Nieuw in Profit 15

Belangrijke wijzigingenAlgemeen   |   HRM/Payroll   |   Financieel   |   Projecten   |   CRM   |   Fiscaal   |   Flex

Algemeen

Ondersteuning Internet Explorer stopt

Vanaf Profit 15 stopt de ondersteuning op Internet Explorer. 

Internet Explorer is een verouderde internetbrowser van Microsoft en deze voldoet niet meer aan de nieuwste beveiligingseisen waar Profit aan moet voldoen. Microsoft is inmiddels gestopt met het verder ontwikkelen van de internetbrowser en levert ook geen ondersteuning en updates meer. Voor veilig en optimaal gebruik van onze software adviseren wij gebruik te maken van Google Chrome, Microsoft Edge of Mozilla Firefox.
Lees hier het bericht van Microsoft.


Belangrijke wijziging GetConnectoren

In Profit 15 is er een belangrijke wijziging doorgevoerd met betrekking tot GetConnectoren (het ophalen van data uit AFAS).

Vanaf Profit 15 wordt het verwerken en samenstellen van JSON en XML niet meer in Profit uitgevoerd, maar direct in de SQL-database. Hierdoor zal het ophalen van data uit AFAS via GetConnectoren een stuk sneller gaan. Deze optimalisatie brengt een aantal veranderingen met zich mee. Wissel jij gegevens uit tussen Profit en een ander softwarepakket? Dan kunnen deze veranderingen van invloed zijn op je bestaande koppelingen. Deze wijziging geldt ook voor de GetConnectoren via AFAS Remote.

Neem contact op met de externe partij die je koppeling beheert, of degene die hier verantwoordelijk voor is.IP-adressen connectoren (SOAP en REST) wijzigen vanaf 7 Augustus

In het weekend van 7, 8 en 9 augustus wijzigen de IP-adressen van de connectoren (SOAP en REST). Deze wijziging vindt plaats om de continuïteit van het connectorplatform te verbeteren. Deze wijziging heeft ook betrekking op het PCC en AFAS Remote. Wat betreft poorten wijzigt er niets. Dit blijft TCP/443. Neem hiervoor contact op met je systeembeheerder. 

Dit heeft impact als je gebruik maakt van whitelisting op specifieke IP-adressen. Het is dan belangrijk om te controleren of de nieuwe IP-adressen worden toegelaten. Je kunt deze wijziging nu al doorvoeren. Als je geen gebruik maakt van whitelisting heeft dit geen impact. Ook als je onze IP-range hebt gewhitelist (185.46.182.0/24) hoef je geen actie te ondernemen. 


Nieuw versienummer van het PCC

Er is geen nieuw PCC voor Profit 15. Je kunt het PCC van Profit 14 (versie 14.01) gebruiken in Profit 15.  Werk je met een lagere versie (versie 14) van het PCC dan is het wel noodzakelijk dat je het PCC update naar de nieuwste versie.


Veldnaam E-mailinstellingen omgeving gewijzigd

Het veld Server voor uitgaande e-mail in de eigenschappen van de omgeving is gewijzigd naar Type e-mailserver. Na de overgang naar Profit 15 krijgt dit veld automatisch een waarde op basis van het oude veld.

Server voor uitgaande e-mail (Profit 14)


Type e-mailserver (Profit 15)


 • Veld is leeg
 • Mailserver
 • Andere waarde dan leeg of mailserver

 • Geen
 • AFAS Online
 • SMTPGmail plug-in beschikbaar

De Gmail plug-in is beschikbaar! Met de AFAS Gmail add-on kun je eenvoudig e-mailberichten vastleggen in Profit. Hoe je de add-on installeert en gebruikt lees je op de themapagina.


Familie: veld Geslacht in gegevensverzamelingen, connectoren, imports

In HRM / Medewerker / Medewerker kun je bij elke medewerker familieleden vastleggen. In Profit 14 legde je deze vast als man of vrouw.

Vanaf Profit 15 selecteer je een waarde uit een tabel, namelijk Man, Vrouw, Onbekend, Overig. Door deze wijziging heb je in weergaven, gegevensverzamelingen, rapporten, analyses, documenten, imports en connectoren te maken met andere waarden bij dit veld.


Alle medewerkers zichtbaar bij verjaardagen in AFAS Pocket

Om de functie 'Wie is wie - Verjaardagen' na de overgang naar Profit 15 goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om het veld Geboortedatum zonder jaar aan te vinken (zie afbeelding). Ga hiervoor naar Algemeen / AFAS Pocket / Instellingen, tabblad Wie is wie. Als dit veld uitstaat, zie je bij de verjaardagen in AFAS Pocket alle medewerkers.
HRM / Payroll

Profielkeuze pagina's verzuim

Op de profielkeuze pagina's voor verzuim worden onderstaande profielen beide getoond:

 • Ziekmelden (ESS)
 • Ziekmelden (MSS)

Hierdoor lijkt het of je bij een ESS mutatie een MSS profiel kunt kiezen en vice versa.

Dit is niet het geval. Er zijn geen aparte profielen voor ESS en MSS, dit is puur de
naamgeving ervan. Je kunt de namen van de profielen zelf aanpassen om verwarring
te voorkomen. 


Ongeautoriseerd declaraties beoordelen

Vanaf Profit 15 zit er geen medewerkerautorisatie meer op het goedkeuren van declaraties. Als je bestemming bent van de taak voor het goedkeuren, kun je elke declaratie beoordelen. Ook als je geen rechten hebt op de medewerker. In theorie kun je dus je eigen declaratie goedkeuren. Controleer daarom in de workflow(s) of de juiste bestemmingen zijn gevuld en niemand onterecht declaraties in zijn takenlijst krijgt.


Nieuwe actieknop Journaalpost in vijfschermenloonstrook

Door de nieuwe functionaliteit Inzicht in loonberekening, opent niet meer de journaalpost als je dubbelklikt op een looncomponent
in de salarisverwerking van een medewerker. Hiervoor is nu de actieknop Journaalpost toegevoegd. Bij het dubbelklikken opent nu het inzicht in de loonberekening, zodat je ziet hoe de berekening van de looncomponent tot stand komt.


Correctieperiode direct dichtzetten staat standaard op Ja

Bij het aanmaken van een correctieperiode staat het nieuwe veld Correctieperiode direct dichtzetten standaard op Ja.

Dit veld is ook beschikbaar in importdefinities en UpdateConnectoren. Pas deze hierop aan indien nodig.

Bestaande correctieperiodes krijgen tijdens de overgang naar Profit 15 de waarde Nee in het veld Correctieperiode direct dichtzetten.


Reden bij negeren/uitzetten audits verplicht

Tijdens de overgang naar Profit 15 wordt het veld Reden audit negeren/uitzetten verplichten standaard op Ja gezet. Dit betekent dat je bij het negeren of uitzetten van een audit standaard verplicht bent om hiervoor een reden in te vullen.Financieel

Uitbreiding van de Finance Auditor

Je kunt resultaatregels nu negeren, zodat de regels bij een volgende controle niet opnieuw in beeld komen. Het is belangrijk dat je een aantal onderdelen autoriseert. Je leest in onderstaand artikel welke onderdelen dat zijn. 

De actie Bron openen is vervallen en is vervangen door de actieknop Eigenschappen
audit-controleregel
. Je dubbelklikt nu op een regel in het auditresultaat om de bron te openen. Je kunt deze actie niet meer autoriseren. Profit controleert namelijk of je geautoriseerd bent om de bron te openen. 

De actie Collectief verwijderen (in Profit 14) heet nu Opgelost. De autorisatie hiervan is
niet gewijzigd.


RGS Schema

Maak je gebruik van het RGS Schema? Dan is het goed om te weten dat sommige RGS codes zijn verdwenen en vervangen door nieuwe codes. De codes zijn vervangen i.v.m de toepassing van de nieuwe standaard RGS 3.2.


Communicatieprofiel E-facturen

Op het tabblad Instellingen (eigenschappen communicatieprofiel) is het nieuwe veld Type e-mailserver toegevoegd. Vanaf Profit 15 kies je eerst het type e-mailserver (POP3 of Azure AD) en op basis hiervan verschijnen de juiste velden. Als in Profit 14 het het veld E-mailbijlagen als e-factuur inlezen aangevinkt was, dan krijgt het veld Type e-mailserver in Profit 15 de waarde POP3. 


Crediteren abonnement met valuta 

Als je gebruikmaakt van vreemde valuta haalt Profit bij het crediteren van een factuur nu de koers opnieuw op uit de valutatabel. Voorheen haalde Profit de koers bij het crediteren op uit het abonnement. Als je gebruikmaakt van een vaste koers verandert er niets. Let op: Als je gebruik maakt van dagkoersen zal het te crediteren regelbedrag vaak niet overeenkomen met het oorspronkelijke regelbedrag in valuta.


Vervallen velden financiële contractregels

Vanaf Profit 15 is het onderdeel financiële contracten uitgebreid. Hierdoor kan het voorkomen dan velden vervallen zijn in weergave, rapporten en signalen. Als je gebruik maakt van deze vervallen velden,  dan vervang je deze. 

Het gaat om de weergave:

 • Contracten per bewakingscode: deze weergave heeft twee vervallen velden dit waren begin-/ einddatum contract. Je moet deze velden vervangen door Begindatum eerste contractregel en Einddatum laatste contractregel. Verder zijn in deze weergaven wat kleine aanpassingen doorgevoerd qua benamingen. 
  deze weergave heeft twee vervallen velden dit waren begin-/ einddatum contract
  Je moet deze velden vervangen door Begindatum eerste contractregel en Einddatum laatste contractregel
 • Contractverlenging Financieel: In deze weergave zijn velden vervangen, toegevoegd en aangepast qua benaming : De vervallen velden moet je vervangen door Begindatum, Einddatum en Contractwaarde BV. De velden Administratie en Workflowstatus zijn toegevoegd.Het veld Omschrijving is hernoemd naar Contract.
Projecten

Voorcalculatie - totaal opbrengst (InSite)

Een verkoopbedrag dat op een projectfase was vastgelegd in de voorcalculatie werd in de weergave Alle projecten in InSite in de kolom Totaal opbrengst voorcalculatie dubbel getoond. Dit kwam doordat de cumulatieven op subfases niet correct werden verwerkt. 

In Profit 15 voer je via Projecten / Beheer de actie Herberekenen cumulatieven uit om
dit recht te trekken. 


Verzamelfactuur en Facturatiecockpit

Let op: Veel instellingen rondom facturering zijn verplaatst. Daarom is het goed om je autorisatie te checken. In dit Help-artikel vind je de uitgebreide opsomming van alle wijzigingen en de benodigde autorisatie.

De menukeuze Factureren is hernoemd naar Facturatiecockpit. Het pad is: Financieel / Facturering / Facturatiecockpit

De instelling voor Factureringsmethode in de projectinstellingen Facturering/voorraad voor projectfacturen is vervallen. Deze stond op tabblad Projecten maar is nu alleen nog geldig voor concepten, dus daarom verplaatst naar het tabblad Concepten. De opties bij deze instelling waren: factureren per verkooprelatie (1), per project (2) en per regel (3).

Daarnaast had en houd je de instellingen voor het verzamelen van projectfacturen in het verkooprelatieprofiel. Alleen deze instellingen gebruik je nu nog. Daarbij is bij het veld Verzamelmethode de optie 'Standaard' (0) van naam gewijzigd naar'Per verkooprelatie' (0). Ook is de nieuwe optie 'Per regel' (99) toegevoegd.

De vervallen instelling voor projecten zonder concepten worden geconverteerd:

 • Als je Factureringsmethode 'per project' had, wijzigt in je verkooprelatieprofiel(en) de instelling Verzamelmethode bij projectfacturen van 'Standaard' (0) naar 'Per project' (2).
 • Als je bij Factureringsmethode 'per regel' had, wordt de instelling bij Verzamelmethode bij projectfacturen de nieuwe optie 'Per regel' (99).

De tabbladen van het verkooprelatieprofiel gereorganiseerd. Je vindt in het Help-artikel meer informatie over deze reorganisatie van velden. Let op: Bekijk goed of een gebruiker de juiste rechten heeft op het tabblad Factureren waar bepaalde velden nu staan. 

CRM

Aanpassen locatie Cursus

Sinds Profit 15 kan de volgende melding verschijnen bij het aanpassen van de locatie van
de cursus:  Het maximum aantal deelnemers van de huidige locatie is gewijzigd. Wil je deze overnemen? In het Help- artikel vind je meer informatie over deze melding
in Profit 15.


Weergave Dossier gesplitst in dossieritems inclusief vertrouwelijk en exclusief vertrouwelijk

De weergave Dossier bestemming bij dossier toonde standaard ALLE dossieritems (inclusief vertrouwelijke). Ook als je geen rechten had op de medewerker bijvoorbeeld, zag je alle dossieritems. De gebruiker kon de dossieritems niet openen, maar ze werden wel getoond in de weergave.

Vanaf Profit 15 toont deze weergave GEEN vertrouwelijke dossieritems meer. Wil je dat deze weergave wél vertrouwelijke dossieritems toont? Dan kun je een eigen weergave toevoegen op basis van de nieuwe weergave Dossier bestemming bij dossier (inclusief vertrouwelijk).

Hou er dus rekening mee dat je na de overgang op Profit 15 mogelijk minder dossieritems ziet dan je gewend bent.


Titel/aanhef uitgebreid met Onbekend/overig

In de eigenschappen van Titel/aanhef kun je nu zelf een titel vullen voor het geslacht Onbekend/overig.

Als een persoon het geslacht Onbekend heeft, werd t/m Profit 14 in brieven en documenten de aanhef van de man gebruikt. Vanaf Profit 15 wordt de aanhef van de nieuwe velden gebruikt. Deze nieuwe velden worden leeg uitgeleverd en moet je zelf invullen.

Vul na de overgang naar Profit 15 de nieuwe velden (zie afbeelding) in de eigenschappen van de Titel in. Doe je dit niet dan krijg je in brieven en documenten een lege aanhef voor personen met het geslacht Onbekend. In plaats van 'Geachte heer Jansen', krijg je dan 'Jansen'. 

Ga hiervoor naar: CRM / Organisatie/persoon / Titel en vul voor elke titel de juiste waarde in.Fiscaal

Wijzigingen veldcodes Schenkbelasting 2020 t.o.v 2019

Er is een aantal nieuwe en verwijderde veldcodes. Je vindt een samenvatting van deze veldcodes in het Help-artikel hieronder. Voor de veldcode moet je nog een jaarcode opnemen. 

De Belastingdienst heeft van de volgende velden de omschrijving gewijzigd:

 • Op het scherm Schenking is Geldbedrag aangepast in Contantbedrag.
 • In de specificatie Onroerende zaak is Is de onroerende zaak opgesplitst? gewijzigd in: Verhuurde woning maakt onderdeel uit van een groter geheel en kan afzonderlijk worden verkocht?


Erfbelasting

De functionaliteit Erfbelasting leveren we uit middels een patch op Profit 15. De planning is op dit moment als volgt:

 • Vanaf begin augustus gaat een aantal van onze klanten proefdraaien met de aangifte erfbelasting.
 • We verwachten medio september de aangifte erfbelasting voor al onze klanten beschikbaar te stellen. 
Flex

Pro forma bij plaatsing

Je kunt een proefberekening maken voor een bestaande sollicitant, een nieuwe sollicitant en een bestaande medewerker. Er zijn twee wijzigingen waarop je moet letten.

 1. In de weergave voor het selecteren van een sollicitant wordt geen onderscheid gemaakt tussen sollicitanten voor het uitzendbureau zelf en sollicitanten voor plaatsingen. Wil je hier wel onderscheid in maken, pas dan zelf een filter toe.

 2. In het overzicht Activiteiten sollicitant worden de dossieritems Proefberekening Flex (Profit) en Proefloonstrook (Profit) getoond. Als niet iedereen deze dossieritems mag inzien, zorg er dan voor dat je deze dossieritems autoriseert via gegevensfilters op Dossier.