor jou van toepassing. 

In de eigenschappen van de site op het tabblad Google vind je jouw Google API key code. HRM / Payroll

Verlof in het onderwijs

 Vanaf Profit 7 is het niet meer mogelijk om verlof te boeken op subdienstverbanden. Verlofboekingen op bestaande subdienstverbanden worden in de conversie naar Profit 7 samengevoegd op het nevendienstverband. Daarnaast wordt tijdens de conversie het verlofrecht voor alle verlofsoorten over alle jaren heen herberekend. Hierdoor kunnen er voor medewerkers kleine verschillen ontstaan in het verlofsaldo. Dit wordt in de conversie opgelost via een verlofcorrectie. 

Door deze wijziging zie je in de weergave Verlofsaldo vanaf Profit 7 alleen nog maar verlofsaldoregels van nevendienstverbanden. Het saldo van de onderliggende subdienstverbanden is bij de nevendienstverbandregel opgeteld. Ook kan je in de wizard van een nieuwe verlofboeking het veld Dienstverband niet meer kiezen voor een subdienstverband. 

Welke actie neem je?

Heb je een koppeling met een extern (rooster)pakket? Neem contact op met deze externe partij! Vanaf Profit 7 is het niet meer mogelijk om via connectoren of imports verlofboekingen op subdienstverbanden in te schieten!Loonbelastingverklaring in indienst en herindienst profielen

In Profit 7 worden verschillende dossieritems rondom het indienst proces van de medewerker omgezet naar standaard type dossieritems (VOG, loonbelastingverklaring, ID-kaart). 

Via de indienst en herindienst profielen richt je in welk van deze velden je wel/niet zichtbaar wilt hebben op InSite en/of OutSite. Deze dossieritems leveren we via een eigen context als niet zichtbaar uit. Dit geldt NIET voor de loonbelastingverklaring. Het veld voor de loonbelastingverklaring is opgenomen in de bestaande context Medewerker. Heb je in je indienst en herindienst profielen géén context gekoppeld aan de context Medewerker? Dan is het veld voor de loonbelastingverklaring zichtbaar op InSite en OutSite. Zie onderstaande afbeelding.


Welke actie neem je?

Loop je indienst en herindienst profielen na en controleer op het tabblad Context of er achter de context Medewerker een context gekoppeld is. Zo niet, dan is het veld voor de loonbelastingverklaring zichtbaar bij het indienst en herindienst melden van medewerkers. Terugkoppeling UWV

In Profit 7 worden de retourberichten van het UWV  getoond in de weergave met verzuimberichten. In de kolom Melding worden deze foutmeldingen en waarschuwingen getoond. Ook in de eigenschappen van het verzuimbericht vind je op het nieuwe tabblad Melding alle foutmeldingen en waarschuwingen van het betreffende bericht. 

Foutmeldingen zorgen voor een afkeuring van het bericht. Waarschuwingen zijn ter informatie waar je op moet letten. 


ERP


Aparte autorisatie voor contracten in Financieel

Vanaf Profit 7 autoriseer je contracten via een eigen gegevensfilter. Als je op hoog niveau hebt ingesteld dat een gebruiker alleen gegevens uit bepaalde administraties mag zien en wijzigen (via het gegevensfilter op Administratie) dan werkt dit nu niet meer door bij het beheren va contracten. 

Welke actie neem je?

Om te voorkomen dat gebruikers contracten uit administraties zien waar ze geen recht op hebben, voeg je een gegevensfilter toe op Financieel - Contracten. Hierin maak je een filter aan op het veld Administratie. Doe dit vóór je overgaat op Profit 7 om te voorkomen dat er informatie beschikbaar komt waar gebruikers geen recht op hebben. Artikelen in aanmaken inventarisatierun

Als je een selectie maakt waarbinnen magazijn ***** valt en het veld Incl. 0-rgels staat aan dan komen vanaf Profit 7 alle artikelen mee. Hier horen ook de artikelen bij waar nog nooit een voorraadmutatie op is geweest. 

Welke actie neem je?

Ga je een inventariesatierun aanmaken? Hou er dan rekening mee dat alle artikelen meekomen als je een selectie maakt waarbinnen magazijn ***** valt én het veld Incl. 0-regels aanstaat. Het aanmaken van een inventariesatierun kan in deze gevallen veel tijd in beslag nemen.Controle op invoer van negatieve verplichtingen en reserveringen vervalt

Vanaf Profit 7 vervalt de controle op de invoer van negatieve verplichtingen en reserveringen. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld in de inkooporder op een item een negatief aantal in te voeren en zo een creditorder aan te maken. Als hier automatisch een verplichting van wordt aangemaakt, ontstaat er ook een negatieve verplichting. Vervolgens kan een credit inkoopfactuur worden ingevoerd en de negatieve verplichting worden afgeboekt. Hiermee wordt de bestedingsruimte vergroot.


Vragen?

Heb je een vraag of opmerking over dit onderwerp? Stuur een incident in bij Support!