De Audits in de Finance Auditor

Wil je weten wat er in de huidige versie van de Finance Auditor wordt ge-audit? In deze lijst vind je alle audits terug.

Omschrijving

Groep

Vaste activa met afschrijvingstermijn kleiner dan instelbaar aantal jaren

Activa

Vaste activa met negatieve boekwaarde

Activa

De som aanschaf van vaste activa ten opzichte van saldo bijbehorende grootboekrekening

Activa

De som afschrijving van vaste activa ten opzichte van saldo bijbehorende grootboekrekening

Activa

IBAN met ongeldige BIC-code (NL)

Bank

IBAN-bankrekening zonder BIC-code (eigen bankrekening)

Bank

IBAN met ongeldige BIC (eigen bankrekening - NL)

Bank

Bankrekening niet gekoppeld aan dagboek

Bank

Communicatieprofiel CBI (Communicatie met Bank Intergratie Service) is geblokkeerd

Bank

Bankrekening zonder bankintegratie

Bank

Verstrekkingswijze e-mail zonder e-mailadres gekoppeld contact (crediteur)

Crediteur

Crediteur met saldo zonder automatisch betalen

Crediteur

Inkoopfactuur zonder bijlage

Crediteur

Inkoopfactuur zonder automatisch betalen terwijl crediteur automatisch betaalt

Crediteur

Openstaande vervallen inkoopfactuur in de workflow

Crediteur

IBAN-bankrekening zonder BIC-code (crediteur)

Crediteur

Adres crediteur gelijk aan adres medewerker (NL)

Crediteur

Meerdere crediteuren met hetzelfde adres (NL)

Crediteur

Facturen met dezelfde datum en bedrag

Crediteur

Crediteur zonder bankrekening maar met openstaand saldo

Crediteur

Adresgegevens niet gevuld bij buitenlandse bankrekening (crediteur)

Crediteur

Organisatie/persoon die zowel crediteur als medewerker is

Crediteur

Inkoopfactuur waarbij afwijking factuurbedrag groter is dan toegestane afwijking x standaardafwijking

Crediteur

Bankrekening medewerker gelijk aan bankrekening crediteur

Crediteur

Crediteur met vooruitbetaalde bedragen/creditnota's én openstaande posten

Crediteur

Btw-plicht crediteur niet overeenkomstig met land van herkomst

Crediteur

Crediteur met geblokkeerde bankrekening

Crediteur

Bankrekening medewerker gelijk bankrekening crediteur in betaalopdracht

Crediteur

Crediteur met geblokkeerd voorkeur contact

Crediteur

Benford's Law inkoopfacturen

Crediteur

Afwijkende bankrekening bij een openstaande post is niet van de bijbehorende crediteur

Crediteur

Betaling aan een bankrekening die (nog) niet bekend is bij de crediteur bij bankafschrift

Crediteur

Crediteur met vooruitbetaalde bedragen/creditnota's én openstaande posten in andere administratie

Crediteur

Organisatie/persoon die zowel debiteur als crediteur is en beide hebben openstaande posten

Crediteur

IBAN-bankrekening zonder BIC-code (organisatie/persoon)

CRM

Adresgegevens niet gevuld bij buitenlandse bankrekening (organisatie/persoon)

CRM

Journaalpost zonder boekstuknummer

Dagboek

Omschrijving ontbreekt bij journaalpost dagboek

Dagboek

Boekstukdatum in-/verkoopmutaties verschil boekingsdatum

Dagboek

Onjuiste samenhang tussen btw-bedrag en grondslag per journaalpost

Dagboek

Afwijking koers valuta

Dagboek

Periodieke btw-aangifte gemist

Dagboek

Periodieke icp-aangifte gemist

Dagboek

Journaalpostnummer bankafschriftmutaties niet in financiële mutaties

Dagboek

Tijd tot btw-aangifte kleiner dan instelbaar aantal dagen

Dagboek

Tijd tot icp-aangifte kleiner dan instelbaar aantal dagen

Dagboek

Rekening-courant boeking met ontbrekende bronboeking of boeking ontbreekt in RC-inrichting

Dagboek

Verkoopfacturen die niet gejournaliseerd zijn

Dagboek

Niet afgeletterde journaalpost meer dan X aantal dagen op een tussenrekening

Dagboek

Te verwerken bankafschriftmutaties in afgesloten periode

Dagboek

Afwijking koers journaalpost met dagkoers valutatabel

Dagboek

Journaalpost debet ongelijk aan credit

Database

Openstaand saldo debiteuren ongelijk aan som openstaande posten

Database

Openstaand saldo crediteuren ongelijk aan som openstaande posten

Database

Verschil debet-credit per lettering

Database

Totaal open posten ongelijk aan totaal journaalposten (debiteur)

Database

Totaal open posten ongelijk aan totaal journaalposten (crediteur)

Database

Het grootboekrekeningnummer in de journaalpost bestaat niet in Profit

Database

Debiteur ontbreekt

Database

Crediteur ontbreekt

Database

Verstrekkingswijze e-mail zonder e-mailadres gekoppeld contact (debiteur)

Debiteur

Debiteur waarbij aanmanen is uitgeschakeld

Debiteur

Debiteur met een afwijkend aantal betaaldagen

Debiteur

IBAN-bankrekening zonder BIC-code (debiteur)

Debiteur

Factuur zonder aanmaning terwijl debiteur met aanmaning

Debiteur

Adresgegevens niet gevuld bij buitenlandse bankrekening (debiteur)

Debiteur

Abonnement zonder incasso terwijl debiteur met incasso

Debiteur

Verkoopfacturen zonder incasso terwijl debiteur met incasso

Debiteur

Debiteur met incasso zonder bankrekening

Debiteur

Debiteur met vooruitbetaalde bedragen/creditnota's én openstaande posten

Debiteur

Btw-plicht debiteur niet overeenkomstig met land van herkomst

Debiteur

Debiteur met geblokkeerde bankrekening

Debiteur

Debiteur met geblokkeerd voorkeur contact

Debiteur

Afwijkende bankrekening bij een openstaande post is niet van de bijbehorende debiteur

Debiteur

Debiteur met vooruitbetaalde bedragen/creditnota's én openstaande posten in andere administratie

Debiteur

Grootboek niet gekoppeld aan rapportagecode

Grootboek

Grootboekrekening met verbijzonderen aan zonder verbijzonderingstoewijzingen of alle toewijzingen geblokkeerd

Grootboek

Grootboekrekening met budgetteren aan zonder budget

Grootboek

Budget grootboekrekening bijna bereikt

Grootboek

Grootboekrekening ten behoeve van resultaat is type 'Kosten' of 'Opbrengsten'

Grootboek

Handmatig boeken toegestaan op verzamelrekening afschrijving activa

Grootboek

Handmatig boeken toegestaan op verzamelrekening voorraad

Grootboek

Fictief btw-nummer niet aangepast

Inrichting

Gebruiker geautoriseerd voor onderhouden bankrekeningen en aanmaken betaalopdracht

Inrichting

Instellingen van reeks factuurnummers ten behoeve van inlezen bankafschrift niet aangepast

Inrichting

Current ratio groter dan instelling x de standaarddeviatie

Kengetallen

Quick ratio groter dan instelling x de standaarddeviatie

Kengetallen

Solvabiliteit groter dan instelling x de standaarddeviatie

Kengetallen

Debt ratio groter dan instelling x de standaarddeviatie

Kengetallen

Brutomarge groter dan instelling x de standaarddeviatie

Kengetallen

Medewerker uit dienst en beoordelaar in procuratieschema

Medewerker

Medewerker uit dienst en budgethouder van verbijzonderingscode

Medewerker

Medewerker uit dienst en budgethouder van grootboekrekening

Medewerker

Medewerker uit dienst en verantwoordelijke van activa

Medewerker

Medewerker uit dienst en verantwoordelijke van contract

Medewerker

Neem contact op!

Ontmoet de AFAS Adviseur

Wij snappen dat het soms moeilijk is om uit te vinden waar je het snelst rendement behaalt. Daarbij helpt de AFAS Adviseur! Graag stellen we samen met jou een jaarplan op die zorgt voor zekerheid, rendement en innovatie door maximaal gebruik te maken van onze software. Wil jij sparren met een ervaren adviseur? Maak dan een afspraak!

Boek een consultant

Om tot een optimaal resultaat te komen waardoor je de software voor jou laat werken, heb je een goede inrichting nodig. Kom je er zelf niet uit en heb je hulp nodig? Boek dan direct een gespecialiseerde consultant die jou helpt om het ideale proces te bereiken.