Certificering

Certificeringen, maar ook een jaarlijkse controle zoals de accountantscontrole, maken organisaties beter. Ondernemingen worden verbeterd door de dagelijkse inbreng van stakeholders zoals klanten, leveranciers en medewerkers.  

Doordat AFAS een 3-lagenstructuur kent, staan directie, management en medewerkers dicht bij elkaar. Hierdoor bekijken en bespreken we constant de risico’s en worden maatregelen geïmplementeerd. Risicogebieden zijn binnen AFAS verdeeld onder de betreffende afdelingen. De kans en de impact zijn bepaald en besproken. De oorzaken zijn afgedekt door bepaalde protocollen, werkbeschrijvingen en processen in de vorm van een workflow. Zo is er ook een proces ingericht om nieuwe risico’s en maatregelen te behandelen en te controleren. Hierin speelt de directie een belangrijke rol. Op deze manier is de cirkel van plannen, doen, controleren en aanpassen volledig doorgevoerd.

Huidige certificeringen en controles

ISO 9001

Kwaliteitscertificering  over het ontwikkelen, verkopen, implementeren en ondersteunen.

Bekijk ISO 9001 »

ISO 27001

Certificeringing het kader van informatie-beveiligingsrisico's van AFAS Online.

Bekijk ISO 27001 »

ISAE 3402

De beheersing van de kwaliteit en  veiligheid van AFAS Online.

Bekijk ISAE 3402 »

Jaarrekening

Controle van de interne beheersmaatregelen rondom de geautomatiseerde verwerking.

Bekijk de jaarrekening »

UPA certificering

Een veilige, geautomatiseerde, uitwisseling van gegevens met de pensioenfondsen. 

Bekijk UPA certificaat »

Horizontaal toezicht

De complementering van onze aanpak gericht op actualliteiten en de toekomst.

Bekijk Horizontaal Toezicht »

MJA-3 convenant

De meerjarenafspraken energie-efficiency met de Overheid.

Bekijk MJA 3-convenant »

Security test

Onderzoek waarbij wordt aangetoond of een systeem kwetsbaar is voor aanvallen.

Bekijk security test »

Nirpa PE Punten

Het mogen geven van geaccrediteerde cursussen aan cursisten.

Bekijk Nirpa PE Punten »


SLA & Algemene voorwaarden

In de SLA en Algemene Voorwaarden staan de afspraken die AFAS met haar klanten maakt 

Bekijk SLA en Algemene voorwaarden »

Verbetersuggestie 

Heb je opmerkingen of suggesties waarmee wij kunnen verbeteren? Laat het ons weten door een verbetersuggestie in te sturen.

Verbetersuggestie »