Nieuw in Profit 11

Projecten


Uren boeken kalenderweergave InSite


Overnemen agenda-afspraken met begin- en eindtijd

Je kunt nu bij het boeken van je uren via de kalenderweergave in InSite afspraken overnemen uit je agenda. Daarnaast is het nu mogelijk om begin- en eindtijd vastleggen.

Van 14:00 tot 15:00 had je bijvoorbeeld een overleg. Je ziet deze Profit agenda-afspraak in de achtergrond van de uren boeken lay-out. Nu kun je heel makkelijk op de juiste uren boeken. Als je de actieve Office-koppeling aan hebt staan werkt dit ook voor jouw Outlook-afspraken.

Je hoeft nu dus niet meer je agenda ernaast te houden. 

Ook kosten bij je uren boeken

Verder is het nu mogelijk behalve je uren ook je kosten te boeken.

In de boekingslay-out voor het boeken van uren gebaseerd op 'Uren boeken per week (InSite)' staat in plaats van het veld ‘Werksoort’ daarom nu het veld ‘Itemcode'. 


Termijnschema

Je kunt nu termijnschema's als sjabloon toevoegen. Hiermee kun je o.a. voorcalculatieregels automatisch opsplitsen in factuurtermijnen volgens het geselecteerde termijnschema. Profit berekent vervolgens de termijnbedragen op grond van de percentages in je termijnschema. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid een termijn voor meerwerk toe te voegen. Projectpagina's voor hele projectgroep

Je kunt nu op projectgroep-niveau in InSite en OutSite specifieke pagina's van de projecteigenschappen tonen.

Tot nu toe kon je projectpagina’s per teamrol specifiek maken, zodat een projectleider andere informatie zag dan een gewoon teamlid. Dit kan nu ook per projectgroep. Hierdoor kun je bijvoorbeeld op de pagina’s van projecten van projectgroep ‘consultancy’ andere informatie presenteren dan bij projecten van de projectgroep ‘intern’. 

Dit kan je tijd besparen bij het onderhouden van de projectpagina’s.
Dit stel je in per projectgroep in het nieuwe tabblad In-/OutSite. Dit tabblad moet je eerst autoriseren.

Optimalisaties

Logging op projectmutaties

Er zijn twee gegevensverzamelingen toegevoegd: 'Wijzigingen project' en 'Wijzigingen projectfase'.

Deze kun je gebruiken in signalen, analyses, rapporten en GetConnectoren. Bijvoorbeeld: 'de verbijzonderingscode is gewijzigd' of 'de projectleider is gewijzigd'.

Imports nu met Projectfase

Het veld 'Projectfase (Regel)' is nu beschikbaar in de imports van cursus-, abonnement-, verkoop- en projectfacturen.

Inkooporderregels & ontvangsten op de projectkaart in InSite

Je kunt nu op de projectkaart in InSite ook een weergave opnemen met inkooporderregels en de ontvangsten. Zo raadpleeg je nu ook in InSite snel of de artikelen die besteld zijn voor het project ook binnengekomen zijn.Dashboards Declarabiliteit

Er zijn twee nieuwe dashboards voor optimaal inzicht in de declarabiliteit van medewerkers: Declarabiliteit en Declarabiliteit ESS. Je bepaalt zelf de budgetten, deze leg je in Profit Windows vast in de KPI-tabel. Deze budgetten worden vergeleken met de realisatie (uit de nacalculatie).


Voor deze dashboards richt je het volgende in:

  • Voeg werksoortgroepen toe en koppel aan elke werksoort een werksoortgroep. Hiermee wordt herkend welke werksoorten ‘Direct facturabel’, ‘Direct niet facturabel’ en ‘Indirect’ zijn. De werksoorten die gekoppeld zijn aan werksoortgroepen van het type ‘Direct facturabel’ en ‘Direct niet facturabel’ worden als declarabel beschouwd. Je bepaalt zelf hoe de werksoortgroepen ingedeeld worden.
  • Leg per medewerker een budget vast in de nieuwe KPI-tabel, in de KPI Declarabiliteit: budget per medewerker/werksoortgroep. Voor alle declarabele medewerkers leg je een budget vast. Dit gebeurt per medewerker, per werksoortgroep en het budget wordt vastgelegd per maand, zodat een budget per maand af kan wijken. De KPI-regels kunnen geïmporteerd worden. Als je jaarbudgetten hanteert, moet het jaarbudget evenredig over 12 maanden verdeeld worden.