Start nieuwe jaar Financieel 

Themapagina

De jaarovergang in Financieel valt uiteen in 2 delen: het afsluiten van het oude boekjaar en het opstarten van het nieuwe boekjaar. Op deze pagina vind je een aantal controles die belangrijk zijn voor het opstarten van het nieuwe jaar. De beschreven stappen zijn niet verplicht.


De jaarafsluiting al geregeld? Bekijk de themapagina!

De 8 controles!

1. Winst/resultaat afgesloten jaar overnemen nieuwe jaar

Je kunt de winst/resultaat van een afgesloten boekjaar opnemen in het volgend boekjaar. Het resultaat vanuit de W&V (kosten en opbrengsten grootboekrekening) wordt op één rekening getoond. Deze rekening heb je ingesteld op het tabblad Balans in de instellingen van de administratie. Je kan het resultaat ook verdelen over meerdere rekeningen.

Lees verder>

2. Btw bij de jaarovergang

Profit levert een standaardrapport en een standaardanalyse mee voor de controle van de btw. Als je de btw-aangifte controleert aan de hand van de kolommenbalans dan kan het voorkomen dat de btw-aangifte en het saldo van de btw-grootboekrekeningen op de kolommenbalans niet overeenkomen. De btw-aangifte wordt namelijk opgebouwd op basis van de boekstukdatum = factuurdatum van de boekingen. Het saldo van de btw-rekeningen op de kolommenbalans wordt opgebouwd aan de hand van de boekingsdatum van de boeking. 

Lees verder>

3. Vaste activa bij de jaarovergang

Als alle mutaties met betrekking tot vaste activa in een bepaald boekjaar correct gejournaliseerd zijn, kun je het boekjaar afsluiten door dit te blokkeren in de periodetabel Vaste Activa. In een geblokkeerd jaar kun je geen mutaties meer journaliseren. Mocht dit later toch nog nodig zijn, dan kun je het boekjaar weer deblokkeren. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. 

Lees verder>

4. Overzichten en controlelijsten voor de jaarovergang

Het kan voorkomen dat het saldo van de openstaande posten niet overeenstemt met het saldo van de verzamelrekening debiteuren (dan wel crediteuren) in de Proef-/saldibalans of de Kolommenbalans. Het verschil in saldo is als volgt te verklaren: De peildatum die Profit in de openstaande postenlijst gebruikt is op basis van de factuurdatum, terwijl de Proef-/saldibalans en de Kolommenbalans worden weergegeven op basis van de boekingsdatum. Ook de Ouderdomsanalyse wordt samengesteld op basis van de factuurdatum.

Lees verder>

5. Budget voor het nieuwe jaar genereren

Wil je inzicht in het budget en kunnen vergelijken op realisatie, op index of een ander tijdvak? Zorg er dan voor dat je de budgetten voor het nieuwe jaar op tijd in Profit vastlegt. Door een budget op te stellen breng je cijfermatig in beeld wat je in het komende jaar wilt bereiken - de strategie, en welke activiteiten hiervoor ondernomen moeten worden. Budgetten helpen je om de plannen te beoordelen, te controleren en uit te voeren. Met behulp van het budget controleer je periodiek of de werkelijkheid nog 'op schema ligt', ofwel of de gestelde doelen wel worden gehaald. 

Lees verder>

6. Prijswijziging voor het nieuwe jaar

De jaarovergang is een goed moment om de artikelen en de prijzen onder de loep te nemen en te beoordelen op winstgevendheid, doorlooptijd etc.

Lees verder>

7. Journaliseren in het nieuwe jaar

Let er in de eerste dagen van het jaar goed op dat je bij het journaliseren van facturen vanuit Abonnementen, Ordermanagement, Projecten of Cursusmanagement de juiste Datum boeking facturen invult, om de omzet in de juiste periode en het juiste boekjaar in Financieel op de balans te krijgen. 

Lees verder>

8. Facturen in het nieuwe jaar

Het is niet ondenkbaar dat je in het nieuwe jaar vanuit een pakbon een factuur wilt genereren met een factuurdatum en factuurnummer van het voorgaande jaar. Je kunt handmatig een factuur met een factuurdatum buiten de huidige tellerreeks genereren vanuit de pakbon. Je gebruikt dit als jullie huidige teller een periodieke teller met jaar-tag is en je wilt als factuurdatum een datum in het vorige jaar.

Lees verder>
Handige hulpbron

Bekijk hieronder een artikel die handig is voor de jaarovergang.Vragen?

Contact met support

Lukt het niet de jaarafsluiting uit te voeren met behulp van bovenstaande stappen? Stuur een web-incident in.