Nieuw in Profit 11

Bouw


Werkbegroting vernieuwd!

 Meer grip op de kostenbewaking

In de werkbegroting zijn meerdere functies en mogelijkheden toegevoegd om de uitgebreide details te groeperen en eenvoudiger te analyseren.


'Binnen inkoop' en 'Buiten inkoop' inzichtelijk

‘Binnen inkoop’ is het gedeelte van de werkbegroting dat al is ingekocht via een inkooporder en 'buiten inkoop' is datgene wat niet via een inkooporder is ingekocht. Je kunt nu eenvoudig de resultaten 'binnen inkoop' en 'buiten inkoop' inzien. 


Nieuwe en gewijzigde velden

Om binnen en buiten inkoop goed te kunnen tonen zijn acht nieuwe velden toegevoegd en een aantal velden qua naam en berekening gewijzigd. Een uitgebreide opsomming van de nieuwe en gewijzigde velden vind je op het AFAS Help Center.

De inhoudelijke wijzigingen werken met terugwerkende kracht door in de resultaten. Het gaat dan met name om gewijzigde berekeningen bij de volgende velden:

Bijstelling

Het bijgestelde bedrag uit de standopname zien we nu als 'meer kosten' in plaats van als 'meer verwacht resultaat'! Dit veld telt nu dan ook negatief in in de berekeningen in plaats van positief. 

 • Dit resulteert in een gewijzigde berekening bij Verwacht resultaat:
  Bij kosten: Toegestaan + Kostprijs vrijgegeven – Bijstelling - Opdracht - Reservering + Uitvoerresultaat (totaal)
  Bij arbeid: ((Begroot – Kostprijs vrijgegeven ) * % Gereed) – Besteed bedrag - Bijstelling
 • Ook bij Prognose einde werk kosten o.b.v. productieopname is dit gewijzigd:
  Begroot – Inkoopresultaat – Uitvoerresultaat (totaal) – Bijstelling

Nog te verwachten kosten o.b.v. productieopname

De nieuwe berekening van dit veld is: Prognose o.b.v. productieopname – Besteed
De resultaten van dit veld kunnen bovendien afwijken omdat de berekening van Verwacht resultaat is gewijzigd.

Verwacht resultaat o.b.v. productieopname

De nieuwe berekening van dit veld is: Prognose einde werk – Begroot

Let op: 

 1. Het veld Bijstelling wordt nu anders ingeteld, namelijk negatief in plaats van positief!
 2. Door de gewijzigde berekeningen worden de resultaten met terugwerkende kracht ook in de afgelopen perioden gewijzigd! 

Wees je hiervan bewust en communiceer dit met je collega's bij het analyseren van de resultaten.


Bewakingscodes

Bewakingscodes helpen je grip te houden op onderdelen van de werkbegroting. Met onderstaande nieuwe functies doorgrond je sneller waar actie nodig is.


Alle relevante gegevens bewakingscodes centraal

Je vindt nu alle gegevens van een bewakingscode overzichtelijk bij elkaar, zowel in Profit als in InSite.  Het gaat dan over bijvoorbeeld de contracten, inkoopofferte en -orders, nacalculatie, standopname, confrontatie, etc. Ook de werkvoorbereider en projectleider kunnen nu waar ze zich ook maar bevinden via InSite deze details per bewakingscode raadplegen. Tot nu toe zat alle info verspreid over de inkooporders, facturen en nacalculatie. Hiervoor open je bijvoorbeeld in Profit de bewakingscode vanuit de werkbegroting via de actie Details in Cockpit werkbegroting.


Analyseren op hoofdstukken en paragrafen

Iedere bewakingscode heeft de nieuwe velden Hoofdstuk en Paragraaf. Hiermee kun je de bewakingscodes groeperen per hoofdstuk en paragraaf.

In de weergaven van de werkbegroting kun je hierdoor eenvoudig, via filteren op de totaalregel, snel doordringen tot wat belangrijk is per bewakingscode-hoofdstuk en paragraaf.

Profit telt de paragraaftotalen op tot hoofdstuktotalen.Inzichten in InSite uitgebreid

Ook in de werkbegroting in InSite heb je nu inzicht in de gegevens waarop je je project wilt bewaken.

Zo is bijvoorbeeld het overzicht Werkbegroting totalen per project beschikbaar met de totaalregel:


Overige optimalisaties rond werkbegroting en bewakingscodes

 • De acties Historie en Nacalculatie in de werkbegroting zijn vervallen. Deze gegevens vind je nu per bewakingscode via de actie Details.
 • Je kunt nu direct vanuit de projecteigenschappen naar de bijbehorende (bestaande) werkbegroting via de nieuwe actie Werkbegroting.
 • Als in een inkooporder geboekt wordt op een bewakingscode die nog niet voorkomt in de werkbegroting, dan wordt deze met een totaalregel in de werkbegroting gezet.
 • In InSite voeg je nu een Standopname toe via pagina-onderdeel 'Standopname via project'. Toevoegen via de werkbegroting is nu niet meer mogelijk. Autoriseer het nieuwe pagina-onderdeel en voeg het toe aan de tonenpagina van projecten. 


Kopersbegeleiding

Maximale gebruikerservaring voor de Koper & meer overzicht en tijdsbesparing voor de Bouwer!

Informeer en communiceer nu direct met de koper over de woning die je voor hem aan het bouwen bent via jouw Kopersbegeleiding-portal. Gaat hij voor de optie voor de afwijkende keuken? Wil hij uitbouw B?


Via OutSite kan de koper alle informatie inzien, inclusief deadlines, facturatietermijnen, foto's, voortgang, etc. Bovendien kan hij zijn keuze aangeven, vragen stellen en via de workflow kun je die afhandelen. In OutSite ziet hij zijn hele dossier terug.

Ondertussen houd jij als bouwer eenvoudig het overzicht: welke koper wil wat, waar staan nog taken open, wat kan gefactureerd worden. En dat over al je bouwprojecten heen.

Dit proces heb je in Profit nu tot je beschikking inclusief alle mogelijkheden voor controle en zekerheid die je ook elders in Profit krijgt: digitaal ondertekenen van de gekozen optie, afhandeling via de workflow, automatische facturering via termijnen, etc.


De kopersbegeleiding via OutSite en Profit biedt de koper de maximale gebruikerservaring door het hele koopproces heen. En jou biedt het de tijdsbesparing, vermindering van fouten en het overzicht dat je nodig hebt!


Termijnschema

Je kunt nu termijnschema's als sjabloon toevoegen. Hiermee kun je o.a. voorcalculatieregels automatisch opsplitsen in factuurtermijnen volgens het geselecteerde termijnschema. Profit berekent vervolgens de termijnbedragen op grond van de percentages in je termijnschema. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid een termijn voor meerwerk toe te voegen. 

Speciaal voor de Bouw-branche koppel je termijnschemaregels ook aan bewakingscodes en projectkosten.


Dit moet je eerst autoriseren.


Projectprognose

Met Profit kun je nu projectprognoses maken waarmee je telkens een 'snapshot' van de huidige werkbegroting vastlegt. 

Dit gebruik je bijvoorbeeld als je periodiek met het projectteam bespreekt hoe ver het met het project staat. Je bekijkt samen de projectprognose en besluit samen om al of niet bij te stellen via de standopname.

De opeenvolging van de projectprognoses geeft vervolgens een goed beeld van de projectvoortgang en het te verwachten financiële resultaat.
Dashboard Bouw vernieuwd

De nieuwe functionaliteit is doorgevoerd in het Bouw dashboard:

 • De werkbegroting heeft nieuwe automatische totaalregels dus deze komen nu automatisch uit Profit.
 • Je kunt nu je zelf ingerichte hoofdstukken en paragrafen terugzien in het dashboard.
 • Het dashboard biedt je de juiste gegevens en inzichten om te sturen op 'Binnen' en 'Buiten inkoop'.


Definitieve inkooporder te wijzigen

Het is nu mogelijk om inkooporders die al definitief zijn gemaakt, toch nog te wijzigen. Dit is bijvoorbeeld bedoeld voor de Prefab-branche, waar ze een andere volgorde in het inkoopproces aanhouden.  Eerst wordt de inkooporder toegevoegd en vervolgens koppelen ze deze aan de werkbegroting.

Je kunt nu na definitief maken nog steeds:

 • Werkbegrotingsregels overnemen naar de inkooporder.
 • Regels toevoegen aan een inkooporder, ook als al op de gekoppelde verplichting is gerealiseerd.
 • Detailregels (inkooporderregels gekoppeld aan werkbegrotingsregels) kun je nu verwijderen.
  Profit beschouwt de detailregels als het budget ('toegestaan') en de termijnen als daadwerkelijk opdracht voor gegeven. Het verschil tussen toegestaan en opdracht is het 'Inkoopresultaat op de inkooporder'.
 • Profit verlaagt na het verwijderen van detailregels het budget ('toegestaan') voor de inkooporder. De weer beschikbaar gekomen regels in de werkbegroting gebruik je dan bijvoorbeeld om op een andere inkooporder in te kopen.

Overige optimalisaties

 • De controle op overeenkomen van de totale som van de detailregels en de totale som van de termijnregels is vervallen. Voorheen moest je hierom een extra regel toevoegen, of het bedrag van de regels verlagen, voordat je de termijnregels kon aanmaken.
 • In de weergave en boekingslay-out (staart)  van de inkooporders kun je nu velden toevoegen die de inkoper inzicht geven in het nog beschikbare budget en in het inkoopresultaat.