Certificeringen 

 Hier vind je alle huidige certificeringen en controles 

Certificeringen, maar ook een jaarlijkse controle zoals de accountantscontrole, maken organisaties beter. Ondernemingen worden verbeterd door de dagelijkse inbreng van stakeholders zoals klanten, leveranciers en medewerkers.  

Doordat AFAS een 3-lagenstructuur kent, staan directie, management en medewerkers dicht bij elkaar. Hierdoor bekijken en bespreken we constant de risico’s en worden maatregelen geïmplementeerd. Risicogebieden zijn binnen AFAS verdeeld onder de betreffende afdelingen. De kans en de impact zijn bepaald en besproken. De oorzaken zijn afgedekt door bepaalde protocollen, werkbeschrijvingen en processen in de vorm van een workflow. Zo is er ook een proces ingericht om nieuwe risico’s en maatregelen te behandelen en te controleren. Hierin speelt de directie een belangrijke rol. Op deze manier is de cirkel van plannen, doen, controleren en aanpassen volledig doorgevoerd.

Huidige certificeringen en controles

 

ISO 9001

Kwaliteitscertificering  over het ontwikkelen, verkopen, implementeren en ondersteunen.

ISO 27001

Certificering het kader van informatie-beveiligingsrisico's van AFAS Online.

ISAE 3402

De beheersing van de kwaliteit en veiligheid van AFAS Online.

NEN 7510

Certificering het kader van informatie-beveiligingsrisico's van AFAS Online.

UPA certificering

Een veilige, geautomatiseerde, uitwisseling van gegevens met de pensioenfondsen. 


Digitaal ondertekenen

Controle van het digitaal onderteken proces in Profit.


Data pro code

De Data Pro Code is een concrete uitwerking van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

MJA-3 convenant

De meerjarenafspraken energie-efficiency met de Overheid.

Security test

Onderzoek waarbij wordt aangetoond of een systeem kwetsbaar is voor aanvallen.

Nirpa PE Punten

Het mogen geven van geaccrediteerde cursussen aan cursisten.

Archiefwet

Met AFAS- Profit kan voldaan worden aan de archiefwet volgens NEN2082 of ISO16175.

Jaarrekening

Controle van de interne beheersmaatregelen rondom de geautomatiseerde verwerking.

SLA & Algemene voorwaarden

In de SLA en Algemene Voorwaarden staan de afspraken die AFAS met haar klanten maakt 

Bekijk SLA en Algemene voorwaarden »

Verbetersuggestie 

Heb je vraag over een specifieke certificering of suggesties waarmee wij kunnen verbeteren? Laat het ons weten!