Nieuw in Profit 11

Fiscaal


Bedien je cliënten nog beter! 


Schenkbelasting 2019

Per ontvanger één schenking

De verzamelpatch van Fiscaal en de cumulatieve rapportagepatch is vanaf 6 augustus 2019 beschikbaar. Hierin wordt de schenkbelasting 2019 uitgeleverd.

Je kunt vanaf dan de Schenkbelastingaangifte 2019 invullen en versturen naar de Belastingdienst. 

Nieuw in 2019 is dat de aangifte alleen nog maar digitaal ingestuurd mag worden naar de Belastingdienst. In verband hiermee wordt het rapport Schenkbelastingaangiften niet meer uitgeleverd voor 2019.

Een andere wijziging is dat er nu per ontvanger maximaal één schenking opgegeven kan worden, als een ontvanger twee schenkingen ontvangt moet je de gegevens dus dupliceren. In verband hiermee gaan we niet meer uit van een Ontvanger maar van een Schenking. Voor het elektronisch bericht wordt één bericht per schenking gegenereerd.

De werking van het elektronisch bericht is gelijk aan de werking van de Toeslagen. Uit één aangifte schenkbelasting gaat voor elke schenking één bericht naar de Belastingdienst.Simulatie van aangiftescenario's

Kies het gunstigste scenario voor je cliënt


Bied een nog betere service aan je klanten door verschillende aangiftescenario’s uit te werken en te beoordelen wat het resultaat van die scenario’s voor de cliënt is. Je kunt voor de inkomstenbelasting nu een simulatie uitwerken, zonder het risico dat de simulatie naar de Belastingdienst wordt verstuurd en zonder wijzigingen aan te brengen in de bestaande aangifte IB. De simulatie is beschikbaar voor de inkomstenbelasting van 2017 én 2018. 

De eerste keer dat je de simulatie voor een bepaald aangiftejaar uitwerkt maakt Profit een kopie van de aangifte IB. Vervolgens gebruik je deze kopie van de aangifte IB om verschillende scenario’s voor de cliënt door te rekenen.


Boekhouding koppelen met fiscaal o.b.v. RGS

Maak je bij de boekhouding van je klanten gebruik van het Referentie Grootboekschema (RGS)? Dan hebben we iets nieuws voor je! Je kunt nu de commerciële en fiscale balans en resultatenrekening importeren op basis van de RGS-codes. Hiervoor is de bestaande C/F-import uitgebreid. 

Als je nu de RGS-codes met de bijbehorende bedragen uit de boekhouding exporteert, kun je deze cijfers direct importeren in C/F. Het is dus niet meer nodig om de export om te zetten naar fiscale codes, voordat je de bedragen in C/F importeert. Dit bespaart enorm veel tijd bij het importeren! Dit is mogelijk voor zowel IB als VPB.

De vertaalslag van RGS-codes naar fiscale codes hebben wij al voor je gemaakt. 


Digitaal ondertekenen

Met de AFAS Signing Service kun je PDF- en DOCX-documenten digitaal ondertekenen via de workflow. Het digitaal ondertekenen is nu ook beschikbaar in de meegeleverde typen dossieritems: 

 • Aangifte IB (-13)
 • Aangifte Vpb (-14)
 • Voortgang aangifte IB (-85)
 • Voortgang aangifte Vpb (-86)

Je kunt documenten alleen digitaal ondertekenen als de workflow hiervoor is ingericht. De speciale actie Bijlage(n) ondertekenen is nu beschikbaar in de workflows van de genoemde typen dossieritems. Je voegt de speciale actie zelf aan de workflow toe, ook als je de standaard meegeleverde Profit-workflow gebruikt. Met deze actie ondertekent de InSite- of OutSite-gebruiker de documenten via de workflow.


Rapportage 

Diverse rapporten zijn aangepast.


Voorbrief IB

Vanaf 2018 is de voorbrief uit de volgende rapporten verwijderd:

 • Standaardrapportage IB 2018 (Profit) (NL, DE en EN)
 • Standaardrapportage IB 2018 Variant binnenlands biljet (Profit) (NL, DE en EN)

 De voorbrief is nu als apart rapport in Profit beschikbaar. Er zijn twee verschillende voorbrieven beschikbaar om als rapportage af te drukken:

 • Voorbrief IB 2018 (Profit) (NL, DE en EN)
 • Voorbrief IB 2018 Variant (Profit) (NL, DE en EN)

 De voorbrieven zijn ook toegevoegd aan de rapportensets IB. Wil je de standaard meegeleverde voorbrief bij de rapportage afdrukken? Gebruik dan één van de standaard meegeleverde rapportensets IB. Heb je een voorbrief die naar je eigen wensen is aangepast? Voeg dit rapport dan toe aan je rapportenset.

 Meer informatie in het Help Center:

Rapport Commercieel-Verschil-Fiscaal Balans en V&W (geconsolideerd) 2018 Vpb

Vanaf boekjaar 2018 is er een nieuw rapport beschikbaar voor de vennootschapsbelasting. Het rapport toont in één overzicht zowel de geconsolideerde commerciële als fiscale balans en winst- en verliesrekening Vpb. Per post op de balans en resultatenrekening wordt ook het verschil tussen de commerciële en fiscale cijfers weergegeven.

De balans en winst- en verliesrekening zijn in dit rapport opgedeeld in vier kolommen: 

 • Commercieel: toont de commerciële waarde einde boekjaar
 • Verschil: presenteert het verschil tussen de commerciële én fiscale waarde einde boekjaar
 • Fiscaal (eind): toont de fiscale waarde einde boekjaar
 • Fiscaal (begin): toont de fiscale waarde begin boekjaarKoppeling met PWN

Werk jij met de Private Wealth Navigator en gebruik je gegevens uit Profit hiervoor als input? Het overnemen van gegevens uit Profit naar de Private Wealth Navigator is sneller en minder foutgevoelig wanneer je de standaard meegeleverde Profit-analyse Private Wealth Navigator koppeling (Profit) gebruikt.

De analyse geeft je de mogelijkheid om gegevens van de cliënt IB van het fiscale jaar 2017 en/of 2018 in het Excel-bestand op te halen. Het Excel-bestand met gegevens uit Profit kun je vervolgens importeren in de Private Wealth Navigator.