Pensioenfonds Tandtechniek naar PFZW

Het pensioenfonds Tandtechniek verhuist per 1 oktober 2018 van Centric naar PFZW. Vanaf oktober lever je de pensioenaangiften met het berichtformaat UPA (Uniforme pensioenaangifte) aan, in plaats van PA (Pensioenaangifte). De werkwijze voor het genereren en aanleveren blijft hetzelfde.


Account aanmaken PFZW


Neem contact op met PFZW voor de volgende gegevens:

  • Aansluitnummer per werkgever.
  • Nummer leverancier en machtigingen.
  • Gebruiker en wachtwoord voor communicatieprofiel met PGGM / PFZW.


Intermediair (meerdere werkgevers)

Heb je meerdere werkgevers in je omgeving? Dan kun je gebruik maken van een intermediair. Een intermediair is een werkgever die de pensioenaangifte verzorgt voor de andere werkgevers binnen je omgeving. Bij de werkgever die zijn pensioenaangifte door deze intermediair laat, verzorgen geef je in de eigenschappen van de instantie aan dat dit via een intermediair verloopt. Zie hiervoor stap 2 hieronder.

Zowel de werkgever als de intermediair moeten bekend zijn bij de pensioenuitvoerder middels een aansluitnummer. Vraag bij de pensioenuitvoerder dit nummer op.

Stappenplan in Profit1.

Nieuwe instantie
aanmaken

Voeg een nieuwe instantie toe voor de pensioenaangifte met onderstaande instellingen. Als deze instantie al aanwezig is in je omgeving sla je deze stap over.


3.

Oude instantie
beëindigen werkgever

Beëindig de oude instantie bij de werkgever. Vul bij de einddatum 30 september 2018 in.

1. Open de eigenschappen van de werkgever.
2. Ga naar het tabblad: Instantie.
3. Open de oude pensioeninstantie.
4. Ga naar het tabblad: Inhoudingsplichtige.
5. Vul de einddatum in.


5.

Oude instantie
beëindigen medewerkers

Beëindig de oude instantie bij de medewerkers. Vul bij de einddatum 30 september 2018 in. Je kan dit doen via de import: HRM / Beheer / Import instantie mutatie / Pensioenaangifte2.

Nieuwe instantie
toevoegen werkgever

Koppel de werkgever aan de aangemaakte instantie. Vul bij begindatum 1 oktober in. Vul het aansluitnummer in. Dit is het nummer waarmee de werkgever bij de pensioenuitvoerder bekend is.

Vink Pensioenaangifte via intermediair aan indien er sprake is van meerdere werkgevers, waarbij een van de werkgevers intermediair is. Vul bij Nummer leverancier het aansluitnummer van de intermediair in.

Werkgever aan instantie koppelen


4.

Pensioenaangifte aanzetten werkgever

Het veld Instantie pensioenaangifte mag niet gevuld zijn. Controleer dit als volgt:

1. Blijf op het tabblad: Instantie bij werkgever.
2. Open de instantie Belastingdienst.
3. Ga naar tabblad: 
Loonheffingennummer.
4. Open de actuele regel.
5. Vink Pensioenaangifte genereren aan en laat veld: Instantie pensioenaangifte leeg.


6.

Nieuwe instantie
toevoegen medewerkers

Voeg de nieuwe instantie toe bij de medewerkers. Vul bij de begindatum 1 oktober 2018 in. Je kan dit doen via de import: HRM / Import instantie / Pensioenaangifte.7.

Communicatieprofiel inrichten

Je richt het communicatieprofiel in per omgeving. Ook als er meerdere werkgevers in de omgeving aanwezig zijn, heb je maar 1 account nodig.

1. Open de eigenschappen van het communicatieprofiel PGGM.
2. Vink Geblokkeerd uit.
3. Vul de gebruikersnaam en wachtwoord in. die je hebt gekregen van PFZW.Belangrijk om te weten


Alle medewerkers gaan over naar PFZW. Vanaf dat moment vindt de pensioenberekening plaats volgens de rekenregels van PGGM. Dit is verwerkt in CAO-update: 2018.02.02. Bekijk hier het bericht van het cao-team.


Voor PFZW zijn jouw medewerkers nieuwe deelnemers. Dat betekent dat het jaarloon moet worden vastgelegd per 1 oktober. Vanaf 2019 wordt uitgegaan van het pensioengevend inkomen uit periode 1. Als er salariswijzigingen zijn tussen 1 oktober en 31 december dien je handmatig het pensioengevend inkomen aan te passen via looncomponent: 135.004.507 'Pensioen: Jaarloon vast salaris (definitief)'.


Van de velden Oproep-/invalkracht met / zonder verplichting in de instantie Belastingdienst bij de medewerker, tabblad: Bijzondere situaties 2 leiden wij af of een medewerker wel/geen oproepkracht is. Controleer of dit juist is ingericht. Zie afbeelding.


Vragen? 

Heb je een vraag of opmerking over dit onderwerp? Stel deze dan aan ons!