Jaarafsluiting Payroll 

Themapagina

De jaarovergang in Profit bestaat uit 2 fases. De jaarafsluiting en het nieuwe (loon)jaar. Op deze pagina zoomen we in op de eerste fase:
de jaarafsluiting.


Aan de slag met het nieuwe (loon)jaar? Check de themapagina!

Aan de slag met de jaarovergang Flex? Hiervoor hebben we een apart stappenplan.

Aan de slag met de jaarovergang Flex? Op deze pagina vind je veelgestelde vragen en tips. Een stappenplan vind je in het Help Center

De 5 aandachtspunten!

1. Controleer de einddatum urenregistratie

De einddatum urenregistratie in Profit bepaalt in welke periode declaraties worden meegenomen. Omdat TWK-mutaties niet over het jaar heen gaan, maak je voor declaraties over het jaar heen een correctieperiode aan.

Lees verder>

2. Vul het bedrag aan werkkosten in

Het is verplicht om de werkkostenregeling toe te passen. Je vult het totale bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen in die je binnen de WKR (vrije ruimte) hebt gemaakt. Reken je af in december, dan vul je in het salarisverwerkingsplan van december het bedrag aan werkkosten in. In het salarisverwerkingsplan van januari geef je dan 0 op. Reken je af in januari, dan vul je in december 0 in en in januari het bedrag aan werkkosten.

Lees verder>

3. Accordeer alle reguliere perioden

Een nieuw jaar kan niet worden opgestart zonder dat het huidige jaar is afgesloten. Zorg ervoor dat alle (openstaande) perioden van het loonjaar zijn geaccordeerd. Om snel te controleren of alle perioden zijn geaccordeerd, open je de weergave Salarisverwerkingsplan (alle). Filter hier op het jaar 2020 en in de kolom Status verwerking op !Geaccordeerd. Als er geen regels meer naar voren komen kun je starten met nieuwe loonjaar.

Lees verder>

4. Initieer een TWK vanaf periode 1

Voor het afsluiten van het loonjaar, initieer je TWK-mutaties vanaf periode 1. Doe dit met de laatste cao van 2020. Deze TWK-mutaties verloon je in een correctieperiode. Hierdoor heb je het loonjaar volledig verwerkt en voorkom je dat je in een jaaroverschrijdende correctieperiode TWK-mutaties verloond die nog niet eerder zijn meegegaan.

Lees verder>

5. Genereer de jaaropgaven

Voor het genereren van de jaaropgaven maak je gebruik van de Digitale jaaropgave salariswijzer (Profit), of de Digitale jaaropgave (Profit). Deze jaaropgaven genereren per nummer inkomstenverhouding een aparte jaaropgave.

Lees verder>

 

 

 

Handige hulpbronnen

Bekijk hieronder de artikelen en andere links die handig zijn voor de jaarovergang.

 

 

De veelgestelde vragen

 

 • Welke versie van Profit en CAO Update heb ik nodig voor de jaarovergang?
  Voor het accorderen van periode 12 heb je de laatste cao van 2020 nodig. Om periode 1 van 2021 te accorderen moet je Profit 17 en de cao van 2021 hebben. Lees verder.
 • Medewerkers blijven op niet verwerkt staan in de correctieperiode.
  Het kan inderdaad voorkomen dat medewerkers op niet verwerkt blijven staan in een correctieperiode. Dat is niet erg. Dit betekent dat er voor deze medewerkers geen correcties zijn. Je kan de periode gewoon accorderen.
 • Is er een overzicht met wettelijke en sociale premies?
  Er bestaat in Profit geen standaard rapport met deze gegevens. Dit omdat Profit de gegevens dynamisch bepaalt. Je kan de gegevens raadplegen in Profit zelf.
  Lees verder.
 • Worden declaraties die niet uitbetaald zijn in december uitbetaald in januari?
  Declaraties die niet zijn uitbetaald in de salarisverwerking van het huidige jaar, worden niet uitbetaald in het volgende jaar. Hiervoor maak je een correctieperiode aan. Lees verder.
 • Ik ben vergeten de werkkosten in te vullen en heb de periode al geaccordeerd. Wat nu?
  Het bedrag aan werkkosten kan je ook invullen als je de periode al hebt geaccordeerd. Het bedrag gaat direct mee in de loonaangifte. Lees verder.

Veelgestelde vragen jaaropgave

 

 • Hoe kan ik de jaaropgave voor 1 medewerker opnieuw in het dossier plaatsen?
  Om een nieuwe jaaropgave in het dossier van de medewerker te plaatsen moet je eerst de oude jaaropgave uit het dossier verwijderen. Als je hierna via output een nieuwe jaaropgave genereert, komt deze in het dossier van de medewerker te staan. Lees verder.
 • De jaaropgave toont maar 1 dienstverband.
  Je maakt in dat geval gebruik van een oude jaaropgave. Koppel in de eigenschappen van de werkgever een door AFAS uitgeleverde jaaropgave. Dit zijn de rapporten waar '(Profit)' achter staat. Lees verder.
 • Hoe krijg ik de datum in dienst i.v.m. dienstjaren op de jaaropgave?
  De jaaropgave toont standaard de datum in dienst. Dit omdat de datum in dienst op de jaaropgave gelijk moet zijn aan de datum in dienst in de loonaangifte. Als je toch de datum in dienst i.v.m. dienstjaren op de jaaropgave wilt, voeg je deze zelf toe. Lees verder.
 • Kan ik de jaaropgave van 2020 nog versturen als 2021 al is verwerkt/geaccordeerd?
  Ja, dat kan. De jaaropgave kan je altijd genereren. Let wel op dat als er al een jaaropgave in het dossier staat je deze eerst moet verwijderen. Lees verder
 • De jaaropgave is niet te selecteren bij Output.
  Je probeert de jaaropgave te raadplegen vanuit een periode die nog niet geaccordeerd is. De optie Jaaropgave is alleen beschikbaar bij geaccordeerde perioden. 

.

Veelgestelde vragen Flex

 • Wat is het verschil tussen een reguliere jaarovergang en die voor Flex?
  Het verschil zit voornamelijk in de jaarovergang met declaratieverloning. Denk aan loonschalen updaten voor de inleners, nieuwe periode toevoegen, hoe ga je om met correcties. Dit lees je in het Help Center.
 • Flexmedewerkers bouwen gedurende het jaar reserveringen op. Wat is de meest makkelijke manier om inzicht te verkrijgen in deze standen?
  Je kunt hiervoor een analyse maken. Via Algemeen/ Beheer/ Analyse/ Nieuw maak je de analyse gebaseerd op een gegevensverzameling medewerker/reserveringen.
 • Hoe ga je om met week 53?
  De laatste dag van week 53 valt op 3 januari. De vraag is hoe je hiermee om wilt gaan. Je kunt zelf de boekingsdatum van het salarisverwerkingsplan aanpassen. Zo kun je de boekingsdatum op 31-12-2020 zetten en zal automatisch de juiste teller gebruikt worden.
 • Is het beter om week 53 te gebruiken of week 52 verlengd en hoe ga je om met periode 13?
  Voor Flex geldt dat er een extra week is toegevoegd, namelijk week 53. Deze wordt automatisch toegevoegd aan periode 13.  
 • Is de loonaangifte van week 53 een losse week?
  Nee, loonaangiftetechnisch is week 53 onderdeel van periode 13. Daarnaast is het goed om te weten dat het niet een verlengde week is, maar een extra week.
 • Voor Flex (declaratieverloning) is het niet mogelijk om het salarisverwerkingsplan automatisch te verlengen. Klopt dat?
  Dat klopt, het is nog niet mogelijk om dit voor declaratieverloning automatisch te doen. De wens is wel bekend bij AFAS.
 • Voor de meeste plaatsingen wijzigt niks in 2021. Hoeven we hier dan niets mee te doen?
  Dat klopt, in dat geval lopen de loonafspraken gewoon door.

De gouden tip


Zolang je januari van het nieuwe jaar nog niet hebt geaccordeerd, verwerk je TWK-mutaties voor 2020 via een normale correctieperiode.

Heb je januari geaccordeerd? Dan heb je het loonjaar echt afgesloten en verwerk je TWK-mutaties voor het oude jaar door een jaaroverschrijdende correctie aan te maken.

 

 

 

 

De gouden tips Flex

 

 • Per 01-01-2021 is het minimumloon verhoogd. Zijn alle loonschalen, prijsafspraken en plaatsingen bijgewerkt?
 • Update van de loonschalen resulteert in nieuwe plaatsing- en opdrachtbevestigingen. Actualiseer loonafspraken op het juiste moment.
 • Controleer of alle plaatsingen, loonschalen, prijsafspraken en kostprijsmodellen geen laatste versie hebben met de einddatum 31-12-2020.
 • Gebruik bij het verlonen van declaraties uit 2020 zo lang mogelijk de correctieperiodes uit 2020. Denk hierbij aan welke boekingsdatum wordt gebruikt voor de journaalposten die hieruit voortkomen.

I

Samen je payrollprocessen optimaliseren?

Contact met support

Lukt het niet de jaarafsluiting uit te voeren met behulp van bovenstaande stappen? Support helpt je graag verder!